Skocz do zawartości
tomeek

System Szarż

Rekomendowane odpowiedzi

SZARŻE:

- Członek społeczności otrzymuje jedną szarżę z możliwością jej zmiany po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

- Podstawą do awansu jest wcześniejsze spełnienie wymogów stawianych osobom z szarżą wyższą od posiadanej.

- Podstawą do degradacji jest niespełnianie wymogów odpowiednich dla szarży posiadanej.

- Aby otrzymać wyższy stopień użytkownik musi samodzielnie wysłać zgłoszenie w aplikacji zgłoszeń na forum i spełnić oczekiwania mu stawiane w tabeli.

- Sztab podejmuje ostateczną decyzję w kwestii wszystkich awansów i degradacji obejmujących zarówno szarże, tytuły jak i funkcje.

 

Poborowy - zarejestrowana osoba, która nie zainteresowana rozgrywkami, bądź nie wprowadzona jeszcze w podstawy gry panujące w ACC.

Zmiana szarży:

 
 • Usunięcie konta: decyzją Sztabu.

 • Awans do Rekruta: odbycie szkolenia podstawowego.

 

KORPUS REKRUTÓW

 

Rekrut - Użytkownik zaznajomiony z podstawami gry i zasadami ACC, lecz nadal uczący się w sposobie symulacji działań na łamach ACC i utrzymywaniu klimatu/dyscypliny rozgrywek.

Zmiana szarży:

 
 • Degradacja do Poborowego: zasugerowana przez Opiekunów lub decyzją Sztabu po nieuzasadnionej nieaktywności przez co najmniej miesiąc.

 • Awans do Szeregowego: decyzją Opiekunów, przy akceptacji Sztabu, po spełnieniu wymogów formalnych opisanych w tabeli szarż. W szczególnych przypadkach możliwość skrócenia wymaganego stażu wyłącznie przez Sztab.

 

KORPUS SZEREGOWYCH

 

Szarże:

 

Szeregowy

st. Szeregowy

 

Zmiana szarży:

 
 • Degradacja: zasugerowana przez Opiekunów lub decyzją Sztabu po nieuzasadnionej nieaktywności.

 • Awans: decyzją Opiekunów przy akceptacji Sztabu, po spełnieniu wymogów formalnie opisanych w tabeli szarż.

 

KORPUS PODOFICERÓW

 

Szarże:

 

Kapral

st. Kapral

Plutonowy

Sierżant

st. Sierżant

mł. Chorąży

Chorąży

st. Chorąży

st. Chorąży Sztabowy

 

Zmiana szarży:

 
 • Degradacja: zasugerowana przez Opiekunów lub decyzją Sztabu po nieuzasadnionej nieaktywności lub nie wykonywaniu obowiązków przypisanych do posiadanej rangi.

 • Awans: decyzją Opiekunów przy akceptacji Sztabu, po spełnieniu wymogów formalnie opisanych w tabeli szarż.

 

KORPUS OFICERÓW

 

Szarże:

 

Podporucznik

Porucznik

Kapitan

 

Zmiana szarży:

 
 • Degradacja: zasugerowana przez Opiekunów lub decyzją Sztabu po nieuzasadnionej nieaktywności lub nie wykonywaniu obowiązków przypisanych do którejś z rang.

 • Awans: decyzją Opiekunów przy akceptacji Sztabu, po spełnieniu wymogów formalnie opisanych w tabeli szarż.

 

DEFINICJE:

 

Sztab ACC - Grupa osób posiadających tytuł Sztabowca, administratorzy społeczności ArmaCoopCorps.

 

Opiekun  - Grupa osób posiadająca tytuł Opiekuna oraz zaufanie Sztabu, zajmująca się szeroko pojętym moderowaniem forum, odpowiadającą za szarże Członków Społeczności jak i posiadająca prawa moderatorskie na TS

 

Tabela szarż - Tabela w której zebrane zostały wymogi formalne potrzebne do awansu. Spełnienie wymogów nie daje 100% gwarancji na otrzymanie awansu na wyższy stopień. Ostateczną decyzję podejmują Opiekunowie ACC na cyklicznych spotkaniach. Sztab zaś weryfikuje i zatwierdza.

Edytowane przez Sone

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

tsNeAPp.png

 

* Szkolenia do awansu i misje do awansu - wymagania dla awansu na wyższy stopień.

 

 

Spoiler

Szarża

Grupa

Ilość czasu potrzebnego do awansu na wyższy stopień

Ilość rozegranych misji potrzebna do awansu na stopień wyższy (SUMA)

Master Classes wymagane do awansu na stopień wyższy

POBOROWY

POBOROWY

Szkolenie podstawowe

N/D

N/D

REKRUT

REKRUT

1 miesiąc

8

N/D

SZEREGOWY

SZEREGOWY

1 miesiąc

16

1 MC 1 kat.

ST. SZEREGOWY

SZEREGOWY

1 miesiąc

24

2 MC 1 kat.

KAPRAL

PODOFICER

2 miesiące

36

2 MC 1 kat.

ST. KAPRAL

PODOFICER

2 miesiące

48

2 MC 1 kat.

PLUTONOWY

PODOFICER

2 miesiące

60

2 MC 1 kat.

SIERŻANT

PODOFICER

3 miesiące

75

2 MC 1 kat. + 1 MC 2 kat.

ST. SIERŻANT

PODOFICER

3 miesiące

90

2 MC 1 kat. + 1 MC 2 kat.

MŁ. CHORĄŻY

PODOFICER

3 miesiące

105

2 MC 1 kat. + 1 MC 2 kat.

CHORĄŻY

PODOFICER

4 miesiące

121

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

ST. CHORĄŻY

PODOFICER

4 miesiące

137

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

ST. CHORĄŻY SZTABOWY

PODOFICER

4 miesiące

153

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

PODPORUCZNIK

OFICER

6 miesięcy

165

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

PORUCZNIK

OFICER

12 miesięcy

190

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

KAPITAN

OFICER

N/D

N/D

2 MC 1 kat. + 2 MC 2 kat.

 

 • Upvote 6

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

TYTUŁY:

 

Użytkownicy mogą otrzymać któryś z poniższych tytułów oprócz posiadanej szarży:

 

Donator - Osoba z rangą szeregowego i wyżej, która otrzymała akceptację Sztabu i wpłaciła składkę Donatorską. Tytuł obowiązuje przez 3 miesiące. Możliwość utrzymania tytułu w kolejnym okresie po ponownym spełnieniu powyższych warunków.

Osoba mająca tytuł Donatora może jednocześnie posiadać następujące tytuły: Opiekun po spełnieniu wymogów stawianych bezpośrednio przez Sztab.

 

Opiekun  - Osoba zasłużona dla społeczności, która prowadzi stały wkład w jej utrzymanie, funkcjonowanie, rozwój, lub wiedzę, przez co zasługuje na miejsce pośród Opiekunów ACC. Gracz o wysokiej kulturze osobistej i poszanowaniu zasad grupy. Osoba, która jest przykładem dla innych użytkowników i dba o ogólny poziom panujący na rozgrywkach. Aby uzyskać tytuł Opiekuna należy zostać nominowanym przez Sztab lub Opiekunów za zgodą Sztabu.

Głównym zadaniem Opiekuna jest dbanie o stały nadzór w kwestii awansów/degradacji Członków Społeczności ACC w odniesieniu do ich pracy na rzecz ogółu Społeczności jak również ograniczona moderacja forum i pilnowanie porządku na rozgrywkach. Tytuł Opiekuna może zostać odebrany przez Sztab po uprzednim podaniu uzasadnienia.

 

Osoba posiadająca Opiekuna może jednocześnie posiadać następujące tytuły: Donator po spełnieniu wymogów stawianych bezpośrednio przez Sztab.

 

Weteran - Użytkownik, który odegrał znaczącą rolę w historii ACC. Poprzez swoją trwałą aktywność pozytywnie wpłynął na kształt i tożsamość grupy, co zostało upamiętnione dożywotnim nadaniem tytułu Weterana. Tytuł ten przyznawany jest osobom które rezygnują z tytułu Sztabowca

 

VIP - Członek Społeczności, który otrzymał pełne zaufanie administracji, którego wyrazem jest tytuł przyznawany w jednomyślnym głosowaniu Sztabu. VIP to osoba, która nie angażuje się w proces decyzyjny zarządzania ACC, lecz pomaga w pilnowaniu porządku rozgrywek i służy radą w dyskusjach administracji na zamkniętym forum.

 

Sztabowiec - Zarządca społeczności ACC wybierany w jednomyślnym głosowaniu Sztabu. Sztabowcy wybierani są z całej społeczności.

Zadaniem osób z tym tytułem jest zapewnienie funkcjonowania społeczności , oraz nadawanie kierunku jej rozwojowi. Rolą Sztabowca w systemie szarż jest jego moderacja w celu zapewnienia zgodności awansów i degradacji z wymogami poszczególnych stopni. Wraz z nadaniem tytułu, osobę obowiązuje składka zależna od wymaganych funduszy. Tytuł obowiązuje do momentu rezygnacji, lub wykluczenia ze sztabu. Sztab jako całość aktywnych jego reprezentantów zachowuje prawo decyzji w kwestii zmian w ACC.

 

FUNKCJE:

Niezależnie od posiadanego tytułu, użytkownik może pełnić jedną z poniższych funkcji:

 

Kwatermistrz - Osoba odpowiedzialna za przygotowanie nowych graczy do poprawnego funkcjonowania w ACC. Kwatermistrzem może zostać każda osoba z szarżą Kaprala lub wyżej. Sztab posiada prawo w kwestii:

 • weta odnośnie kandydatury po podaniu uzasadnienia.

 • wybraniu kolejnego kwatermistrza większością lub całością głosów niezależnie od zajmowanej szarży

          Kwatermistrz może zrezygnować z funkcji, bądź stracić ją decyzją Sztabu po podaniu powodu.

 

Obowiązki Kwatermistrza:

 • Szkolenie podstawowe Poborowych.

 • Opieka nad “Korpusem Rekrutów.

Edytowane przez Dagon

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PRAWA, OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z SZARŻ:

 

- Szarże wyższe korzystają ze wszystkich uprawnień przysługujących szarżom niższym.

- Prawa przysługujące szarżom niższym przechodzą na szarże wyższe, chyba że niniejszy regulamin wyraźnie stanowi inaczej.

- Daną szarżę obowiązują tylko ograniczenia wyszczególnione w punkcie jej dotyczącym.

 
 

Poborowy:

Prawa:

 • Wgląd do publicznych działów forum dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników nie posiadających przypisanej żadnej rangi.

 • Pisanie we wszystkich dostępnych publicznie wątkach na forum.

 • Korzystanie z serwera Teamspeak.

Obowiązki:

 • Przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w społeczności ACC.

Ograniczenia:

 • Całkowity zakaz uczestniczenia w rozgrywkach głównych (oficjalne rozgrywki na platformie ARMA po godzinie 20:00, zarówno z wcześniejszymi zapisami jak i bez).

 

 

Korpus Rekrutów:

Prawa:

 • Ograniczony wgląd na wewnętrzne fora społeczności ACC.

 • Pisanie we wszystkich dostępnych dla rekrutów forach ACC.

 • Uczestniczenie w rozgrywkach głównych (oficjalne rozgrywki na platformie ARMA po godzinie 20:00 zarówno z zapisami jak i bez).

Obowiązki:

 • Przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w społeczności ACC.

Ograniczenia:

 • Zakaz dowodzenia na szczeblu fireteamu i wyższym.

 • Zakaz pełnienia ról specjalistycznych, jeżeli dostępne są role podstawowe. Role specjalistyczne to takie, dla których prowadzone jest szkolenie MC lub istnieje regiment je obejmujący.

 

 

Korpus Szeregowych:

Prawa:

 • Standardowy dostęp do for społeczności ACC.

 • Dodawanie własnych misji na serwer ACC po spełnieniu odpowiednich warunków.

 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu Master Class.

 • Możliwość członkostwa w regimencie specjalistycznym.

 • Otwieranie misji na zapisy za zgodą sztabu.

 • Dowodzenie na wszystkich szczeblach.

 • Dowodzenie misjami z wcześniejszymi zapisami za zgodą organizatora rozgrywki.

 • Możliwość zdobycia tytułu Donatora

Obowiązki:

 • Przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w społeczności ACC.

 

 

Korpus Podoficerów:

Prawa:

 • Dowodzenie operacjami na zapisy bez pytania organizatora o pozwolenie.

 • Możliwość prowadzenia szkoleń Master Class po weryfikacji kompetencji przez Sztab.

 • Możliwość prowadzenia szkoleń regimentu po weryfikacji kompetencji przez prowadzącego regiment.

 • Możliwość objęcia funkcji Kwatermistrza

Obowiązki:

 • Przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w społeczności ACC.

 • Działalność na rzecz społeczności: od Sierżanta wzwyż.

 • Regularne dowodzenie zespołem: od St. Kaprala wzwyż.

 • Regularne dowodzenie drużyną: od Sierżanta wzwyż.

 • Regularne dowodzenie plutonem: od Chorążego wzwyż.

 

 

Korpus Oficerów:

Obowiązki:

 • Przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w społeczności ACC.

 • Działalność na rzecz społeczności.

 • Regularne dowodzenie na wszystkich szczeblach.

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI:

 

- Wymagana jest dla posiadania wybranych szarż, jednak jest mile widziana u wszystkich członków społeczności.

- Utrzymana na stałym poziomie spowoduje utrzymanie szarży, rozwijana - awans.

 

Zakres działalności można skategoryzować jako następujące:

 • Organizowanie oraz uczestniczenie w szkoleniach dodatkowych.

 • Generowanie materiałów filmowych na oficjalnym kanale YT ACC.

 • Organizowanie szkoleń Master Class.

 • Organizowanie oraz uczestniczenie w szkoleniach regimentów oraz formacji specjalistycznych.

 • Tworzenie poradników i innych treści dydaktycznych.

 • Tworzenie newsów na oficjalnym portalu ACC oraz innych treści reklamujących społeczność ACC.

 • Tworzenie misji.

 • Organizowanie rozgrywek na zapisy.

 • Pełnienie funkcji kwatermistrza.

 

PRAWA, OBOWIĄZKI ORAZ OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z TYTUŁÓW:

 

Donator:

Prawa:

 • Pierwszeństwo rezerwowania slotów w zapisach na rozgrywki planowane z wyprzedzeniem przed użytkownikami bez tytułu.

 • Dostęp do prywatnego pod-forum Donatorów.

 • Dostęp do prywatnego kanału Donatorów na serwerze TeamSpeak.

 • Dostęp do hasła administratora serwera ArmA.

 • Uprawnienia moderatora serwera TeamSpeak.

 

Opiekun:

Prawa:

 • Pierwszeństwo rezerwowania slotów w zapisach na rozgrywki planowane z wyprzedzeniem przed użytkownikami bez tytułu oraz posiadaczami tytułu Donator.

 • Uprawnienia moderatora forum.

 • Uprawnienia moderatora serwera TeamSpeak.

 • Obowiązki:

 • Bieżąca weryfikacja awansów i degradacji w Społeczności.

 

Weteran:

Prawa:

 • Pierwszeństwo rezerwowania slotów w zapisach na rozgrywki planowane z wyprzedzeniem przed użytkownikami bez tytułu oraz posiadaczami tytułów Donator bądź Opiekun

 • Uprawnienia moderatora forum.

 • Uprawnienia moderatora serwera TeamSpeak.

 • Wgląd na całe forum poza prywatnym forum Sztabu.

 • Tytuł nadawany dożywotnio.

 • Możliwość zdobycia tytułu VIP.

 

VIP:

Prawa:

 • Uprawnienia moderatora forum.

 • Uprawnienia moderatora serwera TeamSpeak.

 • Pierwszeństwo rezerwowania slotów w zapisach na rozgrywki planowane z wyprzedzeniem przed użytkownikami bez tytułu oraz posiadaczami tytułów Donator, Opiekun bądź Weteran.

 • Wgląd na całe forum łącznie z wewnętrznym forum Sztabu.

Ograniczenia:

 • Zakaz brania udziału w głosowaniach odbywających się na wewnętrznym forum Sztabu.

 

Sztabowiec:

Prawa:

 • Pierwszeństwo rezerwowania slotów w zapisach na rozgrywki planowane z wyprzedzeniem przed użytkownikami bez tytułu oraz posiadaczami innych tytułów.

 • Pełne uprawnienia administracyjne forum oraz wszystkich serwerów (A3, TeamSpeak, itp..).

 • Zarządzanie społecznością zgodnie ze statutem ACC.

 

PRAWA WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONYCH FUNKCJI:

 

Kwatermistrz:

Prawa:

 • Ograniczone uprawnienia moderatorskie serwera Teamspeak.

 • Uprawnienia moderatorskie forum w dziale ACC: Rekrutacja.

 • Dostęp do administratora na serwerze ArmA.
Edytowane przez Dagon
 • Upvote 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×