Skocz do zawartości
 • US Glider Infantry Battalion, 1942-1945r.

     (0 opinii)

  Rizzet

  Glider Infantry Battalion, 1942-1945r.

   


   

  Struktury przedstawione poniżej oparte są na oficjalnych T/O&E z lat 1942-1944. Należy pamiętać że z powodu niedoborów kadrowych, strat czy ogólnego chaosu nie miały one stuprocentowego przełożenia na rzeczywistą organizację aktywnych w tym czasie jednostek zarówno pod względem stanu osobowego jak i sprzętu. Więcej o tym w dziale "Wyposażenie".

   


   

  1. Wprowadzenie

     Pierwszy przypadek bojowego użycia szybowców podczas drugiej wojny światowej to niemiecki atak na fort Eben-Emael w maju 1940r. kiedy 42 szybowców transportujących w sumie 493 żołnierzy wylądowało na kluczowych pozycjach, m.in. przy dwóch mostach oraz na dachu fortu. Dzięki zaskoczeniu sił belgijskich udało się zdobyć fort oraz wziąć ok. 1000 jeńców przy minimalnych stratach.

     Stany Zjednoczone zaczęły tworzyć swoje własne oddziały szybowcowe w 1942r. w tym celu 325th 326th oraz 327th Infantry Regiment z nowopowstałej 82nd Airborne Division (wcześniej 82nd Infantry Division). 327th Infantry Regiment został niedługo potem przeniesiony do aktywowanej w Sierpniu 1942r. 101st Airborne Division a w czerwcu 1943r. 326th Infantry Regiment przydzielono do 13th Airborne Division. Wynikało to ze zmiany doktryny amerykańskich wojsk powietrznodesantowych, która na początku zakładała tworzenie dywizji w oparciu o 2 pułki szybowcowe i 1 pułk spadochronowy, jednak już w latach '42-'43 na podstawie doświadczeń wyniesionych z walk w Tunezji oraz na Sycylii zaczęto odwracać te proporcje.

   

  Amerykańskie pułki szybowcowe podczas Drugiej Wojny Światowej (kolejność alfabetyczna, nie chronologiczna):

  • 194th GIR (17th AB) - Aktywowany w Kwietniu 1943r. brał udział w Ofensywie w Ardenach i Operation Varsity, deaktywowany we Wrześniu 1945r.
  • 325th GIR (82nd AB) - Aktywowany w Marcu 1942r. brał udział w Operation Husky, Operation Overlord, Operation Market Garden i Ofensywie w Ardenach, deaktywowany w Grudniu 1947r.
  • 326th GIR (13th AB) - Aktywowany w Marcu 1942r., w czerwcu 1943r. przeniesiony z 82nd AB, nie brał udziału w walkach, deaktywowany w Lutym 1946r.
  • 327th GIR (101st AB) - Aktywny od 1917r (wcześniej jako Infantry Regiment), w Sierpniu 1942r. przeniesiony do 101st AB, brał udział w Operation Overlord, Operation Market Garden i Ofensywie w Ardenach, deaktywowany w Listopadzie 1945r. Rozpoznawalni po charakterystycznych symbolach ♣ na boku hełmów. 
  • 401st GIR (101st AB) - Aktywowany w Sierpniu 1942r. rozwiązany w Marcu 1945r. brał udział w Operation Overlord, Operation Market Garden i Ofensywie w Ardenach, deaktywowany w Sierpniu 1945r.

   

  W Grudniu 1944r. uznano za konieczne powiększenie pułków szybowcowych. Dokonano następujących zmian:

  • Do każdego Glider Infantry Regiment dodano jeden Glider Infantry Battalion.
  • Do każdego Glider Infantry Battalion dodano jedną Rifle Company.        
  • Do każdej Rifle Company dodano jeden Rifle Platoon.

   


   

  2. Parachute Infantry Regiment (PIR) vs Glider Infantry Regiment (GIR)

     Zasadniczą różnicą jest sposób wprowadzania jednostek do walki. W przypadku piechoty szybowcowej używano w tym celu, jak sama nazwa wskazuje szybowców transportujących sprzęt i piechotę.

  W przeciwieństwie do jednostek spadochronowych, do których trzeba było zgłosić się dobrowolnie, znaczna część obsady pułków piechoty szybowcowej znalazła się tam poprzez odgórny przydział. Piechota szybowcowa zdecydowanie badziej przypominała regularne jednostki pod wzgledem organizacji i wyposażenia niż spadochroniarze z jednego powodu: dzięki dodatkowemu udźwigowi zapewnianemu przez szybowiec mogli zabrać ze sobą do walki dużo więcej sprzętu. Dzięki temu każdy Glider Infantry Battalion posiadał osobną Heavy Weapons Company z HMG i moździerzami 81mm oraz 57mm Anti-tank Platoon podlegający pod Battalion HQ podczas gdy bataliony należące do PIR miały mniej liczne LMG Platoon oraz 81mm Mortar Platoon podpięte bezpośrednio pod Battalion HQ.

     Żołnierzom piechoty szybowcowej do 1944r. nie przysługiwał dodatek $50/mies. do żołdu, tzw. "Jump Pay" (Parachute Duty Pay). Dostawali też inne buty niż spadochroniarze, dotyczyły ich inne regulacje w zakresie ubioru (w przeciwieństwie do spadochroniarzy nie mogli pozostawiać nogawek spodni niewłożonych do butów). Dodatkowo w dywizjach powietrznodesantowych traktowano piechotę szybowcową jako jednostki mniej elitarne niż spadochroniarzy. Z tego tytułu byli też gorzej dofinansowani i przeważnie dostawali nowe wyposażenie jako drudzy w kolejności (np. kurtki M1943).

   


   

  3. Transport

     Piechota szybowcowa wykorzystywała jako transport CG-4A Waco oraz - znacznie rzadziej - większe AS.51 Horsa (400 szt. przekazanych przez Wielkią Brytanię). Szybowiec musiał być holowany przez inny samolot, prawie zawsze Douglas C-47 Skytrain. Podczas Operacji Varsity tą rolę pełniły Curtiss C-46 Commando. Po odczepieniu liny holowniczej nad celem szybowiec zaczynał opadać na wskazany cel. Pilot musiał uważnie kontrolować prędkość opadania oraz precyzyjnie wylądować w ustalonej strefie. Szybowce zbudowane były w większej części z drewna oraz materiału, więc gwałtowne uderzenie o ziemię groziło poważnymi obrażeniami załogi i pasażerów oraz uszkodzeniem sprzętu. Typowy stosunek spadku wysokości do przebytej odległości wynosił 10:1 (na 10m przebytych do przodu szybowiec opadał 1m). Zarówno Waco jak i Horsa były obsługiwane przez dwuosobową załogę w rangach: Cpt./1Lt./2Lt./FO

   

  Typowy transport dla CG-4A Waco zawierał:

  -14x żołnierzy

  lub

  -4x żołnierzy, 1x Willys MB (Jeep)

  lub

  -3x żołnierzy, 1x 75mm haubicę/57mm armata ppanc./37mm armata ppanc.

  lub

  -1 841 kg ładunku

  waco.png.f145f4fdbd50c3ad719077501be48adf.png

  CG-4A Waco

   

  W przypadku AS.51 Horsy udźwig był ok. dwukrotnie większy:

  -25-30x żołnierzy

  lub

  -8x żołnierzy, 2x Willys MB (Jeep)

  lub

  -4x żołnierzy, 1x Willys MB (Jeep), 1x 75mm haubicę/57mm armata ppanc./37mm armata ppanc.

  lub

  -3 347 kg ładunku

  horsa.png.e251ad6ac2dffd10f3c54f641879a120.png

  AS.51 Horsa

   

  Przed grudniem 1944r. i dodaniem trzeciego Glider Infantry Battalion do Glider Infantry Regiment, trzeciej Rifle Company do Glider Infantry Battalion oraz trzeciego Rifle Platoon do Rifle Company do przetransportowania jednego pułku potrzebne były 143 Waco, dla jednego batalionu - 59, dla jednej kompanii - 11,  dla jednego plutonu - 4. Przeważnie Weapons Platoon oraz Company HQ uzupełniały wolne miejsca w szybowcach Rifle Platoon.

   


   

  4. Struktury organizacyjne

   

   

  Legenda:

  legenda.png.7d51616563c4c2e690118c6733353f9c.png

   

  *****

   

  orbat_b_1.png.b395767007a7a0ab381768184d7d23b1.png

  Glider Infantry Battalion do grudnia 1944r. (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_b_2.png.05669be00208222fa8cdac230316bfd5.png

  Glider Infantry Battalion od grudnia 1944r. (na podstawie T/O&E 7-51T)

   

   

  orbat_hq.png.3a020b4d53782aaba06656ae64b05d7c.png

  Glider Infantry HQ Company (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_rc_1.png.a75ec8e1560453c3242d3fbc7318293c.png

  Glider Infantry Rifle Company do grudnia 1944r. (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_rc_2.png.cdfc9dc02a9c57bdd807e943e3c674ad.png

  Glider Infantry Rifle Company od grudnia 1944r. (na podstawie T/O&E 7-51T)

   

   

  orbat_hwc.png.94713987706a5c888210dd706908caee.png

  Glider Infantry Heavy Weapons Company (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_rp.png.b4ae224d2ce14714b16a8ffb5e1b8b1e.png

  Glider Infantry Rifle Platoon (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_wp.png.3d946f0620224b56072c1c54cc055caa.png

  Glider Infantry Weapons Platoon (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_mgp.png.ce1678d712b78f4e753d88bbace3a6af.png

  Glider Infantry Machine Gun Platoon (na podstawie T/O&E 7-51)

   

   

  orbat_mortp.png.db8708dc2aa929440f163989078a474f.png

  Glider Infantry 81mm Mortar Platoon (na podstawie T/O&E 7-51)

   

  Bataliony, plutony, sekcje oraz drużyny były numerowane.

  Kompanie otrzymywały unikalne na poziomie regimentu litery w kolejności alfabetycznej (najpierw Rifle Companies pierwszego batalionu, potem Heavy Weapons Company, potem drugi batalion itd.) z wyjątkiem HQ Company (odpowiednio 1st Battalion HQ Company itd.).

   

  Alfabet Fonetyczny U.S.  1941-1956:

  Spoiler

  A - Able

  B - Baker

  C - Charlie

  D - Dog

  E - Easy

  F - Fox

  G - George

  H - How

  I - Item

  J - Jig

  K - King 

  L - Love

  M - Mike

  N - Nan

  O - Oboe

  P - Peter

  Q - Queen

  R - Roger

  S - Sugar

  T - Tare

  U - Uncle

  V - Victor

  W - William

  X - X-ray

  Y - Yoke

  Z - Zebra

   

   


   

  6. Rozpiski

   

  hq_battalion.png.3f8c74ee168186d4bc690937b09e9260.png Battalion HQ

  Spoiler

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (M1911 Colt)
      1x Maj. Executive Officer (M1911 Colt)
      1x Cpt. Operations and Training Officer S-3 (M1A1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1A1 Carbine)

  1x Battalion Aid Station (Detached)

   

   

  hq_company.png.90fa2b42740230ba318bb081bd2c9ded.png HQ Company

  Spoiler

  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Adjutant/Company Commander S-1 (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Transport Officer (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand/M3A1)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1A1 Carbine)
          1x T/4 Mechanic (M1 Garand/M3A1)
          1x Pfc/Pvt. Orderly (M1A1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***6x M1919A4
          ***1x Dodge WC-52
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Battalion HQ Section
          1x TSgt. Sergeant Major (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Intelligence Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Operation Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
          1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
          2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
          6x Pfc/Pvt. Scout (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Communication Platoon
      1x Ammunition and Pioneer Platoon
      1x Anti-tank Platoon

   

   

  comm_platoon.png.7f2fb887efa91801175f24c0231431c8.png Communication Platoon

  Spoiler

      1x Communication Platoon
          1x 1Lt. Communication Officer (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Communication Chief (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Radio Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Message Center Chief (M1 Garand)
          1x Sgt. Wire Chief (M1 Garand)
          1x T/4 Radio Repairman (M1 Garand)
          2x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Telefone and Telegraph Lineman (M1 Garand)
          4x Pfc/Pvt. Telefone and Telegraph Lineman (M1 Garand)
          1x T/5 Telephone Switchboard Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Code Clerk (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Telephone Switchboard Operator (M1 Garand)
          4x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 2.36" Bazooka
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x Trailer (Jeep)

   

   

  ammo_platoon.png.bb77f9f71d5119f5f9bd799f0689691c.png Ammunition and Pioneer Platoon

  Spoiler

  1x Ammunition and Pioneer Platoon
          1x 2Lt. Munitions Officer (M1A1 Carbine)
          1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
          3x Ammunition Squad
              1x Squad Leader (M1 Garand)
              7x Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
          1x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***4x Willys MB (Jeep)
          ***4x Trailer (Jeep)

   

   

  antitant_platoon.png.d0e6f4b7a86474b97cd89c267a276cbb.png Anti-Tank Platoon

  Spoiler

   1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-tank Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Gunner (M1911 Colt)
              4x Pfc/Pvt. Canoneer (M1911 Colt)
              3x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2.36" Bazooka
              ***1x 57-mm Gun (holowane przez Jeepa)
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***1x Trailer (Jeep)

   

  hq_company1.png.063002d6c271bdd5aea9faca948a7d32.png Rifle Company HQ

  Spoiler

  1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Executive Officer (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Garand/M1 Thompson)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          2x Pfc/Pvt. Cook's Help (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1A1 Carbine)
          3x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          8x Pfc/Pvt. Basic (M1 Garand)

   

   

  inf_platoon.png.24ab1f667c5456e92d0f3d5fed9ba663.png Rifle Platoon

  Spoiler

  1x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x SSgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1 Garand)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          3x Rifle Squad
              1x SSgt/Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Sgt/Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Automatic Rifleman (Browning M1918)
              1x Pfc/Pvt. Automatic Rifleman Assistant (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Rifleman Grenadier (M1 Garand)
              5x Pfc/Pvt. Rifleman (M1 Garand)

   

   

  wep_platoon.png.efbe4e9e48933b2e447d6ae829ccca6a.png Weapons Platoon

  Spoiler

  1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2HB Browning
                  ***2x Willys MB (Jeep)
                  ***2x Trailer (Jeep)

          1x MG Section
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
              2x MG Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Pfc/Pvt. Machine Gunner (Browning M1919A4, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. Machine Asisstant (M1911 Colt)
                  2x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
          1x 60mm Mortar Section
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Pfc/Pvt. 60mm Mortar Gunner (60mm M2 Mortar, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. 60mm Mortar Asisstant (M1911 Colt)
                  2x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)

   

   

  hq_company1.png.063002d6c271bdd5aea9faca948a7d32.png Heavy Weapons Company HQ

  Spoiler

   1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Reconnaissance Officer/Company 2IC (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          2x Pfc/Pvt. Cook's Help (M1 Garand)
          1x T/4 Mechanic (M1 Garand/M3A1)
          3x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          8x Pfc/Pvt. Basic (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x M2HB Browning
      ***2x Willys MB (Jeep)
      ***1x Dodge WC-52

   

   

  wep_platoon.png.efbe4e9e48933b2e447d6ae829ccca6a.png .30 Machine Gun Platoon

  Spoiler

  1x .30 Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          2x .30 Machine Gun Section
              1x SSgt. Section Leader (M1A1 Carbine)
              2x .30 Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1A1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Browning M1919A4, M1911 Colt)
                  1x PFC/Pvt. Machine Asisstant (M1911 Colt)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x Trailer (Jeep)

      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x 2.36" Bazooka
      ***1x Willys MB (Jeep)

   

   

  mort_platoon.png.a49d7eea0e7e4f936f8b8b249c01f704.png 81mm Mortar Platoon

  Spoiler

  1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          3x 81mm Mortar Section
              1x 2Lt. Section Commander (M1A1 Carbine)
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. 81mm Mortar Gunner (81mm M1 Mortar, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. 81mm Mortar Asisstant (M1911 Colt)
                  4x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
                  1x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer/Driver (M1911 Colt)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x Trailer (Jeep)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x 2.36" Bazooka
      ***1x Willys MB (Jeep)

   

   

  inf_battalion.png.1d79f7be29f050bbe405e709c7e6ce59.png Glider Infantry Company (uwaga, długi spoiler)

  Spoiler

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (M1911 Colt)
      1x Maj. Executive Officer (M1911 Colt)
      1x Cpt. Operations and Training Officer S-3 (M1A1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1A1 Carbine)
  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Adjutant/Company Commander S-1 (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Transport Officer (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand/M3A1)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1A1 Carbine)
          1x T/4 Mechanic (M1 Garand/M3A1)
          1x Pfc/Pvt. Orderly (M1A1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***6x M1919A4
          ***1x Dodge WC-52
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Battalion HQ Section
          1x TSgt. Sergeant Major (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Intelligence Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Operation Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
          1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
          2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
          6x Pfc/Pvt. Scout (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Communication Platoon
          1x 1Lt. Communication Officer (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Communication Chief (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Radio Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Message Center Chief (M1 Garand)
          1x Sgt. Wire Chief (M1 Garand)
          1x T/4 Radio Repairman (M1 Garand)
          2x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Telefone and Telegraph Lineman (M1 Garand)
          4x Pfc/Pvt. Telefone and Telegraph Lineman (M1 Garand)
          1x T/5 Telephone Switchboard Operator (M1 Garand)
          1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Code Clerk (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Telephone Switchboard Operator (M1 Garand)
          4x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x 2.36" Bazooka
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x Trailer (Jeep)

      1x Ammunition and Pioneer Platoon
          1x 2Lt. Munitions Officer (M1A1 Carbine)
          1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
          3x Ammunition Squad
              1x Squad Leader (M1 Garand)
              7x Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
          1x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x 2.36" Bazooka
          ***4x Willys MB (Jeep)
          ***4x Trailer (Jeep)

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-tank Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Gunner (M1911 Colt)
              4x Pfc/Pvt. Canoneer (M1911 Colt)
              3x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x 2.36" Bazooka
              ***1x 57-mm Gun (holowane przez Jeepa)
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***1x Trailer (Jeep)

  1x Heavy Weapons Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Reconnaissance Officer/Company 2IC (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          2x Pfc/Pvt. Cook's Help (M1 Garand)
          1x T/4 Mechanic (M1 Garand/M3A1)
          3x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          8x Pfc/Pvt. Basic (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x M2HB Browning
      ***2x Willys MB (Jeep)
      ***1x Dodge WC-52

      2x .30 Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          2x .30 Machine Gun Section
              1x SSgt. Section Leader (M1A1 Carbine)
              2x .30 Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1A1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Browning M1919A4, M1911 Colt)
                  1x PFC/Pvt. Machine Asisstant (M1911 Colt)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x Trailer (Jeep)

      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x 2.36" Bazooka
      ***1x Willys MB (Jeep)

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          3x 81mm Mortar Section
              1x 2Lt. Section Commander (M1A1 Carbine)
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. 81mm Mortar Gunner (81mm M1 Mortar, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. 81mm Mortar Asisstant (M1911 Colt)
                  4x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
                  1x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer/Driver (M1911 Colt)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x Trailer (Jeep)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x 2.36" Bazooka
      ***1x Willys MB (Jeep)

  3x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (M1A1 Carbine)
          1x 1Lt. Executive Officer (M1A1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1A1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Garand/M1 Thompson)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-Artificer (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          2x Pfc/Pvt. Cook's Help (M1 Garand)
          1x Pfc/Pvt. Bugler (M1A1 Carbine)
          3x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
          8x Pfc/Pvt. Basic (M1 Garand)
      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x SSgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1 Garand)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
          3x Rifle Squad
              1x SSgt/Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Sgt/Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Automatic Rifleman (Browning M1918)
              1x Pfc/Pvt. Automatic Rifleman Assistant (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Rifleman Grenadier (M1 Garand)
              5x Pfc/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
      1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt/2Lt. Platoon Commander (M1A1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1A1 Carbine)
              2x T/5 Jeep Driver (M1 Garand)
              2x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)

              1x T/4 First Aid Man (M1911 Colt) Medical Detachment
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2HB Browning
                  ***2x Willys MB (Jeep)
                  ***2x Trailer (Jeep)

          1x MG Section
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
              2x MG Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Pfc/Pvt. Machine Gunner (Browning M1919A4, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. Machine Asisstant (M1911 Colt)
                  2x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)
          1x 60mm Mortar Section
              1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              1x Pfc/Pvt. Messenger (M1A1 Carbine)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Pfc/Pvt. 60mm Mortar Gunner (60mm M2 Mortar, M1911 Colt)
                  1x Pfc/Pvt. 60mm Mortar Asisstant (M1911 Colt)
                  2x Pfc/Pvt. Ammunition Bearer (M1A1 Carbine)

   

   


   

  6. Wyposażenie

  Do lata 1944r. Glider Infantry była umundurowana dokładnie tak, jak zwykła piechota amerykańska. Następnie, aż do końca wojny zaczęła przejmować coraz więcej elementów od spadochroniarzy (M1943 Jacket, Jump Boots itd.). W kwestii uzbrojenia należy pamiętać o tym, że im dłużej trwała kampania w Europie tym większe różnice pojawiały się między oficjalnymi spisami a faktycznym uzbrojeniem żołnierzy na froncie. T/O&E 7-51T podaje liczbę 6 sztuk M1 Thompson na jedną Rifle Company, chociaż opierając się na relacjach weteranów US Airborne w okolicach Grudnia 1944r. w pistolety maszynowe M1 Thompson oraz M3A1 Grease Gun wyposażone było nawet do 25% stanu osobowego. Analogicznie, z upływem czasu coraz więcej żołnierzy pozyskiwało różnymi kanałami M1911, którego używali jako broni bocznej. Praktyka noszenia M1911 przez medyków była mniej rozpowszechniona niż na Pacyfiku, jednak decydowało się na to około połowy personelu medycznego na szczeblu plutonu i kompanii. Wyrzutnie ppanc. prawie zawsze przydzielano na poziomie plutonu do wybranego żołnierza.

   

  Karabiny/karabinki:

  M1 Garand

  M1A1 Carbine

   

  Pistolety Maszynowe:

  M1 Thompson

  M3A1 Grease Gun

   

  Pistolety:
  M1911 Colt

   

  Karabiny Maszynowe:

  M1918 Browning Automatic Rifle

  M1919 .30 Browning Machine Gun

  M2 .50 Browning Machine Gun

   

  Moździerze:

  M2 60mm Mortar

  M1 81mm Mortar

   

  Działa przeciwpancerne:

  M1 Anti-Tank Gun

   

  Wyrzutnie przeciwpancerne:

  2.36" Bazooka (różne wersje)

   


   

  7. Zakończenie

     W rodziale 4. starałem się używać oryginalnych oznaczeń z okresu 2WŚ. Nie jestem pewien co do Heavy Weapons Company. Gdyby ktoś posiadał wiedzę na te temat lub po prostu chciał poszerzyć artykuł możecie to śmiało zrobić. Dziękuję Krystianowi za pomoc w znalezieniu informacji odnośnie przyłączanych elementów medycznych.

   


   

  8. Źródła

  • T/O&E 7-51
  • T/O&E 7-51T
  • "US Airborne Divisions in the ETO 1944-45"  Steven J. Zaloga, wyd. Osprey
  • "World War II Glider Assault Tactics" Gordon L. Rottman, wyd. Osprey
  • "The Glider Gang: An Eyeweitness History of World War II Glider Combat" Milton Dank, wyd. Lippincott Williams & Wilkins
  • "The American Airborne in World War II" Clay Blair, wyd. Naval Institute Press

  hq_platoon.png

  inf_company.png

  wep_company.png

  • Super 4

  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...