Skocz do zawartości
 • Kompania Strzelecka II RP [1939]

     (1 opinia)

   

   

  SFGPUCI----E.png.997a7d4ec1351b88ddda5be82989f21d.png

  Kompania Strzelców

  II RP, 1939 rok

  225 żołnierzy

   

   

  SFGPUCI---AE.png.303616734081f4c30ed99dbb8885f633.png  Dowódca kompanii wraz z pocztem (6)

   

  - Dowódca Kompanii (Kapitan), uzbrojony w pistolet osobisty, szablę, poruszał się konno

  - Obserwator (Kapral), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Obserwator (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Goniec (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Goniec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Goniec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  SFGPUSM----C.png.fae973d8ea294b4adbe0daad67f378e6.png  Sekcja Sanitarna (6)

   

  - Dowódca Sekcji (Kapral), uzbrojony w bagnet

  - Dowódca Patrolu (Starszy Strzelec), uzbrojony w bagnet

   

  - Sanitariusz (Strzelec), uzbrojony w bagnet

  - Sanitariusz (Strzelec), uzbrojony w bagnet

  - Sanitariusz (Strzelec), uzbrojony w bagnet

  - Sanitariusz (Strzelec), uzbrojony w bagnet

   

  SFGPUSS----B.png.c653b609a242276998b9600ed412474d.png Drużyna Gospodarcza (10)

   

  - Sierżant-szef (St. Sierżant), uzbrojony w pistolet lub kbk z bagnetem

  - Podoficer Gospodarczy (Plutonowy), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Podoficer Broni i Gazowy/Rusznikarz (Plutonowy), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  - Kucharz (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Kucharz (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Jezdny Kuchni Polowej (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Jezdny Kuchni Polowej (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  - Woźnica Taborowy (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Woźnica Taborowy (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Woźnica Taborowy (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  SFGPUCF----C.png.195c27e8839c26380ee0edd4b07d93f8.png Sekcja Granatników (14)

   

  - Dowódca Sekcji (Sierżant), uzbrojony w pistolet lub kbk z bagnetem

  - Amunicyjny/taborowy (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  - Granatnikowy (Kapral), uzbrojony w kbk z bagnetem,

  - Celowniczy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem, obsługuje Granatnik wz.36

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  - Granatnikowy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Celowniczy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem, obsługuje Granatnik wz.36

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  - Granatnikowy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Celowniczy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem, obsługuje Granatnik wz.36

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  SFGPUCI----D.png.cf4380b3857f54d5ea12f2f0cc587a17.png

  3x Pluton Strzelców
  (63 osoby każdy)

   

   

   SFGPUCI---AD.png.bdd3f9a332197ec5447418b4a805e992.png Dowództwo Plutonu (6)

   

  - Dowódca Plutonu (Porucznik), uzbrojony w pistolet 

  - Ordynans osobisty (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Zastępca Dowódcy Plutonu (Sierżant), uzbrojony w pistolet lub kbk z bagnetem

  - Obserwator (Kapral), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Strzelec wyborowy (Starszy Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

  - Amunicyjny/taborowy (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  SFGPUCI----B.png.1ce7bad22fd7a414039b2896351fe196.png    1. Drużyna (19)

   

  - Dowódca Drużyny (Plutonowy), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Zastępca Dowódcy (Kapral), uzbrojony w kb z bagnetem 

   

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem 

   

  - Karabinowy RKM (St. Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

  - Celowniczy RKM (Strzelec), uzbrojony w rkm wz. 28

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

   

   

  SFGPUCI----B.png.1ce7bad22fd7a414039b2896351fe196.png    2. Drużyna (19)

   

  - Dowódca Drużyny (Plutonowy), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Zastępca Dowódcy (Kapral), uzbrojony w kbk z bagnetem 

   

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

   

  - Karabinowy RKM (St. Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

  - Celowniczy RKM (Strzelec), uzbrojony w rkm wz. 28

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

  SFGPUCI----B.png.1ce7bad22fd7a414039b2896351fe196.png    3. Drużyna (19)

   

  - Dowódca Drużyny (Plutonowy), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Zastępca Dowódcy (Kapral), uzbrojony w kbk z bagnetem 

   

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (St. Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

  - Strzelec (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem 

   

  - Karabinowy RKM (St. Strzelec), uzbrojony w kb z bagnetem

  - Celowniczy RKM (Strzelec), uzbrojony w rkm wz. 28

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

  - Amunicyjny (Strzelec), uzbrojony w kbk z bagnetem

   

   

  Stan Łączny Kompanii:

   

  Stan osobowy:

  • oficerów:4 (1 kapitan, 3 por./ppor. )
  • podoficerów:31(1 st. sierżant, 4 sierżantów, 11 plutonowych, 15 kaprali)
  • szeregowców:191(36 st. strzelców, 155 strzelców)
  • razem: 226

  Uzbrojenie:

  • 9 ręcznych karabinów maszynowch wz.28
  • 138 karabinów z bagnetem,
  • 61 karabinków z bagnetem
  • 5 pistoletów skarbowych
  • 18 bagnetów,
  • 3 granatniki 46mm.
  • 4 pistolety oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu
  • 4 szable oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu
  • 19 bagnetów,
  • 0 pistoletów skarbowych,
  • 65 karabinków z bagnetem

  Konie:

  • 1 koń wierzchowy
  • 14 koni pociągowych-taborowych
  • razem 15 koni

  Tabor:

  • 1 kuchnia polowa czterokonna,
  • 4 biedki
  • 3 wozy taborowe parokonne

   

  Uwagi

  Spoiler
  • Wbrew często powtarzanym informacjom w etacie wojennym pozostawiono ordynansów dla oficerów młodszych. Kasacja tego etatu dotyczyła tylko struktur pokojowych.
  • Dopuszczano by jednym z plutonów kompanii dowodził chorąży zawodowy, lub pchor. rezerwy. Wówczas nie przysługiwał mu ordynans, a ze stanu kompanii należało odjąć 1 strzelca i 1 kbk z bagnetem.
  • Strzelec wyborowy był zakamuflowanym w etacie strzelcem karabinu p-panc. Karabin przeciwpancerny, jako broń tajna w etacie nie figurował, zamiast niego był zwykły kb z bagnetem.
  • Strzelec wyborowy traktowany był jako żołnierz walczący, tzw "bagnet". Poza karabinem przysługiwały mu 2 granaty ręczne zaczepne i 1 granat ręczny obronny.
  • Dowódca, zastępca oraz 13 strzelców pierwszej drużyny zaliczani byli do żołnierzy walczących, tzw. "bagnetów". Żołnierze walczący mieli przy sobie po 3 JO do karabinów, tj. razem po 90 naboi. Czwarta JO dla żołnierzy walczących była przewożona na wozie amunicyjnym kompanii. Każdemu "bagnetowi" przysługiwał dodatkowo przydział granatów ręcznych: 2 zaczepne i 1 obronny.
  • Wyposażenie obsługi r.k.m. składało się z trzech zestawów: zestaw nr 15 to karabin wz.28 z tłumikiem płomieni i lufą zapasową. Ponadto w skład zestawu wchodziły 52 magazynki, z czego 23 znajdowały się "przy broni", a 29 na wozie amunicyjnym. Wszyscy żołnierze obsługi r.k.m.: nosili po jednej parze ładownic, tj. po 6 magazynków (3 magazynki w ładownicy). Wyjątkowo celowniczy zamiast jednego magazynka przenosił w ładownicy niezbędnik. Na pluton przewidziano tylko 1 trójnóg do strzelania p-lot. (nie wchodził on w skład żadnego zestawu). Trójnóg przewożono w taborze.
  • Karabinowy i amunicyjni nosili do kbk z bagnetem po 2 JO, tj. po 60 naboi. Pozostałe dwie JO przewożone były na wozie amunicyjnym baonu

   

   


  Opinie użytkowników


  Nie zgadza się tutaj liczebność.

  Drużna ma mieć 18 osób, a składa się z 13 strzelców, dowódcy, zastępcy i 4 osobową sekcję KM, co daje razem 19 żołnierzy.

  Jest napisane że pluton ma 75 osób, ale składa się z dowództwa (6 osób) i 4 drużyn po 18 (Lub 19), co daje łącznie 78 (Lub 82) żołnierzy.

  Dodatkowo, niezależnie czy te plutony są po 75, 78 czy 82 żołnierzy, 4 takie plutony dają już 300, 312, 328 żołnierzy, więc całość kompani liczyła by 336, 348 lub 364 żołnierzy.

  Odnośnik do komentarza

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...