Skocz do zawartości
trawa

Statut Regimentu Pancernego

Rekomendowane odpowiedzi

Statut Regimentu Pancernego

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Spoiler

§ 1

Regiment Pancerny działa na podstawie regulaminów ACC.

Oficjalną nazwą formacji jest "Regiment Pancerny".

§ 2

Obszarem działania Regimentu Pancernego jest społeczność Arma Coop Corps.

 

Rozdział II. Pojęcia

Spoiler

§ 3

Rok szkoleniowy definiuje zatwierdzony harmonogram na dany rok kalendarzowy.

§ 4

1 Blok szkoleniowy = 3 miesiące,

1 Sesja szkoleniowa = 1 miesiąc,

1 Spotkanie = 1/2 sesji szkoleniowej.

 

Rozdział III. Cele i sposoby ich realizacji

Spoiler

§ 5

Celem ośrodka jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności w tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych.

§ 6

Działalność ośrodka skupia się na obsłudze wszystkich pojazdów lądowych, wymagających posiadania wykwalifikowanej załogi, m.in.:

Armoured Personnel Carrier (APC) - transporter opancerzony,

Infantry Fighting Vehicle (IFV) - bojowy wóz piechoty,

Main Battle Tank (MBT) - czołg podstawowy,

§ 7

Regiment Pancerny realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie szkoleń i treningów z tematyki wojsk pancernych/zmechanizowanych dla wszystkich członków społeczności Arma Coop Corps,

2. upowszechnianie wiedzy na temat działania wojsk pancernych/zmechanizowanych,

3. wyrabianiu i utrwalaniu w społeczności nawyków i umiejętności z zarządzania polem walki oraz dowodzenia,

4. wyrabianiu i utrwalaniu w społeczności nawyków i umiejętności z obsługi pojazdów lądowych,

5. tworzenie miejsca oraz warunków do rozwoju osobistych zainteresowań w zakresie wojsk pancernych/zmechanizowanych,

6. współdziałania z innymi formacjami ACC,

7. wspieranie MM w zakresie wyposażenia i taktyk używanych przez wojska pancerne/zmechanizowane,

8. współudział w inicjowaniu i koordynacji tworzenia misji oficjalnych ACC z wykorzystaniem wojsk pancernych/zmechanizowanych,

9. tworzenie i aktualizowanie poradników na wiki ACC o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych.

 

Rozdział IV. Funkcje

Spoiler

§ 8

Ośrodek szkoleniowy dzieli się na:

 

Uczestnik:

Spoiler

1. Informacje:

 •  Uczestnikiem może być każdy członek społeczności Arma Coop Corps niezależnie od posiadanej szarży, wiedzy, czy umiejętności w obsłudze pojazdów,
 • Uczestnikiem jest każda osoba, która odbyła co najmniej dwie sesje w jednym bloku szkoleniowym,
 • Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego,
 • Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.

2. Wymagania

 • Obecność na co najmniej dwóch sesjach w jednym bloku szkoleniowym.

3. Zadania i obowiązki:

 • Wykorzystywanie nabytej wiedzy w oficjalnych rozgrywkach społeczności Arma Coop Corps.

4. Przywileje:

 • Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego,
 • Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.

 

 

Instruktor:

Spoiler

1. Informacje:

 • Na instruktora zgłosić się może każdy członek społeczności Arma Coop Corps,  niezależnie od posiadanej szarży,
 • Instruktor zgłasza się przynajmniej na okres jednej sesji szkoleniowej,
 • Sesja szkoleniowa, czyli jeden miesiąc obejmujący dwa spotkania,
 • Nie ma ograniczeń co do ilości przeprowadzonych szkoleń przez jedną osobę.

2. Wymagania

 • Osoba zgłaszająca się na instruktora potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych jej zadań,
 • Kandydat posiada co najmniej podstawową wiedzę w zakresie działań plutonu pancernego

3. Nominacja:

 • Wyboru Instruktora dokonuje dowódca regimentu, spośród wszystkich chętnych osób,
 • Chętna osoba zgłasza się do ówczesnego Dowódcy “Regimentu Pancernego”.

4. Zadania i obowiązki:

 • Organizacja dwóch spotkań w ramach Regimentu Pancernego,
 • Zebranie i przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia oraz treningu,
 •  Instruktor zobowiązany jest przedstawić zarys szkolenia bloku szkoleniowego Dowódcy regimentu.

5. Przywileje:

 • Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego,
 • Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.

 

 

Dowódca Regimentu Pancernego:

Spoiler

1. Informacje:

 • Kadencja Dowódcy trwa 3 miesiące, tym samym wraz z instruktorami realizuje 1 blok szkoleniowy,
 • Blok szkoleniowy = 3 sesje szkoleniowe = 6 spotkań,
 • Zaleca się, aby funkcja  ta nie była pełniona dwa razy z rzędu,
 • Odpowiedzialny jest za dyscyplinę w Regimencie Pancernym,
 • Jest to funkcja czysto reprezentatywna oraz organizacyjna,
 • Brak osoby do pełnienia tej funkcji nie zawiesza działalności Regimentu, jedynie pozbawia uczestników przywilejów w postaci pierwszeństwa do slota.

2. Wymagania

 • Pełnić funkcję dowódcy może każdy członek społeczności Arma Coop Corps z szarżą co najmniej szeregowego,
 • Posiadać powinien on podstawową wiedzę na temat wojsk pancernych i zmechanizowanych,
 • Osoba zgłaszająca chęć pełnienia funkcji dowódcy potwierdza tym samym rzetelne podejście w wypełnianiu powierzonych jej zadań.

3. Nominacja:

 • Chętni do pełnienia tej funkcji Dowódcy zgłaszają swoje kandydatury najwcześniej miesiąc, a najpóźniej 14 dni przed wyborami na Dowódcę regimentu,
 • Dowódca wybierany jest na 3 miesiące,
 • Wybór dokonywany jest spośród wszystkich kandydatur,
 • Dowódca wybierany jest większością głosów, uzyskanych w wyniku głosowania na wewnętrznym forum regimentu,
 • Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie Regimentu Pancernego,
 • Ankieta otwarta jest przez okres 7 dni tylko dla uczestników Regimentu Pancernego,
 • W wypadku braku rozstrzygnięcia, głosowanie zostaje przedłużone o kolejne 7 dni oraz otwarte  dla wszystkich członków społeczności Arma Coop Corps, a Dowódca zostaje wybrany większością głosów. Pieczę nad głosowaniem w tym przypadku pełni Sztab Arma Coop Corps na tych samych zasadach,
 • Głosowanie odbywa się w 7 dni przed końcem kadencji aktualnego Dowódcy,
 • Nadzór nad głosowaniem oraz wyborem nowego Dowódcy obejmuje dotychczasowy Dowódca. Sztab Arma Coop Corps może zablokować wybór nowego dowódcy ośrodka szkoleniowego.

4. Zadania i obowiązki:

 • Wypełnianie celów statutowych, ponadto zarządzanie i nadzorowanie szkoleń, treningów oraz misji w ramach Regimentu Pancernego,
 • Promowanie Regimentu Pancernego wśród członków społeczności Arma Coop Corps oraz zachęcanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniach, treningach oraz misjach o tematyce wojsk pancernych/zmechanizowanych,
 • Pomoc w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu szkolenia lub treningu,
 • W przypadku nie dyspozycyjności instruktora, dowódca szuka zastępstwa lub w przypadku niemożliwości znalezienia innej osoby, sam prowadzi szkolenie z danego zagadnienia,
 • Nadzorowanie wypełniania harmonogramu bloku szkoleniowego,
 • Pod koniec kadencji,a przed otwarciem głosowania, dowódca zobowiązany jest  do podsumowania wszystkich spotkań w ramach regimentu, z listą instruktorów oraz wszystkich uczestników poszczególnych sesji szkoleniowych.

5. Przywileje:

 • Nadaje Uczestnikom złotą, srebrną i brązową beretkę,
 • Nadaje tytuł “Asa Pancernego”,
 • Odebranie srebrnej baretki,
 • Przyjmuje i usuwa nieaktywnych uczestników Regimentu Pancernego,
 • Może zablokować nadanie baretki,
 • Jeżeli dowódca pojazdu otrzyma wpis do Białej Księgi otrzymuje tytuł “Asa Pancernego”,
 • Możliwość nabycia baretek Regimentu Pancernego,
 • Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów w pojazdach.

 

 

Rozdział V. Baretki regimentu

Spoiler

§ 9

Baretkę wyższej klasy można otrzymać po wcześniejszym spełnieniu wymagań na baretkę niższej klasy, wyłączając Asa Pancerne, który przyznawany jest niezależnie. 

1. Asa Pancerny można otrzymać za:

 • Jeżeli dowódca pojazdu otrzyma wpis do Białej Księgi otrzymuje tytuł “Asa Pancernego”.

2. Złotą baretkę można otrzymać za:

 • Dowodzenie Regimentem Pancernym i przeprowadzenie 1 sesji szkoleniowej (2 spotkania),

 • Przeprowadzenie, bądź pomoc przy przeprowadzeniu 1 sesji szkoleniowej oraz dowodzenie plutonem pojazdów pancernych lub bojowymi pojazdami piechoty  5 razy,

 • przeprowadzenie całego bloku szkoleniowego (6 spotkań).

3. Srebrną baretkę można otrzymać za:

 • przeprowadzenie sesji szkoleniowych (4 spotkania).

4. Brązową baretkę można otrzymać za:

 • odbycie bloku szkoleniowego (6 spotkań).

 

Napisane przy współpracy Rutek, Berek, Trawa.

Edytowane przez trawa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...