Skocz do zawartości
 • MC: Inżynier - Poradnik - wg Koxxus [WIP]

     (0 opinii)

  Koxxus

  J2v3hEw.png

   

  MC: Inżynier, poradnik v.1.0

  Autor: Koxxus

   


  Spis treści:

  Spoiler

  1. Wstęp

  2. Kim jest EOD? Jak klasyfikować funkcje polowe saperów?

  3. Wstęp do tematu działań Counter-IED

  • Wyposażenie i struktura oddziału EOD przed wyruszeniem w teren
  • Procedura 5/25
  • Wstępny wywiad
  • Procedura 5xC
  • Wkraczamy do neutralizacji. Co dalej?

  4. Opis czynności technicznych zabezpieczenia logistycznego

  • Cargo pojazdu (Wyładunek)
  • Cargo pojazdu (Załadunek)
  • Naprawa pojazdu
  • Tankowanie
  • Przezbrajanie
  • Rozstawianie drutu kolczastego i worków z piaskiem

  5. Opis czynności technicznych związanych z ładunkami wybuchowymi

  • Zakładanie ładunków wybuchowych
  • Rozbrajanie ładunków wybuchowych
  • Detonacja ładunków wybuchowych
  • Ładunki improwizowane

  6. Lista i opis dostępnych materiałów wybuchowych

  • Miny przeciwpancerne
  • Miny przeciwpiechotne
  • Ładunki wybuchowe
  • Improwizowane ładunki wybuchowe

  7. Lista i opis dostępnego sprzętu saperskiego

  • Zapalniki
  • Narzędzia
  • Pojazdy

  8. Uwagi końcowe

   

   


  Kilka słów wstępu

   

  Poniższy poradnik to przede wszystkim źródło informacji, które ma wam pomóc zrozumieć charakter działań pirotechnicznych, czy logistycznych jako przyszłym specjalistom z zakresu działań inżyniera w społeczności ArmA Coop Corps. Jest on oparty na podręcznikach operacyjnych Wojska Polskiego i U.S. Army, jednakże nie powinno się go traktować jako zamiennika, a zdecydowanie nie powinno się na jego podstawie wykonywać czynności pirotechnicznych w realnym świecie!

   

  W poradniku skupiłem się przede wszystkim na procedurach teoretycznych, których uniwersalność powinna pomóc wam w opanowaniu sytuacji i eliminacji zagrożenia na polu bitwy. Jeśli interesuje was techniczny aspekt sprzętu, opis wszelkich niezbędnych czynności znajdziecie w środkowej części całego poradnika. Na końcu znajdzie się opis wszelkiego dostępnego w grze sprzętu jak i informacje niezbędne przy tworzeniu misji z jednostkami saperów. Mam nadzieję że poniższy poradnik pomoże wam z wszelkimi trudnościami na jakie natraficie.

   

  Pozdrawiam,

  Koxxus.

   

  jVo8ujo.jpg

  Ładunek typu IED (Improvised Explosive Device) tworzony w warunkach domowych.

  Wygląda niepozornie, ale to śmiercionośna i co najważniejsze ślepa broń.

   

   

  Kim jest EOD? Jak klasyfikować funkcje polowe saperów?

   

  Różnica pomiędzy w/w stanowiskami wynika z zakresu należących do nich obowiązków:

   

  • Saper/inżynier to osoba, która wchodzi w skład sił zbrojnych i zajmuję się rozbrajaniem/zakładaniem min a także wspieraniem własnej jednostki wojskowej od strony logistycznej.
  • Pirotechnik to osoba, która zazwyczaj wchodzi w skład oddziałów policji i zajmuję się rozbrajaniem bomb. Pirotechnicy wchodzą również w skład wojskowych jednostek specjalnych.

   

  ACE wprowadził wśród tzw. „Saperów” dwie klasy umiejętności, Mechanik i Inżynier. Dla porównania jest to taki sam podział jak w systemie medycznym Medyk/Doktor. Ten pierwszy po prostu potrafi mniej. Zadania inżynierów bezpośrednio w polu wyglądają następująco:

   

  • Budowa umocnień i przyczółków
  • Dbanie o bezpieczeństwo jednostek sprzymierzonych w tym informowanie o potencjalnych zagrożeniach
  • Konserwacja techniczna pojazdów
  • Organizowanie przepraw i blokad drogowych
  • Rozbrajanie/zakładanie min i pól minowych
  • Wysadzanie zapór/przeszkód

   


  Wstęp do tematu działań Counter-IED/Counter-UXO

   

  W czasie prowadzonych przez jednostki sojusznicze operacji, zwłaszcza na terenie kontrolowanym przez wszelkiej maści grupy terrorystyczne lub powstańcze, jednostki poza zagrożeniem bezpośrednim wynikającym z charakteru służby w czasie konfliktu zbrojnego, mogą spotkać się ze środkami pośrednimi, takimi jak miny czy improwizowane ładunki wybuchowe (IED- z ang. Improvised Explosive Device).

   

  Te drugie stanowią szczególne niebezpieczeństwo, wynikające przede wszystkim z faktu, iż mogą być one kreowane w sposób dowolny. Przykładem wyrafinowania w sztuce tworzenia takich ładunków mogą się poszczycić chociażby Wietnamczycy, którzy w czasie wojny z amerykanami tworzyli ładunki wybuchowe i puapki na najprostszych przedmiotach, takich jak puszka coca-coli. Czasem nieprzyjaciel może pokusić się o wykorzystanie pojazdu, tworząc z niego swoistą minę-puapkę (VBIED- z ang. Vehicle-born IED) która to oczywiście traci element ukrycia (choć nie w całości) ale przy tym zyskuje ogromną mobilność, a co za tym idzie, w przypadku opieszałej reakcji większą skuteczność.

   

  W przypadku udziału w działaniach przeciwpartyzanckich saperzy muszą mieć zawsze poprawkę na to, że teren w jakim działają nigdy nie może być uznany za w pełni bezpieczny. Wróg przez swoją wysoką mobilność może skorzystać z chwilowej nieobecności naszych wojsk na często uczęszczanym szlaku i przygotować ładunek wybuchowy bez świadomości sojuszników. Podobny zestaw procedur wykorzystujemy przy znalezieniu na obszarze działań niewybuchów. Zazwyczaj celem ataku padną punkty kluczowe dla infrastruktury operacyjnej, to znaczy:

   

  • przepusty, brody itp.,

  • mosty,

  • miejsca, w których droga jest wąska i nie ma możliwości manewru/ucieczki,

  • drogi umieszczone w zagłębieniach terenowych,

  • skrzyżowania,

  • budynki i ściany umieszczone w bezpośredniej bliskości drogi,

  • widoczne punkty stanowiące odniesienie w terenie, znajdujące się obok drogi /słupy, znaki drogowe, drzewa/.

  • strome podjazdy i zjazdy.

   

  Wyposażenie i struktura oddziału EOD przed wyruszeniem w teren

   

  Według amerykańskiej doktryny wojennej, oddziały EOD wydzielone w ramach większej grupy zadaniowej liczą trzy osoby. Składają się z dowódcy oraz dwóch saperów którzy poruszają się w jednym pojeździe, najczęściej jest to wóz z trałem przeciwminowym czy systemami typu DUKE postawiony na froncie całego konwoju. W przypadku Polskich Kontyngentów Wojskowych pierwotnie w plutonie znajdował się jeden wydzielony saper, który pracował z poziomu pojazdów dowódcy bądź zastępcy plutonu. Po jakimś czasie dopiero uzyskali oni własne wozy i przekształcono ich w wydzielone pododdziały. Saperzy by wykonywać podstawowe obowiązki pirotechniczno-logistyczne na polu walki powinni posiadać:

   

  • Kombinezon przeciwwybuchowy bądź trudnopalny
  • Kamizelkę ochronną przeciwodłamkową
  • Plecak o dużej powierzchni do przenoszenia i przechowywania materiałów wybuchowych
  • Saperkę
  • Zestaw do rozbrajania
  • Detonator M57
  • 2x M112 Demolition Block do wysadzania niemożliwych do usunięcia IED
  • Zestaw pierwszej pomocy (3x bandaże uciskowy, elastyczny i jałowy, 1x morfina, 3x staza CAT, 2x szyna)
  • Wykrywacz min
  • Skrzynie lub cargo pojazdu do składowania materiałów wybuchowych

   

  W celu zapewnienia pododdziałom EOD możliwości samodzielnego prowadzenia zadań rozpoznania i rozminowania należy je wyposażyć przede wszystkim w znajdujące się na poniższej liście wyposażenie:

   

  • Własny pojazd inżynieryjny, przeznaczony do prowadzenia działań polowych
  • Radio do komunikacji z dowódcą plutonu
  • Detonator M152 o większym zasięgu
  • Małego robota do zdalnego rozbrajania i eliminacji ładunków
  • Odzież NBC
  • Wielkokalibrowy karabin wyborowy do rozpoznania i niszczenia materiałów

   

  EWah5MM.jpg

  US Navy EOD w Afganistanie

   

  Procedura 5/25

  Kto: Dowódca i członkowie dowolnego oddziału sojuszniczego

   

  W momencie podejrzenia wystąpienia zagrożenia IED, piechota, po upewnieniu się, iż sytuacja polowa na to pozwala, musi dokonać spieszenia z pojazdu. Przed wykonaniem tejże czynności osoby w pojeździe mają za zadanie sprawdzić otoczenie do pięciu metrów dookoła pojazdu. Jeśli teren jest czysty cargo dokonuje spieszenia i zabezpiecza pojazd w formacji obrony okrężnej. W pojazdach zostaje wyłącznie dowódca, strzelec i kierowca. Po spieszeniu desantu, strzelec rozgląda się dookoła pojazdu, poszukując obserwatora, czy stanowisk ogniowych przeciwnika. Następnie, jeśli nie zauważono ładunku, czy stanowisk przeciwnika, spieszony element dokonuje sprawdzenia dwudziestu pięciu metrów dookoła pojazdu. Jeśli nic nie zauważą, powracają do pojazdu i wykonują czynności przewidziane przez dowódcę. Jeśli jednak zauważą zagrożenie, wówczas musimy wykonać....

   

  Wstępny wywiad

  Kto: Saper/Dowódca saperów

   

  Jako, że działania operacyjne w większości będą realizowane przede wszystkim przez jednostki piechoty, moment w którym zostanie wam wskazany dany incydent pirotechniczny, będzie miał najczęściej miejsce w momencie wykrycia przez regularną piechotę potencjalnego zagrożenia. W przypadku komunikacji z wojskami regularnymi, nie możemy od nich oczekiwać specjalistycznej wiedzy. Jesteśmy zmuszeni do wykonania wstępnego wywiadu informacyjnego. Podstawowe pytania, które interesują pirotechnika, to:

  • Co dokładnie zauważyli piechurzy?
  • Gdzie dokładnie znajduje się podejrzany element?
  • Jak blisko obiektu znajdowali się piechurzy, kiedy zlokalizowali IED?
  • Jak wygląda podejrzany obiekt?

   

  Ten bardzo podstawowy wywiad zapewni wam jakiekolwiek pojęcie dotyczące sytuacji. W przypadku zagrożenia każda taka informacja skraca niezbędny czas analizy, którego w czasie działań zbrojnych często nie mamy. Po wykonaniu wywiadu przechodzimy wraz z elementem zabezpieczającym do realizacji kolejnej procedury. Dowódca danego oddziału saperskiego ma obowiązek, poza nadzorowaniem własnych oddziałów, służyć pomocą dowódcy operacji w realizacji procedur wynikających z zagrożeń EOD.

   

  JO9MZtW.jpg

  Polski saper, należący do PKW IRAK, demontujący UXO w okolicy Camp Charlie

  Irak, 2005 rok.

   

  Procedura 5xC

  Kto: Dowódca plutonu

   

  Jeśli dojdzie do zidentyfikowania zagrożenia związanego z improwizowanym ładunkiem, przystępujemy do realizacji procedury 5xC, to jest Check, Confirm, Clear, Cordon, Control (Sprawdź, potwierdź, oczyść, zabezpiecz, kontroluj). Pierwszy jej krok realizuje oddział saperów, który mając zabezpieczenie sprawdza czy dany podejrzany obiekt jest ładunkiem. Po potwierdzeniu obecności zagrożenia, dowódca plutonu wydaje polecenie oczyszczenia obszaru dookoła ładunku z cywilów i ewentualnie pojazdów cywilnych, po czym zabezpiecza otoczenie ładunku szczelnym, oddalonym od niego kordonem. Po tym kroku saperzy przechodzą do pracy w celu neutralizacji zagrożenia. Po tym, jak oddziały sojusznicze będą kontrolować ładunek przez jego rozbrojenie, wracamy do pozostałych czynności.

   

  Wkraczamy do neutralizacji. Co dalej?

  Kto: Saper

   

  Kiedy zlokalizujemy ładunek, najstarszy stopniem saper po wykonaniu analizy podejmuje decyzję o tym, czy ma być on neutralizowany, czy też podejmiecie się próby rozbrojenia. W przypadku rozbrojenia ładunku, waszym obowiązkiem jest go zabezpieczyć i dostarczyć do bazy. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego specjalne pojazdy, jednakże w armie wystarczy do tego dedykowany pojazd inżynieryjny. Jeśli nie ma możliwości rozbrojenia i przewiezienia ładunku, należy dokonać jego kontrolowanej eksplozji. To wy jako inżynierowie decydujecie o tym, czy dany ładunek można rozbroić i przetransportować. W warunkach gry rzadko będziecie zmuszeni do wykonywania kontrolowanej eksplozji, jednakże miejcie świadomość, że macie taką możliwość.

   


  Opis czynności technicznych zabezpieczenia logistycznego

  Cargo pojazdu (Wyładunek)

  Spoiler
  1. Wchodzimy do menu ACE pojazdu i klikamy Ładunek;
  2. Pojawia nam się okno, w którym znajduje się lista załadowanych przedmiotów wraz z informacją o ilości wolnej przestrzeni załadunkowej danego pojazdu.  Aby wyładować zaznaczony przedmiot klikamy „Wyładuj”.

   

  Cargo pojazdu (Załadunek)

  Spoiler
  1. Jeśli chcemy podnieść lub ciągnąć dany obiekt szukamy na nim odpowiedniej interakcji ACE;
  2. Po zbliżeniu się do pojazdu klikając lewy przycisk myszy odkładamy skrzynię;
  3. Jeśli obiekt znajduje się w odpowiedniej odległości od pojazdu w jego menu interakcji ACE pojawi się dodatkowa opcja „Załaduj”. Aby załadować obiekt do danego pojazdu wybieramy ją;
  4. Jeśli uda nam się poprawnie załadować obiekt, powinien wyświetlić się on w menu ładunku pojazdu.

   

  Uwagi dodatkowe:

  • Niektóre skrzynie są zbyt ciężkie, by mógł podnieść je zwykły śmiertelnik. W takim wypadku wyskoczy odpowiednia informacja.
  • Niosąc wszelkiej maści przedmioty należy zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się zbyt blisko innych ludzi lub pojazdów

   

  Naprawa pojazdu

  Spoiler

  Jeśli chcemy naprawić dany element pojazdu (taki jak na przykład kadłub) musimy posiadać narzędzia naprawcze. Niektóre czynności, takie jak wymiana koła, można wykonać jako zwykły strzelec. Wówczas musimy posiadać "zamiennik" uszkodzonego elementu (koła/gąsienicy)

   

  Procedura wymiany koła:

  1. Wyjmujemy potrzebny nam element z cargo pojazdu, klikając przycisk "Wyładuj";
  2. Następnie demontujemy zniszczony element;
  3. Jeśli wyładowany element znajduje się w odpowiedniej odległości od pojazdu pojawi się nam opcja „Wymień”;
  4. Po jej wybraniu dany element powinien zostać naprawiony.

   

  Jeśli chodzi o naprawę elementów statycznych pojazdów, takich jak kadłub czy rotor, procedura wygląda tak:

  1. Najeżdżamy ACE na dany element pojazdu, który opatrzony będzie ikoną klucza;
  2. Po wybraniu go rozpocznie się proces naprawy.

   

   

  Tankowanie

  Spoiler
  1. Aby rozpocząć procedurę tankowania należy znaleźć na cysternie zewnętrzną interakcję ACE a następnie znaleźć opcję „Weź Nalewak”.
  2. Aby przyłączyć nalewak należy znaleźć na tankowanym pojeździe zewnętrzną interakcję ACE Zatankuj” a następnie „Podłącz nalewak.
  3. Na ekranie pojawi się opcja podłącz. Nalewak zostanie przyczepiony w miejscu na które będziemy aktualnie patrzyli. Zatwierdzamy wybór miejsca LPM, po czym nalewak zostaje podczepiony.
  4. Aby rozpocząć przelewanie paliwa szukamy interakcji ACE na nalewaku i klikamy „Rozpocznij tankowanie
  5. Aby przerwać przelewanie paliwa szukamy interakcji ACE na nalewaku „Zakończ tankowanie”, następnie aby odłączyć nalewak od pojazdu klikamy „Odepnij nalewak”.
  6. Po zakończeniu tankowania nalewak należy zwrócić do cysterny szukając na niej interakcji ACE i wybierając opcję „Zwróć nalewak”.

   

  Opcje dodatkowe:

  W menu interakcji ACE na cysternie znajdują się również następujące opcje:

  • „Sprawdź wskaźnik paliwa” – pokazuje ile paliwa zostało przelane do pojazdu.
  • „Sprawdź ilość paliwa” – pokazuje ile paliwa pozostało w zbiorniku.

   

  Uwagi dodatkowe:

  • W trakcie tankowania ACE zabezpiecza cysternę unieruchamiając (psując) jej silnik. Nie jest to bug tylko zabezpieczenie.
  • Przewód z nalewakiem ma ograniczony zasięg ok. 10m i wyciągany jest z tylnej części cysterny więc warto przed tankowaniem odpowiednio ustawić się cysterną w stosunku do tankowanego pojazdu, aby uniknąć sytuacji w której nalewak zostanie zerwany po przez wyciągnięcie go poza zasięg przewodu.

   

  Przezbrajanie

  Spoiler
  1. Aby rozpocząć procedurę przezbrajania należy podjechać ciężarówką amunicyjną w pobliże pojazdu, który ma być przezbrojony a następnie znaleźć na ciężarówce amunicyjnej zewnętrzną interakcję ACEPobierz amunicję” i wybrać z listy wykryty przez ciężarówkę amunicyjną pojazd do przezbrojenia.
  2. Następnie z listy wybieramy rodzaj amunicji w jaką chcemy uzupełnić nasz przezbrajany pojazd.
  3. Po wybraniu z listy odpowiedniej amunicji pojawi się przed nami przedmiot w postaci skrzynki/rakiety który należy przenieść w pobliże pojazdu który chcemy uzupełnić.
  4. Nie upuszczając przedmiotu szukamy interakcji zewnętrznej ACE na przezbrajanym pojeździe i klikamy opcję „Przezbrój”.
  5. Gdy pasek ładowania przeminie w prawym górnym rogu pojawi się informacja o tym ile amunicji dostarczyliśmy do pojazdu.

   

  Uwagi dodatkowe:

  • Powyżej opisałem najtrudniejszą metodę przezbrajania pojazdów zaimplementowana w ACE, tzw. przezbrajanie „w zależności od kalibru”. Uproszczone przezbrajanie polega wyłącznie na wykonaniu kroku nr 1)


  Rozstawianie drutu kolczastego i worków z piaskiem

  Spoiler

  Rozkładanie drutu kolczastego:

  1. Aby rozpocząć procedurę rozstawienia drutu kolczastego, należy wyciągnąć go z cargo pojazdu, bądź w ogóle znaleźć jego rolkę. Następnie szukamy interakcji na wyrzuconym przedmiocie i wybieramy "Rozwiń drut kolczasty"
  2. Po rozłożeniu drutu, możemy w dowolnej chwili go ponownie złożyć (a co za tym idzie przetransportować) znajdując na nim odpowiednią ikonę interakcji.

   

  Rozkładanie worków z piaskiem:

  1. Aby rozłożyć worki z piaskiem musimy mieć je na wyposażeniu. Wchodzimy w menu ACE „na siebie” i klikamy "Rozłóż worek z piaskiem"
  2. Następnie możemy od razu potwierdzić położenie klikając LPM lub obrócić go za pomocą scrolla.
  3. Aby zebrać rozłożony już worek szukamy na nim odpowiedniej interakcji ACE.

   

   

  Uwagi dodatkowe:

  • Drut kolczasty wraz z aktualizacjami ACE został usunięty z ekwipunku osobistego. Obecnie, by go położyć na ziemi należy go wyładować z wozu.
  • W celu rozszerzenia długości rozkładanego drutu, należy tuż po rozpoczęciu rozkładania odbiec na określony obszar, nie zwalniając drutu. Co ważne, drut ma swój zasięg, w pewnym momencie sam się "rozłoży".

   

   


  Opis czynności technicznych związanych z ładunkami wybuchowymi

   

  Zakładanie ładunków wybuchowych

  Spoiler
  1. Wchodzimy do menu ACE „na siebie” i klikamy "Ładunki wybuchowe", następnie wybieramy opcję "Umieść" i rodzaj ładunku jaki chcemy podłożyć.
  2. Następnie będziemy mogli dowolnie wybrać miejsce podłożenia ładunku. By zatwierdzić umieszczenie ładunku, klikamy lewy przycisk myszy. Jeśli potrzebujemy go obrócić, wykonujemy to za pomocą kółka myszy. W przypadku potrzeby anulowania podkładania, naciskamy prawy przycisk myszy.
  3. Po położeniu ładunku musimy go uzbroić. W tym celu najeżdżamy na podłożony ładunek, klikamy opcję "Wybierz zapalnik", po czym wybieramy jeden z dostępnych w ekwipunku indykatorów wybuchu.

   

  Uwagi dodatkowe:

  • Ładunki wybuchowe można przyczepić do pojazdów. W tym celu, po przyłożeniu ładunku do krawędzi growego pojazdu opcja "Podłóż" zmieni się na "Przyczep"
  • By móc odróżnić ładunki podłożone od siebie, koniecznie zanotujcie, bądź zapamiętajcie numer odpowiadający danemu ładunkowi.

   

  Rozbrajanie ładunków wybuchowych

  Spoiler
  1. Po zbliżeniu się na odpowiednią odległość do podłożonego wcześniej ładunku, szukamy na nim interkacji "Rozbrój";
  2. Po jej wybraniu rozpocznie się proces rozbrajania, po którego zakończeniu otrzymamy komunikat;
  3. Po rozbrojeniu, ładunek "zmienia się" w przedmiot który możemy podnieść.

   

  Uwagi dodatkowe:

  • Rozbrajać może tylko technik ACE, który posiada w ekwipunku zestaw do rozbrajania.

   

  Detonacja ładunków wybuchowych

  Spoiler
  1. Kiedy padnie polecenie detonacji ładunków, wchodzimy we własne menu interakcji ACE i szukamy zakładki "Ładunki wybuchowe";
  2. Następnie wybieramy "Detonuj", po czym klikamy wykorzystany przez nas zapalnik;
  3. Gdy wybraliśmy zapalnik, mamy możliwość detonacji wszystkich ładunków na raz, bądź detonacji konkretnego ładunku. By tego dokonać, klikamy na jego kod.

   

  Detonacja IED za pomocą telefonu komórkowego

  Spoiler
  1. By podłożyć IED działamy dokładnie tak, jak w przypadku ładunku wybuchowego. Wąznym jest by wybrać "Telefon komórkowy" jako zapalnik.
  2. Zapisujemy sobie numer, jaki został przydzielony do danego ładunku.
  3. Następnie, kiedy będzie potrzeba detonacji ładunku, wchodzimy do menu ACE „na siebie”, po czym wybieramy zapalnik "Telefon komórkowy".
  4. Na klawiaturze numerycznej wpisujemy kod ładunku
  5. Po kliknięciu środkowego klawisza następuje wykonanie połączenia i eksplozja.

   


  Lista i opis dostępnych materiałów wybuchowych

   

   Miny Przeciwpancerne

   

  Spoiler

  Mina M19

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Stany Zjednoczone

  Waga: 6,27kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciw gąsienicowego . Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.7f3ed294964d54da941a32a30c33187c.png

   

  Mina M4 SLAM

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Stany Zjednoczone

  Waga: 0,91 kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciwburtowego. Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również skutecznie zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę/przejechania obok pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  TiHJLVq.jpg

   

  UWAGI:

  1) MINA M6 SLAM PODCZAS ROZBRAJANIA ZA POMOCĄ MENU ACE WYBUCHA I ZABIJA SAPERA!

  2) MINY TYPU SLAM MOŻNA USTAWIĆ W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI BY WYBUCHAŁY AUTOMATYCZNIE PRZY PRZECIĘCIU WIĄZKI PODCZERWONEJ PRZEZ POJAZD, LUB ZDALNIE NA ZAPALNIK.

  3) SLAM MOŻNA ROZBROIĆ RĘCZNIE TYLKO, GDY JEST UZBROJONY NA CZASOMIERZ I ZAPALNIK.

  4) GDY ZOSTAJE USTAWIONY NA CZUJNIK MAGNETYCZNY TO SIĘ KŁADZIE.

   

  Mina M15

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Stany Zjednoczone

  Waga: 3,63kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciw gąsienicowego . Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu pięciu ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.3ef9e5eeb5cf283662250f1cd677d5bd.png

   

  Mina PTM-1

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: ZSRR/ Rosja

  Waga: 1,36 kg

  Opis: Lekka mina przeciwpancerna. By skutecznie zniszczyć pojazd, niezbędne są dwie jednakowe miny obok siebie. Pojedyncza mina nie wybuchnie gdy wjedzie na nią pojazd.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.c8ffdf59151b1c20537c18226fc20a22.png

   

  Mina TM-62M

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: ZSRR/ Rosja

  Waga: 4,54 kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciw gąsienicowego . Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również skutecznie zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  2R1Je9l.jpg

   

  Mina TMA- 4

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: ZSRR/ Rosja

  Waga: 3,14 kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciw gąsienicowego . Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również skutecznie zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.72c47946c160e165130f5faeb828fc72.png

   

  Mina Tellermine 43

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: III Rzesza

  Waga: 4,53 kg

  Opis: Mina przeciwpancerna typu przeciw gąsienicowego . Unieruchamia pojazdy gąsienicowe każdego typu, w przypadku gąsienicowych wozów piechoty potrafi również skutecznie zniszczyć gąsienice, pancerz i bak pojazdu. W przypadki najechania na minę pojazdu lżejszego od BWP (BTR, BMD, Ciężarówka, UAZ) następuje całkowite zniszczenie pojazdu.

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, kontrolowana detonacja przy użyciu jednego ładunków M112 lub jednego ładunku M183, rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.f8c88b589a192f03c6de3629f619aeda.png

   

   

  Miny Przeciwpiechotne

   

  Spoiler

  WIP

   

  Ładunki wybuchowe

  Spoiler

  Breaching Charge

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Nieokreślony

  Waga: 0,45kg

  Opis: Ładunek służy do otwierania zatrzaśniętych (tj. zablokowanych przez MM) drzwi. Ładunek niszczy wskazane drzwi, jednocześnie zadając delikatne obrażenia osobom znajdującym się bezpośrednio przy ładunku.

  Sposób detonacji: Zapalnik M26/M57, czasomierz
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania.

  Model:

  image.png.94a5abcfb59776d8be53d4986173ed13.png

   

  Ładunek Burzący M112

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Nieokreślony

  Waga: 0,91kg

  Opis: Ładunek wybuchowy służący do neutralizacji min/umocnień, robienia wyrw w murach i niszczenia pojazdów przeciwnika.

  Promień wybuchu: 28m strefa śmierci

  Sposób detonacji: Zapalnik M26/M57, czasomierz
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, lub rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.22d07b6f43606fde92b75a16ba1ea11d.png

   

  Ładunek Burzący M183

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Nieokreślony

  Waga: 3,63kg

  Opis: Ładunek wybuchowy służący do neutralizacji min/umocnień, robienia wyrw w murach i niszczenia pojazdów przeciwnika.

  Promień wybuchu: 22m strefa śmierci

  Sposób detonacji: Zapalnik M26/M57, czasomierz
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, lub rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.ccbe47b1d77451bb2ce9bb8fcf2ae29b.png

   

  Ładunek Trotylu

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Nieokreślony, najprawdopodobniej Rosja/ZSRR wg oznaczeń na modelu

  Waga: Różna, w zależności od ilości trotylu w paczce.

  Opis: Ładunek wybuchowy służący do neutralizacji min/umocnień, robienia wyrw w murach i niszczenia pojazdów przeciwnika.

  Promień wybuchu: Różny, w zależności od ilości trotylu w paczce.

  Sposób detonacji: Zapalnik M26/M57, czasomierz
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, lub rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  image.png.07c44d4775d36bd7c37cfa3b3d252527.png

   

  Ładunek IED

  Spoiler

  Kraj Pochodzenia: Nieokreślony

  Waga: 1,82/3.63kg

  Opis: Ładunek improwizowany służący do zastawienia zakamuflowanej pułapki na przeciwnika. 

  Sposób detonacji: Płyta naciskowa, telefon komórkowy, czuwak.
  Sposób rozbrojenia: Interakcja ACE i rozbrojenie przy użyciu zestawu do rozbrajania, lub rozbrojenie przy użyciu strzału broni małokalibrowej.

  Model:

  oetCt0A.jpg

   

   


  Uwagi końcowe

   

  Poradnik powstał w oparciu o uprzednią wersję by Don Mateo wraz z korektami Marasa. Wszelkie prawa zastrzeżone, nie wyrażam zgody by modyfikować czy edytować poradnik bez mojej zgody, za wyjątkiem części z poprzedniej jego edycji.

   

   

   

   

  • Lubię 2

  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...