Skocz do zawartości
Maras

System Rang i Tytułów

Rekomendowane odpowiedzi

Rangi

 

Opis:

Członek społeczności otrzymuje jedną rangę z możliwością jej zmiany po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Podstawą do awansu jest wcześniejsze spełnienie wymogów stawianych osobom z rangą wyższą od posiadanej.

Podstawą do degradacji jest niespełnianie wymogów odpowiednich dla rangi posiadanej.

 

Rangi od stopnia rekrut do stopnia kapral mają charakter czysto motywacyjny do brania udziału w rozgrywkach i szkoleniach.

Rangi od stopnia sierżant wzwyż odzwierciedlają ponadprzeciętne zaangażowanie gracza w działanie ACC.

Wymagania dotyczące szkoleń i baretek mogą być częściowo zastąpione przez aktywne dowodzenie na szczeblu odpowiadającym danej randze
(SEKCJA / DRUŻYNA / PLUTON), lub przez pomniejszą dodatkową działalność na rzecz ACC.

 

Sztab podejmuje ostateczną decyzję w kwestii wszystkich awansów i degradacji obejmujących zarówno szarże jak i tytuły.

contact-divider.png

 

Porucznik (12 miesięcy stażu i 100 misji)

image.png

Spoiler

Opis

Najwyższa ranga nadawana w społeczności ACC za ponadprzeciętny wkład w jej działanie oraz rozwój oraz aktywny udział w rozgrywkach.

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 25 misji od ostatniego awansu.
 • Minimum 3-miesięczny odstęp czasu od ostatniego awansu.
 • Pozytywna opinia sztabu.

Utrata:

 • Nieuzasadniony brak aktywności w rozgrywkach przekraczający 2 miesiące.
 • Nieuzasadniony brak aktywności w polu swojego działania.

contact-divider.png

Chorąży (9 miesięcy stażu i 75 misji)

team_chor.png

Spoiler

Opis

Ranga nadawana członkowi społeczności, przez udział w rozgrywkach oraz innych aktywnościach, członek doskonali się w obranym przez siebie polu działania na rzecz ACC.

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 25 misji od ostatniego awansu.
 • Minimum 3-miesięczny odstęp czasu od ostatniego awansu.
 • Ciągły wkład w rozwój i funkcjonowanie ACC.
 • Pozytywna opinia sztabu.

Utrata:

 • Nieuzasadniony brak aktywności w rozgrywkach przekraczający 2 miesiące.
 • Nieuzasadniony brak aktywności w polu swojego działania.

contact-divider.png

Sierżant (6 miesięcy stażu i 50 misji)

team_sierz.png

Spoiler

Opis

Ranga nadawana członkowi społeczności, który  bierze udział w rozgrywkach i ma faktyczny wkład w działanie ACC, co jest rozumiane jako organizacja szkoleń, tworzenie misji, dowodzenie lub wyróżniające się działanie na rzecz promocji ACC,

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 20 misji od ostatniego awansu.
 • Minimum 2-miesięczny odstęp czasu od ostatniego awansu.

I adekwatnie do obranego pola działania:

 • Posiadanie tytułu Mission Maker / Instruktor / Kwatermistrz
 • Częste dowodzenie na szczeblu drużyny + baretka MC Lider i udzielanie się w temacie dowodzenia/taktyki (szkolenia. propagowanie, aktywna dyskusja itp.)
 • Wyróżniające się działanie na rzecz promocji ACC.

Utrata:

 • Nieuzasadniony brak aktywności w rozgrywkach przekraczający 2 miesiące.
 • Nieuzasadniony brak aktywności w polu swojego działania.

contact-divider.png

Kapral (4 miesiące stażu i 30 misji)

image.png

Spoiler

Opis

Ranga nadawana członkowi społeczności, który poprzez swoją aktywność rozwija się i szkoli w określonym przez siebie kierunku.

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 15 misji od ostatniego awansu.
 • Posiadanie:
  • minimum 3 baretek MC lub...
  • ... posiadanie 2 baretek MC i potwierdzone uczestnictwo w innych szkoleniach dodatkowych od ostatniego awansu lub...
  • ... posiadanie 1 złotej baretki MC.
 • Minimum 2-miesięczny odstęp czasu od ostatniego awansu.
 • (opcja) Częste dowodzenie na szczeblu sekcji.
 • (opcja) Pełnienie funkcji instruktorskiej

Utrata:

 • Nieuzasadniony brak aktywności w rozgrywkach przekraczający 2 miesiące.

contact-divider.png

St. Szeregowy (2 miesiące stażu i 15 misji)

image.png

Spoiler

Opis

Ranga nadawana członkowi społeczności, który aktywne bierze udział w życiu społeczności przez uczestnictwo w misjach i szkoleniach organizowanych w ACC.

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 9 misji od ostatniego awansu.
 • Posiadanie
  • minimum 2 baretek MC lub...
  • ... posiadanie 1 baretki MC i potwierdzone aktywne uczestnictwo w innych szkoleniach dodatkowych od ostatniego awansu.
 • Minimum 1-miesięczny odstęp czasu od ostatniego awansu.
 • (opcja) Dowodzenie na szczeblu sekcji.

Utrata:

 • Nieuzasadniony brak aktywności w rozgrywkach przekraczający 2 miesiące.

 

contact-divider.png

Szeregowy (1 miesiąc stażu i 6 misji)

team_szer.png

Spoiler

Opis

Ranga nadawana członkowi społeczności za pomyślne ukończenie okresu próbnego i spełnienie odpowiednich wymagań.

 

Wymagania:

 • Rozegranie minimum 6 misji.
 • Miesięczny staż od ukończenia Szkolenia Podstawowego.

Utrata:

 • n/d

 

contact-divider.png

Rekrut

image.png

Spoiler

Opis

Najniższa ranga w ACC przyznawana za pomyślne ukończenie szkolenia podstawowego.

 

Wymagania:

 • Ukończenie Szkolenia Podstawowego

Utrata:

 • n/d

contact-divider.png

Poborowy 

Spoiler

 

Opis

Zarejestrowana osoba, która nie jest zainteresowana rozgrywkami, bądź nie ukończyła jeszcze procesu rekrutacyjnego do społeczności ACC.

 

Wymagania:

 • Rejestracja na forum

Utrata:

 • Usunięcie konta decyzją Sztabu ACC.

 

 

 

contact-divider.png

DEFINICJE:

 

Sztab ACC - Grupa osób posiadających tytuł Sztabowca, administratorzy społeczności ArmaCoopCorps.

 

Opiekun  - Grupa osób posiadająca tytuł Opiekuna oraz zaufanie Sztabu, zajmująca się szeroko pojętym moderowaniem forum, odpowiadającą za szarże Członków Społeczności jak i posiadająca prawa moderatorskie na TS

 

Mission Maker ACC - Osoba posiadająca tytuł Mission Maker oraz zaufanie Sztabu w zakresie tworzenia scenariuszy na potrzeby ACC

 

Kwatermistrz - Osoba zaakceptowana przez Sztab ACC i dopuszczona do organizacji Szkolenia Podstawowego ACC.

 

Instruktor ACC - Osoba posiadająca tytuł Instruktor oraz zaufanie Sztabu w zakresie szkolenia członków społeczności na potrzeby rozgrywek w ACC.

 

System rang - zbiór zasad w których zawarte zostały wymogi formalne potrzebne do awansu. Spełnienie wymogów nie daje 100% gwarancji na otrzymanie awansu na wyższy stopień. Ostateczną decyzję podejmują Opiekunowie ACC na cyklicznych spotkaniach. Sztab zaś weryfikuje i zatwierdza.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Tytuły

 

Opis:

Członek społeczności może otrzymać tytuł  po spełnieniu odpowiednich wymagań.

Tytuły mają charakter motywacyjny i są uhonorowaniem pracy i wkładu danego członka społeczności na rzecz ACC.

 

Donator
team_donator.png
Spoiler

Opis

Tytuł Donator przydzielany jest członkowi społeczności z rangą szeregowego i wyżej, który otrzymał akceptację sztabu i wpłacił składkę donatorską.

Nadawany jest przez Sztab ACC i obowiązuje przez 3 miesiące (kwartał), czyli jeden okres rozliczeniowy.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na misje na równi z osobami o tytule Mission Maker ACC/Kwatermistrz/Instruktor ACC.

W szczególnych przypadkach sztab dopuszcza rozpatrzenie kandydatury osoby ze stopniem rekrut.

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia szeregowy i wyżej.
 • Pozytywna opinia sztabu
 • Opłacone składki donatorskiej.

 

Utrzymanie:

 • Opłacenie składki donatorskiej w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Utrata:

 • Nie spełnienie wymagań dot. utrzymania tytułu
 
Uwaga: Osoba posiadająca tytuł Donator może posiadać następujące tytuły: Mission Maker ACC/Kwatermistrz/Instruktor ACC po spełnieniu określonych wymogów.
contact-divider.png

Mission Maker ACC

team_MM_V1.png

Spoiler

Opis

Tytuł Mission Maker'a przeznaczony jest dla graczy zasłużonych w zakresie czynnego tworzenia misji na rzecz ACC.

Nadawany jest przez Sztab ACC po spełnieniu określonych wymagań.

Nadanie tytułu może być rozpatrywane na drodze wniosku innego członka społeczności.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na misje na równi z osobami o tytule Donator/Kwatermistrz/Instruktor.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na misje z zapisami.

Misje gracza z tytułem MM nie muszą być weryfikowane przez Sztab ACC.

 

Wymagania:

 • Stworzenie i zorganizowanie przynajmniej 4 w pełni grywalnych i sprawnych misji z zapisami.
 • Pozytywna opinia sztabu

 

Utrzymanie:

 • Zorganizowanie minimum 4 nowych rozgrywek z zapisami w ciągu 3 miesięcy (kwartału) od otrzymania tytułu.

Utrata:

 • Nie spełnienie wymagań dot. utrzymania tytułu
 • Popełnianie rażących błędów w zakresie MM

 

Uwaga: Osoba posiadająca tytuł Donator może posiadać następujące tytuły: Donator/Kwatermistrz/Instruktor ACC po spełnieniu określonych wymogów.
contact-divider.png

Instruktor ACC

team_instruktor.png

Spoiler

Opis

Tytuł Instruktora przeznaczony jest dla graczy aktywnie prowadzących działalność szkoleniową na rzecz ACC.

Nadawany jest przez Sztab po spełnieniu określonych wymagań.

Nadanie tytułu może być rozpatrywane na drodze wniosku dowolnego członka społeczności.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na misje na równi z osobami o tytule Donator/Kwatermistrz/Mission Maker.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na szkolenia.

Szkolenia gracza z tytułem Instruktor nie muszą być weryfikowane przez Sztab ACC.

 

Wymagania:

 • Zorganizowanie 4 szkoleń (min. 1h) z dowolnej tematyki zaakceptowanej wcześniej przez Sztab.
 • Pozytywna opinia sztabu

Utrzymanie:

 • Przeprowadzenie min. 2 szkoleń miesięcznie w okresie 3 miesięcy (kwartału) od otrzymania tytułu.

Utrata:

 • Nie spełnienie wymagań dot. utrzymania tytułu.
 
Uwaga: Osoba posiadająca tytuł Donator może posiadać następujące tytuły: Donator/Kwatermistrz/Instruktor ACC po spełnieniu określonych wymogów.
contact-divider.png
Kwatermistrz

team_kwatermistrz.png

Spoiler

Opis

Tytuł Kwatermistrza przeznaczony jest dla graczy uprawnionych do prowadzenia szkoleń podstawowych na potrzeby ACC.

Nadawany jest przez Sztab po spełnieniu określonych wymagań.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na misje na równi z osobami o tytule Donator/Instruktor ACC/Mission Maker ACC.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na szkolenia podstawowe.

Sztab ma prawo wybrania kolejnego kwatermistrza w toku głosowania niezależnie od posiadanej szarży.

Osoba z tytułem kwat

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia Kapral lub wyżej.
 • Pozytywna opinia sztabu.

Utrzymanie:

 • Przeprowadzenie Szkoleń Podstawowych ACC zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i ilością poborowych.
 • Opieka nad osobami ze stopniem poborowy i rekrut.

Utrata:

 • Nie spełnienie wymagań dot. utrzymania tytułu.
 
Uwaga: Osoba posiadająca tytuł Donator może posiadać następujące tytuły: Donator/Mission Maker ACC/Instruktor ACC po spełnieniu określonych wymogów.

contact-divider.png

Weteran

team_weteran.png

Spoiler

 

Opis

Tytuł Weterana przeznaczony jest dla członków społeczności, którzy odegrali znaczącą rolę w w rozwoju ACC.

Poprzed swoją trwałą aktywność pozytywnie wpłynał na kształt i toższamość grupy, co zostało upamiętnione dożywotnim nadaniem tytułu Weterana.

Tytuł ten jest nadawany osobom, które rezygnują z tytułu Sztabowca.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na każde wydarzenie ACC przed osobami z tytułem Donator/Instruktor ACC/Mission Maker ACC/Kwatermistrz.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na szkolenia i misje przed osobami z tytułem Instruktor ACC/Mission Maker ACC.

 

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu Sztabowiec i rezygnacja z niego.

Utrzymanie:

 • n/d

Utrata:

 • n/d
contact-divider.png
VIP

team_VIP.png

Spoiler

Opis

Tytuł VIP przeznaczony jest dla członków społeczności którzy otrzymali pełne uprawnienia administracji ACC.

Tytuł nadawany w toku jednomyślnego głosowania Sztabu.

Członek społeczności posiadający tytuł ViP to osoba, która nie angażuje się w proces decyzyjny zażądania ACC, lecz pomaga w pilnowaniu porządku rozgrywek i służy radą w dyskusjach administracji na zamkniętym forum.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w zapisach na każde wydarzenie ACC przed osobami z tytułem Donator/Instruktor ACC/Mission Maker ACC/Kwatermistrz/Weteran.

Tytuł uprawnia do pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na szkolenia i misje przed osobami z tytułem Instruktor ACC/Mission Maker ACC/Kwatermistrz/Weteran.

 

Wymagania:

 • Pozytywna opinia sztabu wyrażona w jednomyślnej aprobacie poprzez głosowanie Sztabu ACC.

Utrzymanie:

 • Umieszczanie ustalonej wewnętrzne składki zależnej od funduszy ACC.

Utrata:

 • Rezygnacja ze stanowiska lub jednomyślne głosowanie Sztabu wykluczające z grona administracji.
contact-divider.png

Sztabowiec

team_sztabowiec_V3.png

Spoiler

Opis

Tytuł Sztabowca przeznaczony jest dla graczy zarządzających społecznością ACC, którzy zostali wybrani w jednomyślnym głosowaniu Sztabu ACC.

Sztabowcy wybierani są spośród całej społeczności ACC.

Zadaniem osób z tym tytułem jest zapewnienie funkcjonowania społeczności oraz nadawanie kierunku jej rozwojowi.

Rolą sztabowca w Systemie Rang jest jego moderacja w celu zgodności awansów i degradacji w wymaganiem stopni i tytułów.

Wraz z nadaniem tytułu osobę zobowiązuje składka zależna od wymaganych funduszy.

Tytuł obowiązuje do momentu rezygnacji lub wykluczenia z grona administracji.

Tytuł uprawnia do bezwzględnego pierwszeństwa w zapisach na każde wydarzenie ACC niezależnie od posiadanej rangi.

Tytuł uprawnia do bezwzględnego pierwszeństwa w rezerwowaniu terminów na szkolenia i misje.

 

Wymagania:

 • Pozytywna opinia sztabu wyrażona w jednomyślnej aprobacie poprzez głosowanie Sztabu ACC.

Utrzymanie:

 • Umieszczanie ustalonej wewnętrzne składki zależnej od funduszy ACC.

Utrata:

 • Rezygnacja ze stanowiska lub jednomyślne głosowanie Sztabu wykluczające z grona administracji.
 
Uwaga: Osoba posiadająca tytuł Sztabowiec może posiadać następujące tytuły: Mission Maker ACC/Kwatermistrz/Instruktor ACC po spełnieniu określonych wymogów, w celu identyfikacji swoich kompetencji na serwerze TS.
contact-divider.png
 
Opiekun - Tytuł zamrożony
Spoiler

Osoba zasłużona dla społeczności, która prowadzi stały wkład w jej utrzymanie, funkcjonowanie, rozwój, lub wiedzę, przez co zasługuje na miejsce pośród Opiekunów ACC. Gracz o wysokiej kulturze osobistej i poszanowaniu zasad grupy. Osoba, która jest przykładem dla innych użytkowników i dba o ogólny poziom panujący na rozgrywkach. Aby uzyskać tytuł Opiekuna należy zostać nominowanym przez Sztab lub Opiekunów za zgodą Sztabu.

Głównym zadaniem Opiekuna jest dbanie o stały nadzór w kwestii awansów/degradacji Członków Społeczności ACC w odniesieniu do ich pracy na rzecz ogółu Społeczności jak również ograniczona moderacja forum i pilnowanie porządku na rozgrywkach. Tytuł Opiekuna może zostać odebrany przez Sztab po uprzednim podaniu uzasadnienia.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...