Skocz do zawartości

Ranking

 1. Jankes

  Jankes

  Donator


  • Punkty

   18

  • Liczba zawartości

   72


 2. Koxxus

  Koxxus

  Sztabowiec


  • Punkty

   12

  • Liczba zawartości

   1 189


 3. Maximus

  Maximus

  Sztabowiec


  • Punkty

   11

  • Liczba zawartości

   455


 4. Patriotic

  Patriotic

  Sztabowiec


  • Punkty

   9

  • Liczba zawartości

   1 127


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 2023.03.01 uwzględniając wszystkie działy

 1. do
  Listopad 2013 pluton PKW w Afganistanie ma za zadanie rozminowanie drogi w ramach misji stabilizacyjnej. Sytuacja jest na tyle spokojna ze będzie to (nie)spokojna robota. Minimum 14+Zeus
  3 punkty
 2. do
  On the shore of a Pacific War
  2 punkty
 3. do
  Polska 2020 rok, w kraju wybuchły zamieszki spowodowane tragiczną sytuacją gospodarczą. W związku z tym dwóch VIPów wyruszyło w konwoju w celu ewakuacji w bezpieczne miejsce. Jednak konwój został napadnięty przez partyzantów i teraz szuka ich Grupa Ratownicza Wojska Polskiego oraz lokalne jednostki policji a prócz tego polują na nich partyzanci jednej z największych okolicznych bojówek. Min. 14 osób Czytaj więcej .zapisy-wrapper { margin-left: 50px; margin-right: 50px; } .zapisy-wrapper .opis p { margin-bottom: 1em; } .zapisy-wrapper .opis p:first-child { margin-top: 1em; } .zapisy-wrapper .opis p::first-letter { padding-left: 15px; font-size: 150%; } .zapisy-app { margin-top: 2em; } .zapisy-app .h1, .h2, .h3 { margin-top: 1em; } .zapisy-app .h1 { font-weight: bold; font-size: 1.5em; } .zapisy-app .h2 { font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-left: 15px; } .zapisy-app .h3 { font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-left: 30px; } .zapis-url { font-size: 0.8rem; text-decoration: none !important; } .zapis-url:hover { color: olivedrab; } .zapisy-log { margin-top: 2em; } .slot { grid-gap: 10px; margin-left: 15px; font-size: 14px; } .slot.wolny { text-shadow: #3CFF0099 1px 0 10px; } .tuwpisany .opcja, .tuwpisany .wpisany, .tuwpisany .opis { color: white !important; font-weight: bold !important; text-shadow: none !important; } .slot .opis { font-weight: bold; } .slot .opcja { font-weight: normal; color: rgba(107, 142, 35, 0.8); } .slot .wazny { font-weight: bold; color: rgba(255, 104, 5, 0.8); } .slot .wpisany { font-weight: normal; font-style: italic; } .zapisanych { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } .log-wypisany { color: rgb(248, 79, 0); margin: unset; } .log-wpisany { color: rgb(13, 222, 0); margin: unset; } .z_toastmsg { min-width: 800px; /* Set a default minimum width */ margin-left: -400px; /* Divide value of min-width by 2 */ text-align: center; /* Centered text */ border-radius: 2px; /* Rounded borders */ padding: 16px; /* Padding */ position: fixed; /* Sit on top of the screen */ z-index: 1; /* Add a z-index if needed */ left: 50%; /* Center the snackbar */ bottom: 30px; /* 30px from the bottom */ } @media (max-width: 500px) { .zapisy-wrapper { margin: 0; } .slot { margin-left: 20px; } }
  1 punkt
 4. do
  Soon
  1 punkt
 5. Imię: Paweł Spełniam następujące warunki: 1. Podawane przeze mnie dane w formularzu są zgodne z prawdą, 2. Posiadana przeze mnie gra ArmA 3 jest oryginalna, 3. Posiadam działający mikrofon, 4. Zapoznałem się i zobowiązuję przestrzegać regulaminów obowiązujących w ArmA Coop Corps, 5. Zobowiązuję się do zapoznania z zamieszczonymi ogłoszeniami przed przystąpieniem do każdej rozgrywki Data urodzenia: 1999.01.04 Którą wersję Army posiadasz?: Arma 3 Apex Wiem o ACC dzięki: FB i JO Członkostwo w następujących grupach świadczy o mojej umiejętności gry zespołowej: KLAY: TFA, PKW, TFS, SV, ISF, GSR Gry: SQUAD, Escape from tarkov Moje doświadczenie z komputerową symulacją pola bitwy: 2600h Zdecydowałem się na dołączenie, ponieważ: Zdecydowałem się na dołączenie do ACC ponieważ chcę grać w klanie o normalnym poziomie Interesuje mnie symulowanie działań następujących rodzajów wojsk: Jednostki specjalne Coś o mnie: Mam na imię Paweł zajmuję się obróbką audio i video oraz gram w piłkę nożną od 13 lat Osoba polecająca: Zobacz cały formularz rekrutacyjny
  1 punkt
 6. Regulamin ACC Postanowienia ogólne Postanowienia regulaminu obowiązują na wszystkich kanałach komunikacji udostępnianych przez ArmaCoopCorps (zwane dalej jako ACC). Na wszystkich kanałach komunikacji ACC oraz w ramach udostępnianych przez ACC zasobów stanowczo zakazuje się publikowania treści oraz przejawiania zachowań: niezgodnych z obecnie obowiązującym prawem powszechnie uznawanych za wulgarne promujących faszyzm, komunizm, totalitaryzm, rasizm i inne przejawy nietolerancji obrażających grupy etniczne, rasowe, wyznaniowe, narodowe lub innych ludzi nawołujące do przestępstwa lub przemocy prezentujące treści erotyczne lub pornograficzne promujące piractwo komputerowe naruszające obecnie uznawane obyczaje społeczne oraz tzw. "trollowania" Reklamowanie się w jakiejkolwiek formie bez zgody Sztabu jest zakazane. Naruszenie regulaminu może skutkować nałożeniem przez Administrację na osobę łamiącą regulamin czasowych lub trwałych ograniczeń w postaci: nadania punktów ostrzeżeń nałożenia kolejki moderacyjnej na forum i przerwy na Discordzie odebrania możliwości umieszczania treści na serwerach bądź w innych zasobach ACC ograniczenia możliwości zapisywania się na wydarzenia blokady konta na forum lub/i możliwości łączenia się z serwerami ACC innych niewymienionych ograniczeń adekwatnych do popełnionego przewinienia Od nałożonych przez Administratora ograniczeń można się odwołać. Administracja ACC (Sztab) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach ACC. O zmianach regulaminu Sztab informować będzie poprzez umieszczenie stosownego ogłoszenia w dziale "Ogłoszenia publiczne". Kwestie sporne niezawarte w regulaminie rozstrzygane są przez Administrację (Sztab). Członkowie społeczności ACC Za członka ACC uznaje się Wszystkie osoby posiadające rangę co najmniej Rekruta. Każdy członek ACC musi spełniać następujące warunki: Mieć ukończone co najmniej 17 lat. Występować pod nazwą (nickiem), która: jest łatwa do odczytania i wymówienia jest identyczna na wszystkich kanałach komunikacji ACC nie narusza pozostałych postanowień regulaminu. Członkowie nieaktywni przez okres pół roku zobowiązani są do ukończenia szkolenia przypominającego, aby uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach ACC. Rozgrywki Przed rozgrywką obowiązuje: Dyscyplina techniczna. Gracz chcący wziąć udział w dowolnej rozgrywce ma obowiązek przygotować się technicznie do wzięcia w niej udziału. Przez przygotowanie techniczne rozumiane jest zapewnienie wszystkich czynników niezbędnych do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa w misji bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu. Do czynników takich zalicza się: Poprawną instalację i konfigurację niezbędnych modyfikacji ArmA. Zapewnienie możliwości bezproblemowej komunikacji w oparciu o aplikację TeamSpeak 3 oraz modyfikację ACRE. Zapewnienie odpowiedniego łącza niezbędnego do płynnej komunikacji i uczestnictwa w rozgrywce Zaznajomienie się ze sposobem użytkowania zmodyfikowanej na potrzeby ACC gry ArmA. Dyscyplina czasu. Na każdą rozgrywkę należy stawić się punktualnie o wyznaczonej godzinie na serwerze gry Alpha lub Charlie oraz odpowiednim kanale serwera TeamSpeak. Po połączeniu się do serwera osoby zapisane zajmują właściwe dla siebie sloty. Pozostałe niezapisane osoby oczekują na przydzielenie slotu przez dowódcę operacji lub instruktora. Prowadzenie nieistotnych dla planowanej misji dyskusji opóźniających rozpoczęcie rozgrywki jest zabronione W czasie zajmowania slotów oraz planowania głos zajmują wyłącznie dowódcy i organizatorzy wydarzenia chyba, że dowódca operacji/organizator postanowi inaczej. Po przejściu do mapy nie ma możliwości dołączania do rozgrywki osób spóźnionych. Dyscyplina zapisów. Osoby, które zapisały się na wydarzenie w kalendarzu mają obowiązek stawienia się w terminie jego rozegrania, oraz uczestniczenia w nim do momentu zakończenia, bądź - w przypadku misji - śmierci kierowanej postaci. W przypadku, gdy wydarzenie jest szkoleniem organizator sam decyduje o warunkach zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu. Zapisanie się na slot opcjonalny nie gwarantuje, że gracz zajmujący go ostatecznie na nim zagra. Pozostaje to w kwestii osoby dowodzącej misją. Zapisanie się na slot rezerwowy w danym wydarzeniu jest równoznaczne z punktualnym przybyciem na wydarzenie i deklarowaniem przygotowania technicznego oraz chęci do gry mimo niedostatecznej liczby slotów. Dyscyplina specjalizacji. Rola specjalistyczna to taka, dla której przewidziane jest szkolenie MC. Rola podstawowa to każda rola niespecjalistyczna. Każdy gracz deklarujący w zapisach chęć objęcia roli specjalistycznej ma obowiązek przygotować się do rozgrywki pod kątem pełnienia tej funkcji W trakcie rozgrywki obowiązuje: Dyscyplina hierarchii. W czasie misji ACC obowiązuje hierarchia wojskowa, niezależna od rang i stopni przydzielonych na forum oraz TS. Rozkaz wydany przez wyższego dowódcę powinien być wykonany. Wszelkie akty niesubordynacji wraz z konsekwencjami będą rozpatrywane przez Administrację ACC. W przypadku braku możliwości wykonania rozkazu z różnych powodów (straty, przewaga przeciwnika, niewystarczające środki itp.) należy bezzwłocznie poinformować o tym wydającego rozkaz. Poważne i nagminne naruszanie dyscypliny, będzie rozpatrywane przez sztab pod kątem ograniczenia udziału w rozgrywkach. Dyscyplina komunikacji. Wszystkie kanały komunikacji służą wyłącznie do przekazywania informacji związanych z symulowaną misją. Kanały radiowe służą wyłącznie do koordynowania działań pomiędzy jednostkami i żołnierzami wchodzącymi w ich skład. Zabronione jest używanie dostępnego w grze czatu strony i ogólnego w trakcie misji. Pozostałe kanały czatu dostępne w grze służą wyłącznie do: planowania przez dowódców działań w czasie trwania odpraw przed misjami, przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywek jak i w poczekalni). Dyscyplina symulacji. Autentyczne zachowanie jest obowiązkowe. Rozumiane jest ono jako chęć uczestnika symulacji do zachowania życia i zdrowia: kierowanej postaci, jej sojuszników, oraz osób postronnych. O autentycznym zachowaniu świadczy rzetelne podejście do odgrywanej roli, symulowanie zgodnych z założeniem rozgrywki zachowań, w szczególności staranne wykorzystywanie zdolności bojowych kierowanej postaci. Niszczenie realizmu symulacji jest zabronione. Rozumiane jest ono jako celowe zwracanie uwagi jej uczestników na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością. Wyjątkiem jest przekazywanie ważnych komunikatów technicznych mających wpływ na przebieg rozgrywki. Działaniami niszczącymi realizm są między innymi: Wykorzystywanie dyscypliny hierarchii (pkt. 2.1) do tworzenia nierealistycznych sytuacji. Opis: “Henio, bierz ten granat i leć wysadzić się w powietrze. To rozkaz!” Przykład: rozgrywanie misji wykorzystujących jednostki wojskowe bez odwzorowania zachowań wojskowych. Wykorzystywanie mechaniki gry do tworzenia nierealistycznych sytuacji. Opis: celowe nadużywanie niedociągnięć systemu animacji postaci. Przykład: celowe uderzanie głową postaci w ścianę. Dyskusje na temat mechaniki gry. Przykład: “Mission maker musi wyregulować ustawienia, bo AI zbyt celnie wali z moździerzy”. Używanie wiedzy dotyczącej rozgrywanej misji zdobytej w poprzednich jej rozegraniach. Przykład: “Ej, tu zaraz będzie posterunek nieprzyjaciela, dawać granatnik na przód kolumny” Dyskusje przypominające o tym, że osoba kierująca danym żołnierzem nie jest nim w rzeczywistości. Przykład: “Sorry panowie, muszę iść do biedronki. Idę do UAZa, w razie czego mnie podwieziecie”. Przykład: “Ten durny rząd znów podniósł podatki, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć firmę”. Przykład: “Hej, Edek, idziemy grać w DCSa po misji?” Budowanie realizmu symulacji jest obowiązkowe tylko w misjach typu RealOp, choć Sztab zachęca do ich stosowania również w innych rozgrywkach. Rozumiane jest ono jako działania odwracające uwagę od faktu, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością. Są to wszystkie czynności, które nie dają graczowi przewagi podczas gry, a budują autentyczność odgrywanej roli. Po rozgrywce obowiązuje: Dyscyplina kultury. Osoba uczestnicząca w dyskusji podczas odprawy ma możliwość wypowiadać się w formie krytyki lub konstruktywnej krytyki, a nie nagonki. Dyscyplina starszeństwa. Głównodowodzący prowadzi odprawę i udziela głosu dowódcom niższego szczebla. Dowódcy oddziałów po swojej wypowiedzi mogą udzielić głosu swoim podwładnym, przy czym podwładni powinni wypowiedzieć się w sposób zwięzły nie przedłużając odprawy po misji.. Zabieranie głosu poza powyższym porządkiem jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy. Kwestie dyskusyjne poruszone podczas odprawy powinny być rozstrzygnięte bezpośrednio po zabraniu głosu przez wszystkich dowódców, a nie w trakcie trwania odprawy. Kanał komunikacyjny Discord ACC Na Discordzie ACC funkcjonują następujące rangi: a) Poborowy - nadawany automatycznie po dołączeniu. Otrzymuje dostęp do kanałów ogólnych. b) Rekrut ACC - nadawany po pomyślnym przejściu szkolenia wstępnego. Otrzymuje dostęp do kantyny ACC. c) Gracz ACC - nadawany po co najmniej dwóch oficjalnych misji i odbyciu szkolenia uzupełniającego. Otrzymuje dostęp do innych kanałów wewnętrznych społeczności. d) Rezerwista ACC - nadawany w momencie, kiedy członek społeczności jest nieaktywny, co jest rozumiane przez brak obecności na żadnej oficjalnej rozgrywce przez 6 miesięcy. Otrzymuje dostęp do kantyny ACC. Reprezentowanie ACC Reprezentowanie ACC jest dobrowolne. Reprezentacja podczas gry: Każdy gracz, z rangą od rekruta włącznie, identyfikujący się ze społecznością ACC ma możliwość reprezentowania jej podczas gry. Osoba reprezentująca ACC podczas gry w ArmA posiada: Tag [ACC]. Logo ACC. Komentarz zawierający tytuł oraz aktualną rangę użytkownika. Adres strony społeczności, oraz adres e-mail administracji. Osoba uważana jest za reprezentanta jeżeli istnieje widoczne w grze powiązanie pomiędzy tą osobą, a społecznością ACC. W szczególności są to elementy wymienione w punkcie 1.2. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec graczy ACC na cały czas reprezentowania społeczności. Warunkiem koniecznym reprezentowania ACC jest dodanie gracza do pliku squad.XML. Akcja ta odbywa się automatycznie każdego dnia na podstawie listy aktywnych graczy ze statystyk serwera ACC. Poprzez aktywnych graczy rozumiane są wszystkie osoby w randze powyżej szeregowego oraz osoby w randze szeregowego i poniżej, które grały na serwerze ACC w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Adres pliku squad.xml. Po umieszczeniu adresu w profilu i poprawnym wyświetleniu insygniów osoba staje się reprezentantem ACC w trakcie rozgrywki. http://armacoopcorps.pl/xml/squad.xml Używanie innego squad.xml niż udostępniany przez ACC jest zakazane na serwerach ACC. Wyjątek stanowią zaproszeni w ramach rozgrywek typu Joint-Op goście. Reprezentacja poza grą: Reprezentowanie ACC jest dobrowolne. Osoba uważana jest za reprezentanta, jeżeli istnieje widoczne powiązanie pomiędzy nim, a ACC. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec członków społeczności na cały czas jej reprezentowania. Posiadanie tagu ACC na innym serwerze niż nasz wiąże się z odpowiedzialnym i równie dojrzałym zachowaniem, wszelkie odstępstwa od odgórnie przyjętych norm zostaną odebrane jako zła reklama dla ACC i mogą skutkować wydaleniem ze Społeczności. Standardy misji oraz serwer testowy Twórcy misji zobowiązani są przestrzegać ustalonych standardów misji opisanych w poniższym temacie: Dostęp do serwera testowego może uzyskać każdy członek społeczności od Szeregowego wzwyż. W tym celu należy w dziale "Kontakt ze Sztabem" utworzyć nowy temat z prośbą o udzielenie takowego dostępu. Serwer testowy można użytkować tylko i wyłącznie celem: Testowania sprawności misji przez ich twórców. Testowania rozwiązań na potrzeby rozgrywek w ACC. Testowania dodatkowych addonów - za zgodą Sztabu po utworzeniu zapytania na KZS. Organizowania wydarzeń za zgodą Sztabu po utworzeniu zapytania na KZS. Master Class Celem Szkolenia Master Class jest zapoznanie graczy z działaniem i obsługą poszczególnych narzędzi i technik charakterystycznych dla danej specjalizacji oraz wykształcenie grupy specjalistów regularnie grających na danych pozycjach i posiadających całą potrzebną wiedzę z danej specjalizacji. I. Specjalista: Specjalista jest to osoba ze złotą baretką MC posiadająca pełną i kompletną wiedzę w zakresie pełnionej specjalności. Osoby z Srebrną baretką MC, są to osoby przeszkolone nie będące specjalistami ale mogące aspirować do tego statusu. II. Szkolenia: Dla funkcjonowania szkolenia danej specjalizacji wymagane są następujące elementy: Ukończony poradnik MC danej specjalizacji (w części teoretycznej i technicznej*) Jedno pilotażowe szkolenie dla członka administracji Zatwierdzenie poradnika i instruktora przez Sztabowców * Rozumiane jako opis mechaniki i obsługi narzędzi potrzebnych do pełnienia danej roli w grze III. Zasady przyznawania baretek: Srebrna baretka Srebrna baretka jest świadectwem uczestnictwa w szkoleniu Master Class Jedynym wymogiem otrzymania srebrnej baretki jest ukończenie szkolenia Brak wymogów wobec utrzymania srebrnej baretki Złota baretka Złota baretka jest świadectwem specjalizowania się gracza w danej roli specjalistycznej Nadanie złotej baretki MC jest równoznaczne z poręczeniem przez instruktora za zdolność danej osoby do pełnienia konkretnej roli specjalistycznej. Instruktor MC automatycznie posiada złotą baretkę w specjalizacji dla której prowadzi szkolenia. W przypadku rezygnacji ze stanowiska podlega on zasadom ustalonym przez kolejnego instruktora. Złote baretki przyznawane są osobom zainteresowanym przez instruktora szkolenia. Tylko osoba posiadająca srebrną baretkę może aspirować do otrzymania złotej baretki. Instruktor określa zasady przyznawania i utrzymania złotych baretek i udostępnia je w temacie w odpowiednim forum Szkolenia / Master Classes. Zasady te muszą być identyczne wobec wszystkich szkolonych. Sztab posiada prawo dożywotniego nadania złotej baretki poza szkoleniami i zasadami ustalanymi przez instruktorów. Baretki są przyznawane przez członków administracji w specjalnie przygotowanym do tego systemie na forum. Baretki zdobyte przez danego gracza można odczytać w profilu użytkownika w zakładce "odznaczenia" lub bezpośrednio pod avatarem w poście. Zamieszczanie treści na serwerach ACC Ogólne zasady Zamieszczając dowolne treści na serwerach ACC autor akceptuje warunki “Regulaminu zamieszczania treści na serwerach ACC“. Przez treści rozumiane są wszelkie pliki, teksty i utwory zamieszczane na serwerach ACC, na przykład: misje, poradniki, posty, filmy wideo, grafika. Wraz z zamieszczeniem misji na serwer ACC autor zachowuje prawa autorskie, przekazuje jednak na rzecz społeczności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne. Zamieszczanie misji Aby misja została umieszczona na serwerze MM ma obowiązek zamieścić stosowną informację wraz z plikiem w temacie opatrzonym jego nickiem w dziale Misje graczy. Misje są usuwane tylko i wyłącznie w wypadku decyzji sztabu, bądź wprowadzenia poprawek przez MM i zamieszczenia nowej wersji misji. MM ma obowiązek przetestować misję we własnym zakresie aby upewnić się iż jest ona w pełni sprawna na serwerze dedykowanym. Powinien w tym celu skorzystać z serwera testowego do którego dane może uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem. Sztab we własnym zakresie rozpatruje umieszczenie proponowanych misji na serwerze i ma prawo do odrzucenia misji, jeżeli uzna ją za niespełniającą standardów misji ACC, jak również może skierować misje do poprawki w przypadku wykrycia błędów bądź nieścisłości. Zamieszczanie addonów Wyłącznie Sztab rozpatruje możliwość dodana addonu na serwer ACC. Sztab zastrzega sobie prawo do odmówienia wrzucenia addonu na serwer. Otwieranie zapisów na wydarzenia 1. Wydarzenie na serwerach ACC odbywają się wyłącznie za zgodą Sztabu udzieloną przez KZS na prośbę organizatora, za wyjątkiem: a) wydarzeń planowanych poza weekendami tzw. „na tygodniu” tj. (pon-czwartek) gdy: - misja (nie jest: JO, Z, ZGM i/lub RZGM) i organizator posiada status Mission Maker - misja (jest Z, ZGM lub RZGM, ale nie jest JO) i organizator posiada status Mission Maker i MC: Zeus, b) organizator posiada tytuł szkoleniowca adekwatny do rozpisywanego szkolenia lub treningu, c) organizator posiada tytuł: Sztabowiec lub Vip - (nie dotyczy JO). 2. Wyróżniamy trzy typy wydarzeń w kalendarzu: Misje, Szkolenia oraz Szkolenia podstawowe. Wymagania dla nadmienionych wydarzeń są następujące: a) Wszystkich wydarzenia: -Podstawą do właściwego zarezerwowania dowolnego terminu jest stworzenie wydarzenia w kalendarzu. -Wydarzenia z dodatkowymi addonami można otworzyć tylko za pisemną zgodą Sztabu na KZS. -Jeżeli misja korzysta z dodatkowych addonów lub odrębnej linii modów lub modułu Zeus (jeśli wykorzystywany), musi posiadać dodatkowy przedrostek lub przedrostki w nazwie tematu z opisem misji oraz w nazwie wydarzenia. -Informację o ustawieniu serwera (wyłączeniu skryptów zarządzania AI, niestandardowych ustawieniach addonów), jeśli jest to wymagane do poprawnego działania misji. -Posiadać osobny moduł Zeusa dla admina. b) Misje (oprócz RZGM): -Muszą być rozpisane w systemie zapisów poprzez panel statystyk ACC co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem i posiadać poniższe elementy: *Poprawną nazwę wydarzenia zgodną ze wzorcem: [Przedrostki] [Tryb Gry] [Maksymalna ilość slotów] [Nazwa Misji] np: "[IFA][Z] CO 16 Dust fire". *Godzinę rozpoczęcia (opcjonalnie zakończenia) *Skrótowy opis misji *Minimalna ilość graczy do przeprowadzenia misji *Rozpiska drużyn i slotów wraz ze slotami wymaganymi, jeśli są. (opcjonalnie opcjonalnymi). c) Misje (oprócz ZGM i RZGM) dodatkowo muszą: -Zostać przetestowane na serwerze testowym do 48 godzin przed rozpoczęciem rozgrywki i wysłane w indywidualnym dla każdego członka folderze „Misje graczy” na forum. -Zostać przetestowane na serwerze właściwym danej rozgrywce (Alpha lub Charlie) do 24 godzin przed rozpoczęciem rozgrywki. d) Szkolenia i treningi: -Musi posiadać co najmniej skrótowy opis zawierający: *Poprawną nazwę wydarzenia i godzinę rozpoczęcia (opcjonalnie zakończenia) *Skrótowy opis szkolenia i jego elementów *Informację czy i jeśli tak, to do jakiego MC lub jego części zalicza się to szkolenie. *Wymaganiach uczestnictwa w szkoleniu, jeśli istnieją (nie w komentarzu). e) Szkolenie podstawowe: -Musi posiadać co najmniej skrótowy opis zawierający: *Poprawną nazwę wydarzenia i godzinę rozpoczęcia (opcjonalnie zakończenia) *Wymaganiach uczestnictwa w szkoleniu, jeśli istnieją. 3. Zalecamy utworzenie dla misji tematu z jej opisem. Temat taki musi: a) zostać umieszczony w odpowiednim dziale: COOP/REALOP/TVT/JOINTOP co najmniej na 24h przed wydarzeniem. b) Posiadać tytuł tematu zgodny ze wzorcem: [Data] [Nazwa Misji], np: [22.08.2022] Dust fire. 4. Wymagane przedrostki i tryby gry umieszczane w następującej kolejności występowania: a) Przedrostki modyfikujące zawartość gry poprzez zmianę modyfikacji, paczki modów i DLC: -Dodatkowe/Opcjonalne addony: [MOD] -Iron Front Mod: [IFA] -Usnung Mod: [UNS] -Apex DLC: [APEX] -Contact DLC: [CNT] -S.O.G. Prairie Fire DLC: [SOG] -Global Mobilization DLC [GM] b) Przedrostku określającego wykorzystanie modułu Zeus Game Master (wraz z opisem): -Brak oznaczenia: misja jest w pełni przygotowana i nie wymaga obecności zeusa do pełnego przeprowadzenia i posiada jedno z poniższych: *Oskryptowane zakończenie scenariusza *Dokładny opis kiedy dowódca lub pełniący obecnie rolę dowódcy misji może zdecydować o jej zakończeniu. -[Z] - Zeus: misja jest w pełni przygotowana, ale wymaga obecności odpowiedniej osoby (znającej misję) na slocie z podpiętym modułem Zeus Game Master. Misja taka musi posiadać: *Przygotowaną odprawę na mapie, bądź forum. *Przygotowane sloty grające wraz z wyposażeniem i pojazdami sojuszniczymi. *Przygotowane lokacje, przeciwnika i pojazdy bez konieczności ingerencji w ich wyposażenie lub ich pojazdy. *Przygotowane wszystkie skrypty do uruchomienia w łatwy sposób podczas trwania rozgrywki (jeśli są wykorzystywane). -[ZGM] - Zeus Game Master: misja bardzo opierająca się na ingerencji Zeusa w trakcie rozgrywki, ale posiadająca: *Przygotowaną odprawę na mapie, bądź forum. *Przygotowane sloty grające wraz z wyposażeniem i pojazdami sojuszniczymi. *Co najmniej przygotowany wzór przeciwnika i pojazdów w misji do kopiowania w trakcie jej trwania, bez konieczności ingerencji w ich wyposażenie i pojazdy. -[RZGM] - Random Zeus Game Master: każda misja organizowana na bieżąco przez Zeusa, która nie spełnia wszystkich wymogów rozgrywki [ZGM]. c) Tryb gry: - JO - JointOp: Operacja wykonywana wraz z innymi klanami. -CO - Co-op: Misja kooperacyjna, nastawiona głównie na rozgrywkę. -RO - Real-Op: W tych misjach mogą występować zdrajcy, lub zdania poszczególnych jednostek nie być zgodne lub być przeciwne ogólnej intencji strony konfliktu. bądź oddziału. Misje te wymagają od graczy dużego nacisku na odgrywanie postaci zgodnie z wytycznymi MM. Zaliczamy do nich: *misje stawiające duży nacisk na fabułę i co najmniej jedna osoba ma zadania RP w trakcie jej trwania (rozmowa z kimś lub zachowywanie się w konkretny sposób), *misje RP „Role-play”, gdzie większość postaci ma swoje dodatkowe zadania i/lub tło historyczne. -TVT - Team vs Team: W tym trybie gracze zajmują przeciwne, bądź potencjalnie przeciwne sobie strony konfliktu, rozgrywki PvP są zaliczane do tego trybu. MM może doprecyzować zasady. 5. Organizacja misji JO wymaga zatwierdzenia przez Sztab na KZS. 6. Mission Maker może odwołać wydarzenie na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem za podaniem sensownego powodu. 7. Mission Maker może podmienić rozgrywkę na inną, jeżeli jego zdaniem nie zapisało się wystarczająco dużo osób. 8. Mission Maker ma obowiązek odwołać wydarzenie minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem, jeżeli jego zdaniem nie zapisało się wystarczająco dużo osób i nie jest w stanie zapewnić rozgrywki zapasowej na osiągniętą ilość slotów. 9. Sztab zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia. W wypadku zmiany terminu, nowy termin wybiera Mission Maker.
  1 punkt
 7. In Memoriam Kamil "Sone" Musa Idris Z żalem informujemy, że w piątek, 16 Września 2022 roku, odszedł od nas Kamil, znany w społeczności jako "Sone". Członek Arma Coop Corps od 2011 roku, a od dziesięciu lat jeden ze Sztabowców. Był to bezdyskusyjny mentor zarówno zwykłych graczy, jak i członków kadry zarządzającej, a przede wszystkim nasz serdeczny przyjaciel z którym spędziliśmy wspólnie wiele godzin. Dał się poznać każdemu z nas jako osoba, która stara się rozwiązać wszelkie problemy, a unikać ich tworzenia. Kamil spoczął dziś na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Zgodnie z wolą rodziny prosimy o nie przynoszenie wieńców pogrzebowych i wiązanek lecz wsparcie drobnymi kwotami nowo powstającej Fundacji imienia Kamila, informacje o niej zostaną dodane w późniejszym terminie przez sztab. Dziękujemy Ci za wspólnie spędzony czas. Będzie nam Ciebie cholernie brakowało, Sone. Sztab Arma Coop Corps
  0 punktów
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+02:00
×
×
 • Dodaj nową pozycję...