Skocz do zawartości
 • US Armored Infantry Battalion, 1943-1945r.

     (0 opinii)

  Rizzet

   

  Armored Infantry Battalion, 1943-1945r.

   


   

  Struktury przedstawione poniżej oparte są na oficjalnych T/O&E z lat 1943-1945. Należy pamiętać że z powodu niedoborów kadrowych, strat czy ogólnego chaosu nie miały one stuprocentowego przełożenia na rzeczywistą organizację aktywnych w tym czasie jednostek zarówno pod względem stanu osobowego jak i sprzętu.

   

  ARTYKUŁ W BUDOWIE. PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ :) 

   


   

  1. Wprowadzenie

   

     Stany Zjednoczone zaczęły tworzyć pierwsze dywizje pancerne w oparciu o 7. Brygadę Kawalerii Zmechanizowanej w Lipcu 1940r. na ponad rok przed przystąpieniem do wojny. W początkowej fazie wdrażania jednostek pancernych bazowano na bogatej tradycji amerykańskiej kawalerii oraz doświadczeniach zaobserwowanych podczas Hiszpańskiej wojny domowej i wojny w Europie, w szczególności użycia jednostek pancernych przez III Rzeszę w Polsce oraz we Francji. W celu uzupełnienia słabych stron czołgów do dywizji dodano również piechotę i artylerię. 

     W latach 1940-1942 na dywizję pancerną składały się 2 pułki lekkich czołgów oraz 1 pułk ciężkich (w rzeczywistości średnich) czołgów, pułk artylerii, pułk piechoty oraz batalion rozpoznania uzupełnione przez batalion inżynieryjny oraz batalion artylerii polowej - w sumie prawie 13 tysięcy osób. Warto w tym miejscu wspomnieć o roli wczesnych dywizji pancernych: nie były one tworzone z myślą o regularnej walce z wrogimi czołgami, a raczej bazowały na dotychczasowych zadaniach jednostek kawalerii - działania na tyłach zgrupowań wroga i nękania piechoty.

   

  United_States_Army_1st_Armored_Division_CSIB_svg.png.b1eff2870ae2f45e0d4bac2459259e9b.png

  Odznaka 1st Armored Division - trzy kolory symbolizują połączenie kawalerii (żółty) , piechoty (niebieski) i artylerii (czerwony). 

   

     Symulacja manewrów jednostek pancernych w lecie 1941r. w Louisianie, Karolinie Płn. i Karolinie Płd. pokazała, że dywizjom pancernym brakowało piechoty oraz artylerii których dałoby się używać w elastyczny sposób w połączeniu z czołgami. Ponadto, w Sierpniu 1941r. Gen. Marshall Jacob Devers zajął miejsce Mjr. General Adny Chaffeeego, zażartego zwolennika kawalerii jako dowódcy US Armored Force. W przeciwieństwie o swojego poprzednika, Devers widział konieczność dostosowania przestarzałych jak na dane czasy wojsk pancernych. Oprócz zmian w koncepcji użycia czołgów przebudowie poddano dywizje pancerne. Zdecentralizowano HQ wydzielając z niego trzy tzw. Combat Commands: CCA, CCB oraz rezerwowe CCR które w zależności od sytuacji mogły koordynować działania mieszanych oddziałów różnej wielkości, dostosowanych liczebnością do zadania. Zmiany w strukturze dywizji pancernej z Sierpnia 1943r. można krótko podsumować jako rozbicie dużych elementów na mniejsze, zwiększenie ilości piechoty zmechanizowanej i artylerii oraz odwrócenie proporcji czołgów lekkich i średnich na korzyść tych drugich. Zwiększono też ilość niszczycieli czołgów.

     Pomimo pozytywnego przyjęcia zmian przez dowództwo Armii potrzeba było czasu na ich wprowadzenie w już działających dywizjach - czasu, którego zabrakło przed Czerwcem 1944r. i inwazją Aliantów w Normandii. Zdecydowano się w tym przypadku na kompromis: 1.- 2.- oraz 3. Dywizja Pancerna zostały pozostawione bez ingerencji w ich strukturę (oprócz stopniowej wymiany pojazdów, w tym czołgów na nowsze). Z czasem oficjalnie zaczęto określać je mianem Ciężkich Dywizji Pancernych. Wszystkie inne dywizje pancerne zostały jednak tworzone w oparciu o nową organizację.

   

     Ten artykuł dotyczy piechoty zmechanizowanej w ramach nowszych (zwykłych) dywizji pancernych.

   


   

  2. Armored Infantry Battalion jako część Armored Division

   

  W skład US Armored Division wchodziły trzy niezależne bataliony piechoty. Najpopularniejszą praktyką było przydzielenie po jednym batalionie piechoty do każdego Combat Command, w ramach którego współpracowała ona z jednostkami pancernymi oraz artylerią polową wspomagając natarcia oraz stanowiąc trzon obrony. Naturalnie, zdażały się przypadki, gdy do wykonania specyficznego zadania używano dwóch batalionów na raz. Działając w duchu sił połączonych piechota zmechanizowana ściśle współpracowały z czołgami uzupełniajac ich słabe strony.

   

  NqGUpip.jpg.e752f24d2de8fd98a09650ed2a79048f.jpg

  M3A1 Half-track "Bitching Pals" B Coy, 27th AIB, 9th Armored Div. w miejscowości Engers (Niemcy) na prawym brzegu Renu. Koloryzowane, 27 Marca 1945r.

   

  Armored Infantry Battalions (AIB) w ramach dywizji pancernych:

  • 1st Armored Division - 6th, 11th, 14th AIB
  • 4th Armored Division - 10th, 51st, 53rd AIB 
  • 5th Armored Division - 15th, 46th, 47th AIB 
  • 6th Armored Division - 9th, 44th, 50th AIB 
  • 7th Armored Division - 23rd, 38th, 38th AIB 
  • 8th Armored Division - 7th, 49th, 58th AIB 
  • 9th Armored Division - 27th, 52nd, 60th AIB 
  • 10th Armored Division - 20th, 54th, 61st AIB 
  • 11th Armored Division - 21st, 55th, 63rd AIB 
  • 12th Armored Division - 17th, 56th, 66th AIB 
  • 13th Armored Division - 16th, 59th, 67th AIB 
  • 14th Armored Division - 19th, 62nd, 68th AIB 
  • 16th Armored Division - 18th, 64th, 69th AIB 
  • 20th Armored Division - 8th, 65th, 70th AIB 

   


   

  2. Zadania

   

     Z powodu zastosowania Combat Commands oraz elastycznej natury działań aż do Listopada 1944r. nie opublikowano oficjalnych Field Manuali dla piechoty zmechanizowanej. W większości przypadków elementy pancerne i zmechanizowane były ze sobą łączone na szczeblu plutonu lub kompanii.

   

  CREL133.thumb.jpg.45e98fdcd80ba170a627f2284bdc5575.jpg

  Żołnierze z C Company, 36th AIR, 3rd Heavy Armored Div. w Düren (Niemcy) chowający się za czołgiem M4 Sherman. Koloryzowane, 11 Grudnia 1944r.

   

  Do typowych zadań piechoty zmechanizowanej należały:

  • Wspieranie natarcia czołgów i likwidacja pozostałej wrogiej piechoty.
  • Zajmowanie i utrzymywanie terenu zdobytego przez czołgi.
  • Zdobywanie pozycji wyjściowych dla natarcia czołgów.
  • Pokonywanie mostów, rzek i umocnień celem umożliwienia przejazdu czołgom i niszczycielom czołgów.
  • Atakowanie i bronienie obszarów zabudowanych.
  • Prowadzenie rozpoznania terenowego.
  • Zajmowanie pozycji przeciwnika posiadających zbyt dużą do użycia czołgów koncentrację środków przeciwpancernych.
  • Zabezpieczanie pozycji artylerii, czołgów i/lub niszczycieli czołgów.

    


   

  3. Struktury

  Legenda:

  legenda.png.d6399e1419a5cc08aff879ab32b81ab0.png

   

  *****

   

  orbat_aib_bn.png.f9e118e576af805858753bcaf3ca7a8c.png

  Armored Infantry Battalion (na podstawie T/O&E 7-25)

   

   

  orbat_aib_med_detachment.png.fa5435285344d0293c9ab6707bf60494.png

  Armored Infantry Battalion Medical Detachment (na podstawie T/O&E 7-25)

   

   

  orbat_aib_hq_coy.png.9c3169e40adb9399c7946d9818eaf776.png

  Armored Infantry HQ Company (na podstawie T/O&E 7-26)

   

   

  orbat_aib_serv_coy.png.19d24c36cfc3b99a78d75772001f2bc0.png

  Armored Infantry Service Company (na podstawie T/O&E 7-29)

   

   

  orbat_aib_rfl_coy.png.9889f5362f47fe9d4596612166eca0aa.png

  Armored Infantry Rifle Company (na podstawie T/O&E 7-27)

   


   

  4. Rozpiski

   

  hq_battalion.png.5514cd97b4651876423169040d22f4c7.png Armored Infantry Battalion HQ

  Spoiler

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (M1911 Colt)
      1x Maj. Executive Officer (M1911 Colt)
      1x Maj. Operations and Training Officer S-3 (M1A1 Carbine)
      1x Cpt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x Cpt. Communication Officer (M1 Carbine)
      1x Cpt. Supply Officer S-4 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Adjutant S-1 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Liaison Officer (M1 Carbine)
      1x MSg. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x TSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
      1x TSgt. Intelligence Sergeant (M1 Carbine)
      1x TSgt. Operations Sergeant (M1 Carbine)
      1x Sgt. Message Center Chief (M1 Carbine)
      1x T/4 Code Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Code Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Typist Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Topografic Draftsman (M1 Carbine)
      2x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      3x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      1x T/5 Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
      2x T/4 Radio Operator (M1 Carbine)
      3x T/5 Radio Operator (M1 Carbine)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x M3A1 Half-track, 1x .50 MG, 1x .30 MG
      ***4x Willys MB (Jeep)
      ***2x 2.36" Bazooka

   

   

  bn_med_sec.png.64dfadb0762da824af77deb5f03b4440.png Battalion Medical Detachment

  Spoiler

  1x Battalion Medical Detachment
      1x Battalion Aid Station Group

          1x Cpt. Battalion Surgeon/Battalion CO
          1x 1Lt. Medical Assistant/Battalion XO
          1x 1Lt. Dental Surgeon
          1x SSgt. Medical Sergeant
   
         1x Cpl. Medical Corporal
          1x T/5 Dental Technician
          2x T/5 Medical Technician
          3x T/5 Half-track Driver
          3x PFC/Pvt. Basic
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***3x M3 Half-track Ambulance
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***1x 1-ton Trailer

      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          10x T/4-5 Surgical Technician (dołączony do Rifle- i Machine Gun Platoon)

   

   

  hq_company.png.79363ec96c3451d0fa14e5af5c62ef21.png Armored Infantry HQ Company

  Spoiler

  1x HQ Company
      1x Company HQ Platoon

          1x HQ Section
              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Repairman (M1 Carbine)
              2x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/5 Automobile Mechanic/Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Tank Mechanic (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Armorer/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 1-ton Trailer
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Administrative, Mess and Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              2x T/4 Cook (M1 Carbine)
              2x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              15x PFC/Pvt. Basic (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              1x 2&1/2-ton 6x6 Truck (Kitchen), .50 MG
              1x 1-ton Trailer

      1x Reconnaissance Platoon
      1x Assault Gun Platoon
      1x 81mm Mortar Platoon
      1x Machine Gun Platoon

   

   

  recon_platoon.png.52966141b7fe02ebc5f2212f8f2324a9.png Armored Infantry Reconnaissance Platoon

  Spoiler

      1x Reconnaissance Platoon
          1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
          1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          2x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          2x Cpl. Reconnaissance Corporal (M1 Carbine)
          1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          4x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          2x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          8x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  assault_gun_platoon.png.61d1b63ffb1e206b6145803064b673a2.png Armored Infantry Assault Gun Platoon

  Spoiler

      1x Assault Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          3x Gun Section
              1x Sgt. Chief of Section (M1911 Colt)
              1x Cpl. Gunner (M1911 Colt)
              1x PFC/Pvt. Cannoneer (M1911 Colt)
              1x T/5 M8 Scott Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M8 Scott Howitzer Motor Carriage, 1x .50 MG
              ***1x M10 Ammunition Trailer

          1x Ammunition Section
              1x Sgt. Chief of Section (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x M10 Ammunition Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  mort_platoon.png.24e628f02abf51a730fa445ece06ec40.png  Armored Infantry 81mm Mortar Platoon

  Spoiler

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          3x 81mm Mortar Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Mortar Gunner (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Asisstant Mortar Gunner (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M21 Mortar Motor Carriage, 1x 81mm mortar
              ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  wep_platoon.png.3c2bd3dbc61e5f5d99f3a7a18c6abe3f.png Armored Infantry Machine Gun Platoon

  Spoiler

      1x Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)

              1x T/4-5 Surgical Technician
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              8x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          2x Machine Gun Section
              1x Sgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              2x Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
                  2x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M3A1 Half-track, 2x .30 MG
                  ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  service_company.png.bee12c7551b8a1880fa52f7052696870.png Armored Infantry Service Company HQ

  Spoiler

  1x Company HQ
          1x HQ Section

              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Operator (M1 Carbine)
              1x T/5 Radio Operator (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3/4-ton Command Truck
          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/5 Automobile Mechanic (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Armorer (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2&1/2-ton Maintenance Truck, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1-ton Trailer

          1x Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              1x T/4 Cook (M1 Carbine)
              1x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              6x PFC/Pvt. Basic (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2&1/2-ton Kitchen Truck, 1x .30 MG
              ***1x 1-ton Trailer

      1x Battalion Administrative Section
          1x WO Section Commander, Personnel Officer (M1 Carbine)
          1x TSgt. Personnel Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x PFC/Pvt. Headquarters Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Personnel Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Typist (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 2&1/2-ton Personnel & Equipment Truck
          ***1x 1-ton Trailer
          ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  transportation_platoon.png.ead139eb8352e32a5fd8a643408db666.png Armored Infantry Battalion Supply and Transportation Platoon

  Spoiler

      1x Battalion Supply and Transportation Platoon
          1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
          1x WO Section XO (M1 Carbine)
          1x TSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Assistant Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Cpl. Dispatcher (M1 Carbine)
          10x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x T/5 Supply Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Supply Clerk (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x PFC/Pvt. General Clerk (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 3/4-ton Weapons Carrier
          ***2x 2&1/2-ton Ammunition Truck, 1x .50 MG
          ***2x 2&1/2-ton Ammunition Truck, 1x .30 MG
          ***3x 2&1/2-ton Fuel Truck
          ***1x 2&1/2-ton Ration Truck
          ***1x 2&1/2-ton Water Truck
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***4x M10 Ammunition Trailer
          ***5x 1-ton Trailer
          ***3x 2.36" Bazooka

   

   

  maintenance_platoon.png.f611bc047ebad46ab5074d400e67d634.png Armored Infantry Battalion Maintenance Platoon

  Spoiler

      1x Battalion Maintenance Platoon
          1x Cpt. Platoon Commander/Battalion Motor Officer (M1 Carbine)
          1x WO Motor Transport Officer (M1 Carbine)
          1x MSg. Motor Sergeant (M1 Carbine)
          1x TSgt. Chief Mechanic (M1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/4 Artillery Mechanic (M1 Carbine)
          5x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
          6x T/5 Automobile Mechanic (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x T/4 Tank Mechanic (M1 Carbine)
          1x T/4 Radio Repairman (M1 Carbine)
          1x T/4 Welder (M1 Carbine)
          1x T/5 Wrecker Operator (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
          ***2x 2&1/2-ton Truck, 1x .30 MG
          ***2x Heavy Wrecker Truck, 1x .50 MG
          ***2x M32 Tank Recovery Vehicle, 1x .50 MG
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1-ton Trailer
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***1x M1 81mm Mortar

   

   

  hq_company1.png.257abec4acfe8ae5fd943017339eebea.png Armored Infantry Rifle Company HQ

  Spoiler

      1x Company HQ
          1x HQ Section

              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              3x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              2x T/5 Armorer (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic/Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Automobile Mechanic/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1-ton Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Administrative, Mess and Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              2x T/4 Cook (M1 Carbine)
              3x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              22x PFC/Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x 2&1/2-ton Kitchen Truck, 1x .30 MG
              ***2x 1-ton Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  inf_platoon.png.39ee8317e6341617d20e05ec8ec452e6.png  Armored Infantry Rifle Platoon

  Spoiler

      1x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ and Rifle Squad

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)

              1x T/4-5 Surgical Technician
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Marksman (M1903A4)
              7x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          2x Rifle Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              9x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x 60mm Mortar Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              2x PFC/Pvt. Mortar Gunner (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)

              2x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x M2 60mm Mortar
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Light Machine Gun Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              5x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***2x M1919A4 Browning
              ***1x 2.36" Bazooka

   

   

  anti_tank_platoon.png.50e7c76fcb22e6033c72b3762c76a771.png Armored Infantry Anti-tank Platoon

  Spoiler

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-tank Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Anti-tank Gunner (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Cannoneer (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG, 1x .30 MG
              ***1x 57-mm Gun

   

   

  inf_battalion.png.c7cd3667a20db84bfb68a00f31e2f5a2.png Armored Infantry Battalion (uwaga-długi spoiler!)

  Spoiler

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (M1911 Colt)
      1x Maj. Executive Officer (M1911 Colt)
      1x Maj. Operations and Training Officer S-3 (M1A1 Carbine)
      1x Cpt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x Cpt. Communication Officer (M1 Carbine)
      1x Cpt. Supply Officer S-4 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Adjutant S-1 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Liaison Officer (M1 Carbine)
      1x MSg. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x TSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
      1x TSgt. Intelligence Sergeant (M1 Carbine)
      1x TSgt. Operations Sergeant (M1 Carbine)
      1x Sgt. Message Center Chief (M1 Carbine)
      1x T/4 Code Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Code Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Typist Clerk (M1 Carbine)
      1x T/5 Topografic Draftsman (M1 Carbine)
      2x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      3x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      1x T/5 Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
      1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
      2x T/4 Radio Operator (M1 Carbine)
      3x T/5 Radio Operator (M1 Carbine)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x M3A1 Half-track, 1x .50 MG, 1x .30 MG
      ***4x Willys MB (Jeep)
      ***2x 2.36" Bazooka

  1x Battalion Medical Detachment
      1x Battalion Aid Station Group

          1x Cpt. Battalion Surgeon/Battalion CO
          1x 1Lt. Medical Assistant/Battalion XO
          1x 1Lt. Dental Surgeon
          1x SSgt. Medical Sergeant
   
         1x Cpl. Medical Corporal
          1x T/5 Dental Technician
          2x T/5 Medical Technician
          3x T/5 Half-track Driver
          3x PFC/Pvt. Basic
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***3x M3 Half-track Ambulance
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***1x 1-ton Trailer

      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          10x T/4-5 Surgical Technician (dołączony do Rifle- i Machine Gun Platoon)
  1x HQ Company
      1x Company HQ
          1x HQ Section

              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Repairman (M1 Carbine)
              2x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/5 Automobile Mechanic/Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Tank Mechanic (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Armorer/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 1-ton Trailer
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Administrative, Mess and Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              2x T/4 Cook (M1 Carbine)
              2x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              15x PFC/Pvt. Basic (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              1x 2&1/2-ton 6x6 Truck (Kitchen), .50 MG
              1x 1-ton Trailer

      1x Reconnaissance Platoon
          1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
          1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          2x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          2x Cpl. Reconnaissance Corporal (M1 Carbine)
          1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          4x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          2x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          8x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***1x 2.36" Bazooka

      1x Assault Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          3x Gun Section
              1x Sgt. Chief of Section (M1911 Colt)
              1x Cpl. Gunner (M1911 Colt)
              1x PFC/Pvt. Cannoneer (M1911 Colt)
              1x T/5 M8 Scott Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M8 Scott Howitzer Motor Carriage, 1x .50 MG
              ***1x M10 Ammunition Trailer

          1x Ammunition Section
              1x Sgt. Chief of Section (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x M10 Ammunition Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          3x 81mm Mortar Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Mortar Gunner (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Asisstant Mortar Gunner (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M21 Mortar Motor Carriage, 1x 81mm mortar
              ***1x 2.36" Bazooka

      1x Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)

              1x T/4-5 Surgical Technician
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              8x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          2x Machine Gun Section
              1x Sgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              2x Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
                  2x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M3A1 Half-track, 2x .30 MG
                  ***1x 2.36" Bazooka

  1x Service Company
      1x Company HQ
          1x HQ Section

              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Operator (M1 Carbine)
              1x T/5 Radio Operator (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 3/4-ton Command Truck
          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/5 Automobile Mechanic (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Armorer (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2&1/2-ton Maintenance Truck, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1-ton Trailer

          1x Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              1x T/4 Cook (M1 Carbine)
              1x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              6x PFC/Pvt. Basic (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2&1/2-ton Kitchen Truck, 1x .30 MG
              ***1x 1-ton Trailer

      1x Battalion Administrative Section
          1x WO Section Commander, Personnel Officer (M1 Carbine)
          1x TSgt. Personnel Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x PFC/Pvt. Headquarters Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Personnel Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Typist (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 2&1/2-ton Personnel & Equipment Truck
          ***1x 1-ton Trailer
          ***1x 2.36" Bazooka

      1x Battalion Supply and Transportation Platoon
          1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
          1x WO Section XO (M1 Carbine)
          1x TSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Assistant Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Cpl. Dispatcher (M1 Carbine)
          10x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x T/5 Supply Clerk (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Supply Clerk (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x PFC/Pvt. General Clerk (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 3/4-ton Weapons Carrier
          ***2x 2&1/2-ton Ammunition Truck, 1x .50 MG
          ***2x 2&1/2-ton Ammunition Truck, 1x .30 MG
          ***3x 2&1/2-ton Fuel Truck
          ***1x 2&1/2-ton Ration Truck
          ***1x 2&1/2-ton Water Truck
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***4x M10 Ammunition Trailer
          ***5x 1-ton Trailer
          ***3x 2.36" Bazooka

      1x Battalion Maintenance Platoon
          1x Cpt. Platoon Commander/Battalion Motor Officer (M1 Carbine)
          1x WO Motor Transport Officer (M1 Carbine)
          1x MSg. Motor Sergeant (M1 Carbine)
          1x TSgt. Chief Mechanic (M1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/4 Artillery Mechanic (M1 Carbine)
          5x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
          6x T/5 Automobile Mechanic (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          1x T/4 Tank Mechanic (M1 Carbine)
          1x T/4 Radio Repairman (M1 Carbine)
          1x T/4 Welder (M1 Carbine)
          1x T/5 Wrecker Operator (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
          ***2x 2&1/2-ton Truck, 1x .30 MG
          ***2x Heavy Wrecker Truck, 1x .50 MG
          ***2x M32 Tank Recovery Vehicle, 1x .50 MG
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1-ton Trailer
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***1x M1 81mm Mortar

  3x Rifle Company
      1x Company HQ
          1x HQ Section

              1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
              1x Sgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Machine Gunner (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              3x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Maintenance Section
              1x 1Lt/2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Motor Sergeant (M1 Carbine)
              2x T/5 Armorer (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Carbine)
              1x T/4 Automobile Mechanic/Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x T/5 Automobile Mechanic/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1-ton Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Administrative, Mess and Supply Section
              1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
              1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Company Clerk (M1 Carbine)
              2x T/4 Cook (M1 Carbine)
              3x T/5 Cook (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Cook's Help (M1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              22x PFC/Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x 2&1/2-ton Kitchen Truck, 1x .30 MG
              ***2x 1-ton Trailer
              ***1x 2.36" Bazooka

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger/Jeep Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-tank Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Anti-tank Gunner (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Cannoneer (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG, 1x .30 MG
              ***1x 57-mm Gun

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ and Rifle Squad

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)

              1x T/4-5 Surgical Technician
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              1x PFC/Pvt. Marksman (M1903A4)
              7x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          2x Rifle Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              9x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x 60mm Mortar Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              2x PFC/Pvt. Mortar Gunner (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)

              2x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .30 MG
              ***1x M2 60mm Mortar
              ***1x 2.36" Bazooka

          1x Light Machine Gun Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Carbine)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Carbine)
              1x T/5 Half-track Driver (M3 Grease Gun/M1 Thompson)
              5x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M3A1 Half-track, 1x .50 MG
              ***2x M1919A4 Browning
              ***1x 2.36" Bazooka

   

   


   

  5. Transport

     Poniżej przedstawiłem w formie infografiki pojazdy jakimi dysponował Armored Infantry Battalion.

   

  hq_company_r.thumb.png.2308bf164407c2e722c8573161a79c9d.png

  serv_company_r.thumb.png.5a245ddfc6fed7b0f9b683319b491603.png

  rifle_company_r.thumb.png.df33115e3b4c0dbb8c6769343796b2d2.png

  rifle_company_r.thumb.png.df33115e3b4c0dbb8c6769343796b2d2.png

  rifle_company_r.thumb.png.df33115e3b4c0dbb8c6769343796b2d2.png

   

   


   

  6. Wyposażenie

   

  Umundurowanie:

  asd

   

  Mundury polowe:

  asd

   

  Szelki, ładownice i pasy amunicyjne:

  asd

   

  Plecaki:

  asd

   

  Hełmy:

  asd

   

  Buty:

  asd

   

  Uzbrojenie:

     W kwestii uzbrojenia należy pamiętać o tym, że im dłużej trwała kampania w Europie tym większe różnice pojawiały się między oficjalnymi spisami a faktycznym uzbrojeniem żołnierzy na froncie. Popularną praktyką było umieszczanie w ramach Rifle Squadu karabinów M1918 BAR - znalezionych lub "pozyskanych" z innych jednostek. Wyrzutnie ppanc. wożono w pojazdach i w zalezności od sytuacji przydzielano do wybranego żołnierza. W przeciwieństwie do podobnych formacji amerykańskiej piechoty z tego okresu w przypadku Armored Infantry mamy do czynienia ze stałym strzelcem wyborowym uzbrojonym w M1903A4 Spiengfield w ramach 1st Rifle Squad w każdym plutonie.

   

     Praktyka noszenia M1911 przez medyków była mniej rozpowszechniona niż na Pacyfiku, jednak zdarzały się pojedyncze izolowane przypadki. Podczas walk w Zachodniej Europie zarówno Amerykanie jak i Niemcy generalnie przestrzegali postanowień Konwencji Genewskiej i często zdarzały się przerwy w walkach pozwalające ewakuować rannych na tyły - rzecz niespotykana na innych frontach. Co za tym idzie personel medyczny czuł się dużo bezpieczniej niż ich koledzy walczący na Pacyfiku i rzadziej decydowano się na pozyskiwanie pistoletu.

   

     Od 1943r. zaczęto masową produkcję M3 Grease Gun oraz wdrażanie go do Armii. Warto pamiętać że nie zastąpił on M1A1 Thompson z dnia na dzień - zmiana odbywała się raczej na zasadzie powolnego wypierania M1A1 na rzecz M3 (potem M3A1).

   

  Karabiny/karabinki:

  • M1 Garand

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 5,3 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 8 nab.

  Prędkość wylotowa: 853 m/s
  Zasięg skuteczny: 457 m

   

  m1garand.gif.0ca3e00fbeb97337f53c3c67a5b226b4.gif

   

  • M1 Carbine

  Kaliber: .30 Carbine

  Waga (załadowany): 3,08 kg

  Magazynek: stały, 15 nab.

  Prędkość wylotowa: 607 m/s
  Zasięg skuteczny: 270 m

   

  Wpn_m1carbine.png.53b56dac042bbb9e6c31c591937ae93d.png

   

  Karabiny wyborowe:

  • M1903A4 Springfield + M84 Scope

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 4,25 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 5 nab.

  Prędkość wylotowa: 806 m/s

  Zasięg skuteczny: 550m

   

  springfield.png.01543d0376d861f28672aae425de44b0.png

   

  Pistolety Maszynowe:

  • M1A1 Thompson

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 4,7 kg

  Magazynek: pudełkowy, 20/30 nab.

  Szybkostrzelność: 700 strz./min

  Prędkość wylotowa: 285 m/s
  Zasięg skuteczny: 200 m

   

  thompson.png.af7ed2b7599213e2f32f214451ef7bd6.png

   

  • M3A1 Grease Gun

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 3,7 kg

  Magazynek: pudełkowy, 30 nab.

  Szybkostrzelność: 450 strz./min

  Prędkość wylotowa: 280 m/s
  Zasięg skuteczny: 100 m

   

  grease.png.b218d286ef5f415820a33e910cac2682.png

   

  Pistolety:

  • M1911A1 Colt

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 1,36 kg

  Magazynek: pudełkowy, 7 nab.

  Prędkość wylotowa: 253 m/s
  Zasięg skuteczny: 25 m

   

  colt.png.4aab2ff3f813f115d4ef443f36ddfcdc.png

   

  Karabiny Maszynowe:

  • M1918 Browning Automatic Rifle (NIEOFICJALNY)

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 9,5 kg

  Magazynek: pudełkowy, 20 nab.

  Szybkostrzelność: 550 strz./min

  Prędkość wylotowa: 850 m/s
  Zasięg skuteczny: 600 m

   

  bar.png.3c6c0d1612fe037a1e1adf6e32877587.png

   

  • M1919A4 .30 Browning Machine Gun

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (bez trójnogu): 14 kg

  Taśma: 100/250 nab.

  Szybkostrzelność: 500 strz./min

  Prędkość wylotowa: 850 m/s
  Zasięg skuteczny: 822 m

   

  browning.png.b240b91de1efb206108e472c6eaba182.png

   

  Moździerze:

  • M2 60mm Mortar

  Kaliber: 60 mm

  Waga (rozłożony): 19 kg

  Prędkość wylotowa: 158 m/s
  Zasięg skuteczny: 1,8 km

   

  60mm.png.1e3cb89d30115a37164f621aaf89f1be.png

   

  • M1 81mm Mortar

  Kaliber: 81 mm

  Waga (rozłożony): 62 kg

  Prędkość wylotowa: 210 m/s
  Zasięg skuteczny: 3 km

   

  81mm.png.46a867a4412314ad97ed3c3cbca10e2c.png

   

  Wyrzutnie przeciwpancerne:

  • M1A1 Bazooka

  Kaliber: 2.36"

  Waga (załadowana): 6 kg 

  Prędkość wylotowa: 82 m/s
  Zasięg skuteczny: 229 m

   

  m1a1.png.39094a031e1aecc2c2d2c023a426681a.png

   

  • M9A1 Bazooka

  Kaliber: 2.36"

  Waga (załadowana): 7,2 kg 

  Prędkość wylotowa: 82 m/s
  Zasięg skuteczny: 274 m

   

  m9a1.png.116226e75f8104bc546b194ccb4741ac.png

   


   

  7. Wprowadzenie

     Zachęcam do rozwijania artykułu oraz korygowania moich pomyłek. Jeżeli istnieje jakaś konkretna kwestia, którą chcielibyście, abym zawarł w artykule - proszę śmiało sugerować. W miarę możliwości i chęci postaram się ją dodać

   


   

  8. Źródła

  • T/O&E 7-25
  • "US Armored Divisions in the ETO 1944-45"  Steven J. Zaloga, wyd. Osprey
  • "World War II US Armored Infantry Tactics" Gordon L. Rottman, wyd. Osprey
  • "Manouver and Firepower: The Evolution of Divisions and Separate Brigades" John Willson, US Army Center for Military History
  • Obrazki w działach Struktury, Rozpiski oraz Transport wykonane przeze mnie. Proszę o kontakt, jeżeli ktoś chciałby użyć ich w innym miejscu.
  • Logo 1st Armored Division, koloryzowane zdjęcia oraz wizualizacje broni wzięte z Googla.
  • Super 4

  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...