Skocz do zawartości
 • US Infantry Battalion, 1942-1945r.

     (0 opinii)

  Rizzet

  Infantry Battalion, 1942-1945r.

   

  Struktury przedstawione poniżej oparte są na oficjalnych T/O&E z lat 1942-1944. Należy pamiętać że z powodu niedoborów kadrowych, strat czy ogólnego chaosu nie miały one stuprocentowego przełożenia na rzeczywistą organizację aktywnych w tym czasie jednostek zarówno pod względem stanu osobowego jak i sprzętu.

   

  f61f891e691505b97f2754589a4a27cf.jpg.d34899cfba7f4f5c6ba3ec6d5fe752bd.jpg

  Amerykańscy żołnierze podczas ofensywy w Ardenach, Styczeń 1945r. Belgia

  (fot. -US Army Signals Corps #270811-, kol. Jecinci Colorizations)

   

  1. Wprowadzenie

   

  Armia Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy powołała stałe dywizje piechoty w 1914r. Nawet jak na ówczesne standardy były one bardzo duże- z "dodatkami" liczyły na papierze nawet 31.000 osób. Tak zwana "prostokątna" dywizja piechoty składała się m.in. z dwóch brygad po dwa pułki piechoty. O ile w realiach wojny pozycyjnej dało się jeszcze zarządzać rozrośniętą do tego stopnia jednostką to jakiekolwiek sprawne manewrowanie siłami przy jednoczesnym braku adekwatnych struktur dowódczych graniczyło z niemożliwością. Idąc za przykładem francuskich i niemieckich odpowiedników odchudzono dywizję likwidując brygady piechoty i usuwając jeden z czterech pułków piechoty tworząc tzw. "trójkątną" strukturę dywizji. Oprócz tego wprowadzono dużo zmian w wewnętrznych strukturach elementów wchodzących w skład dywizji, znacząco je "odchudzając". Pomysł wypróbowano najpierw w latach '30 na 2nd Infantry Division a po pozytywnej ocenie rezultatów przeniesiono do pozostałych dywizji (w przypadku Gwardii Narodowej zmiana nastąpiła dopiero pod koniec roku 1941). Na pół roku przed atakiem na Pearl Harbor amerykańskie dywizje piechoty liczyły ok. 16.000 osób.

   

  1. Września 1939r. US Army posiadała trzy (odpowiednio 1st- 2nd- i 3rd Infantry Division) aktywne dywizje piechoty na kontynencie oraz dwie (Philipine- oraz Hawaiian Division) przeznaczone do obrony terytoriów na Pacyfiku. Co prawda Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny dopiero dwa lata później, jednak już w Listopadzie 1939r. rozpoczęto mobilizację na wypadek, gdyby zaistaniała konieczność obrony granic lub interesów państwa. W związku z ograniczonym przez ustawy o neutralności budżetem zdecydowano się jedynie na powołanie kilku dodatkowych pułków piechoty oraz - łącząc je z trzema naddatkowymi pułkami ze straszych, "prostokątnych" dywizji - stworzenie pięciu (4.-9.) nowych dywizji, które były gotowe do walki już jesienią 1940r. Niedługo potem rozdzielono Hawaiian Division na dwie części, które po uzupełnieniu stanu osobowego stworzyły 24th- oraz 25th Infantry Division. Latem 1940r. Kongres przyjął ustawę o znacznym zwiększeniu budżetu US Army, w dużej mierze w związku z upadkiem Francji oraz zagrożeniem ze strony III Rzeszy. Pod koniec roku decydowano się na mobilizację 18 dywizji Gwardii Narodowej oraz podłączenie ich pod armię. W dniu ataku na Pearl Harbor, 7. Grudnia 1941r. US Army posiadała 30 (uwzględniając 82nd Airborne- oraz Philipine Division) czynnych dywizji piechoty. Do końca wojny ta liczba zwiększyła się do 73. 

   

  W ciągu całej II Wojny Światowej US Army walczyła w sumie na pięciu różnych kontynentach (uwzględniając obronę Wysp Aleuckich na Alasce) w trzech głównych teatrach działań: na Pacyfiku (PTO), w Europie (ETO) oraz w rejonie Morza Śródziemnego (MTO) jednocześnie prowadząc operacje na Dalekim Wschodzie w ramach CBITO (China, Burma and India Theatre of Operations).

   

  Struktura batalionu piechoty nie uległa większym zmianom przez całą wojnę. Uproszczono strukturę plutonu przeciwpancernego z dwóch sekcji po dwie drużyny na trzy drużyny przynależące bezpośrednio pod dowództwo plutonu. Oprócz tego obcięto tyle personelu niebiorącego bezpośredniego udziału w walce (np. kucharz polowy, ordynans) ile tylko się dało. W efekcie teoretyczny stan osobowy batalionu zmniejszył się z 916 do 871 osób bez pogarszania jego zdolności bojowej. W celu zwiększenia zakresu kompetencji dowódców drużyn zmieniono ich rangę z Sgt. (Sergeant) na SSgt. (Staff Sergeant) a ich zastępców z Cpl. (Corporal) na Sgt. (Sergeant). Spowodowało to, że platoon sergeant potrzebował nowej, wyższej rangi, aby nadal przewyższać stopniem dowódcę drużyny: tak powstała ranga TSgt (Technical Sergeant). 

   

  Niewątpliwie największe zmiany w ramach batalionu piechoty w latach 1942-44 zaszły w sferze wyposażenia. Pojawienie się granatników M7 zlikwidowało konieczność używania przestarzałych karabinów M1903 Springfield. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki wyrzutnia rakiet M1A1 Bazooka sprawdzała się znacznie lepiej i na stałe weszła w znacznych ilościach na wyposażenie piechoty. Wraz z usunięciem etatowych kierowców zniknęła znaczna ilość M1918A2 BAR która w praktyce została przesunięta do drużyn (już podczas działań w Afryce Północnej odkryto, że drużyny są w stanie skutecznie wykorzystywać więcej niż jedną sztukę). M1919A4 Browning w wersji z ciężką lufą zastąpił wysłużony karabin maszynowy M1917 a rolę M1919A4 w sekcji LKM przejął lżejszy i poręczniejszy M1919A6.

   

  vnejsdo0c3o11.jpg.7f491d2ebba400db9aa8e821ecbb57c6.jpg

  Amerykańscy żołnierze w przejętym niemieckim gnieździe KM, Październik 1944r. Las Hürtgen

  (fot. -autor nieznany-, kol. William Cramer)

   

  2. Rola

   

  Amerykańska doktryna zakładała użycie piechoty do przejmowania oraz obrony kluczowych elementów terenu takich jak wzgórza, miasta czy przeprawy a następnie wykonanie przełamania lub manewrów oskrzydlających przy użyciu innych sił (siły pancerne, piechota zmechanizowana, kawaleria). Duży nacisk kładziono na wykorzystanie doskonale rozwiniętego przemysłu: stąd do transportu zaopatrzenia używano pojazdów silnikowych zamiast konnych zaprzęgów w przeciwieństwie do swoich Europejskich odpowiedników czy na przykład duże ilości "zapasowego sprzętu" do wykorzystania przez jednostki w razie potrzeby (takiego jak dodatkowe karabiny maszynowe czy wyrzutnie rakiet). 

   

  Zarówno podczas ataku jak i obrony wykorzystywano ideę sił połączonych. Kiedy tylko było to możliwe w walce siłom lądowym przewagę taktyczną zapewniało lotnictwo oraz marynarka. Każde natarcie poprzedzone było intensywnym ostrzałem artyleryjskim. Na poziomie pułku czy dywizji wydzielano pomocnicze (mające na celu zmuszenie przeciwnika do podzielenia sił) oraz główne (mające na celu wykonanie rozsrzygającego uderzenia) natarcie. Podczas ataku na poziomie batalionu i niższym korzystano głównie z zasady "dwa z przodu, jeden z tyłu" gdzie dwa elementy brały udział w czynnej walce a jeden zostawiano w rezerwie (celem uzupełnienia luki lub wykonania oskrzydlenia).

   

  Powyższe założenia sprawdzały się w praktyce na tyle dobrze, że przez całą wojnę nie ulegały żadnym większym zmianom.

   

  380DCF5700000578-3779356-image-a-12_1473325673509.thumb.jpg.5f34886e4ef48eba23636208a3184805.jpg

  Żołnierze 92nd Infantry Division ścigają wycofujące się w kierunku Alp niemieckie siły, 14-15. Kwiecień 1945r. Nizina Padańska

  (fot. Media Drum World, kol. Jared Enos)

   

  3. Dowodzenie, komunikacja

   

  System organizacji pracy sztabu używany podczas II Wojny Światowej przez Stany Zjednoczone został zaczerpnięty z utworzonego po wojnie francusko-pruskiej modelu francuskiego opartego na trzech oddziałach odpowiedzialnych za różne kwestie. W trakcie I Wojny Światowej gen. John Pershing zaadaptował model na użytek Amerykańskiego Korpusu Ekspedycyjnego rozszerzając go do pięciu oddziałów. Niedługo potem stał się on standardem w całej Armii Stanów Zjednoczonych. Obecnie, z pewnymi poprawkami stanowi fundament systemu używanego przez siły NATO.

   

  Podstawowa koncepcja jest stosunkowo prosta - zamiast pozostawiać wszystkie kwestie organizacyjne w gestii dowódcy danej jednostki dzieli się je na kilka różnych grup, następnie przydziela się odpowiedzialność za każdą z nich grupie osób a nad całością tak powstałych komórek czuwa szef sztabu podlegający bezpośrednio dowódcy. Zalety? Najbardziej oczywista jest taka, że odciążony w ten sposób dowódca może skupić całą swoją uwagę na organizacji działań bojowych oraz podejmowaniu kluczowych dla funkcjonowania jednostki decyzji. Druga, równie ważna - jeżeli obowiązki są podzielone na odpowiednio wąskie kategorie to ze sprawnym ich realizowaniem poradzi sobie nawet mniej doświadczony oficer. Wady? Prowadzi to do rozrastania się struktur dowodzenia i zapewnienia odpowiednich mechanizmów wymiany informacji między poszczególnymi komórkami a szefem sztabu.

   

  Poszczególne wydziały były oznaczone cyframi w zależności od realizowanych zadań. Dodatkowo, wydziały na poziomie dywizji lub wyższym oznaczano przedrostkiem G- a na poziomie między brygadą a batalionem przedrostkiem S-. Istniały następujące wydziały:

   

  • G-1/S-1 (Administracyjny) - kwestie administracyjne, ewidencja uzbrojenia i sprzętu, utrzymywanie dyscypliny i morale
  • G-2/S-2 (Wywiadowczy) - gromadzenie, przetwarzanie, wytwarzanie i dystrybucja danych wywiadowczych
  • G-3/S-3 (Operacyjny) - planowanie i nadzorowywanie operacji, tworzenie i archiwizowanie meldunków i komunikatów
  • G-4/S-4 (Logistyczny) - organizacja i zarządzanie zapleczem logistycznym
  • G-5/S-5 (Szkoleniowy) - planowanie i nadzorowywanie szkoleń w podległych jednostkach (na początku wojny wchłonięty przez wydział operacyjny)

   

  Na poziomie batalionu funkcjonował dedykowany oficer wywiadu (S-2) podczas gdy kwestiami operacyjnymi (S-3) zarządzał oficer wykonawczy batalionu (Bn Executive Officer) z racji tego, że większość jego obowiązków realizowana była przez kancelistów w dowództwie batalionu i kompanii lub przez wydział administracyjny pułku. Wydziałem administracyjnym (S-1) zajmował się dowódca kompanii dowodzenia. Infantry Battalion nie posiadał swojego oficera logistycznego - jego obowiązkami zajmował się pułkowy S-4.

   

  W warunkach bojowych sztab kompanii dzielił się na wysunięte stanowisko dowodzenia (ang. Forward Command Post, Forward CP) oraz tylne stanowisko dowodzenia (ang. Rear Command Post, Rear CP). FCP tworzyli: Company Commander, First Sergeant, Communication Sergeant (tylko Rifle Company) oraz gońcy. RCP zarządzane przez zastępcę dowódcy kompanii znajdowało się z dala od linii frontu i zawierało resztę sztabu kompanii. 

   

  64fb71b4c8757695ece5432f90d1d124.jpg.6fd5d050c9ccc84eb222fe97e84df947.jpg

  Żołnierz korzystający z radiostacji SCR-300, Kwiecień 1945r. przedmieścia Kolonii

  (fot. -autor nieznany-)

   

  Na szczeblu batalionu korzystano z czterech różnych sposobów komunikacji pośredniej:

  • komunikacja telefoniczna/telegraficzna
  • komunikacja radiowa
  • komunikacja z wykorzystaniem gońców
  • komunikacja wizualna z wykorzystaniem flag, gestów i latarek

   

  Preferowano używanie telefonów polowych ze względu na ich niezawodność (dopóki, np. na skutek ostrzału artyleryjskiego nie uległ uszkodzeniu drut transmisyjny). Niestety, połączenie stanowisk dowodzenia poszczególnych kompanii z dowództwem batalionu wymagało czasu i niebezpiecznie było je przeprowadzać w warunkach bojowych. Element łączności wyższego szczebla odpowiadał za ustanowienie komunikacji z elementami niższego szczebla: w myśl tej zasady Regimental Comm Platoon przeciągał drut telefoniczny do trzech Battalion CP, Battalion Comm Platoon - do Company CP itd. 

   

  Jeżeliby porównać Battalion HQ do mózgu jednostki to Wire Section oraz działające równolegle do niego Message Center były jego układem nerwowym. Message Center było odpowiedzialne za zapisywanie, kodowanie oraz archiwizowanie przychodzących i wychodzących przez gońców lub telegram wiadomości natomiast Wire Section (kiedy jego obsada skończyła już rozkładać drut transmisyjny) zajmowało się obsługiwaniem 6-liniowej łącznicy BD-71 (na poziomie pułku używano 12-liniowej BD-72) oraz telefonów polowych EE-8. W zależności od potrzeb korzystano z komunikacji telefonicznej lub telegraficznej z użyciem alfabetu Morse'a.

   

  Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwa była komunikacja telefoniczna korzystano z łączności radiowej lub wysyłano gońca. Na szczeblu batalionu piechoty US Army funkcjonowały w zasadzie tylko 4 modele radiostacji:

   

  SCR-300 Walkie-Talkie (od Sierpnia 1943r. - pierwsze użycie w warunkach bojowych: Nowa Georgia) - pierwsze wprowadzone do ogólnego użytku armii radio plecakowe wykorzystujące modulację częstotliwości (FM) która pozwoliła na uzyskanie lepszej jakości transmisji oraz większego zasięgu. Battalion Communications Platoon miał 2 sztuki, pozostałe przydzielano po 1 do Rifle- i Weapons Company (zwykle obsługiwał je Communication Sergeant lub przydzielony do niego w tym celu asystent). W razie potrzeby radiooperatorzy z Radio Section byli przydzielani do poszczególnych kompanii. Ze względu na zastosowany inny rodzaj modulacji SCR-300 nie mogło łączyć się z żadnymi radiostacjami AM. 

   

  SCR-536 Handy-Talkie (od 1941r. - pierwsze użycie w warunkach bojowych: Guadalcanal) - pierwsza wykorzystywana w armii przenośna osobista radiostacja wykorzystująca modulację amplitudy (AM). Po 6 sztuk na Rifle Company: po 1 na Rifle Platoon, 2 dla Weapons Platoon i 1 dla Company CP. Analogicznie dla Weapons Company: po 2 na Heavy Machine Gun Platoon, 1 dla Mortar Platoon i 1 dla Company CP. Radio "krążyło" między członkami plutonu w zależności od sytuacji: mógł je dostać np. dowódca patrolu, dowódca punktu obserwacyjnego, Platoon Guide itd. Przestrojenie radia na inną częstotliwość wymagało specjalistycznej wiedzy, więc w praktyce korzystano z nich wyłącznie do komunikacji wewnątrz kompanii. Oferowały słabą jakość transmisji oraz wymagały regularnej konserwacji w związku z czym przez większość wojny podchodzono do nich raczej jako do pomocniczego niż głównego środka komunikacji. Do komunikacji zewnętrznej korzystano z SCR-300.

   

  SCR-284 - (od Listopada 1942r. - pierwsze użycie w warunkach bojowych: lądowanie Aliantów w Afryce) - radiostacja AM przeznaczona do komunikacji na poziomie pułku i wyżej. Zwykle umieszczana w CP lub montowana na pojeździe. Tak jak w przypadku SCR-536 cechowała się nienajlepszą jakością transmisji. Od 1944r. powoli zastępowana przez SCR-694 pozostała jednak w ograniczonym użytku aż do końca wojny.

   

  SCR-694 - (od Stycznia 1944r.) - stacjonarna radiostacja AM będąca następcą SCR-284. Pierwotnie przeznaczona do użytku przez siły specjalne i 10th Mountain Division ostatecznie wprowadzona na użytek całej armii. 

   

  W wyjątkowych przypadkach korzystano z sygnałów wizualnych (w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych korzystano z różnych metod).

   

  W obrębie plutonów i drużyn całkowicie wystarczyła komunikacja bezpośrednia werbalna i z użyciem gestów. W razie potrzeby dowódcy wyznaczali tymczasowych gońców.

   

  24da5d7511b6ca7f3e88ceccb315259a.jpg.47f99e5f227d44750ec0fcb542b78a04.jpg

  Amerykańscy żołnierze grają w rzutki, Lipiec 1944r. Normandia

  (fot. National Archives of Canada, kol. -autor nieznany-)

   

  4. Infantry Battalion w ramach Infantry Division

   

  Struktura Infantry Division 1942-1945r.

  • 1x Division Headquarters Section
  • 1x Special Troops
   • 1x Headquarters Company
   • 1x Signal Company
   • 1x Ordnance Company
   • 1x Quartermaster Company
   • 1x Military Police Platoon
  • 3x Infantry Regiment
   • 1x Headquarters Company
   • 3x Infantry Battalion
   • 1x Cannon Company
   • 1x Anti-Tank Company
   • 1x Service Company
   • 1x Medical Detachment
  • 1x Division Artillery
   • 1x Headquarters Battery
   • 3x 105mm Howitzer Battalion
   • 1x 155mm Howitzer Battalion
   • 1x Medical Detachment
  • 1x Combat Engineer Battalion
  • 1x Medical Battalion
  • 1x Cavalry Recon Troop

   

  US Army Infantry Divisions (1.-29.)

  Spoiler

     1id.png.cff052938561e968dc518255e0881cba.png 1st Infantry Division "The Big Red One" (nieof. "The Bloody First")

  (od 17.06.1917r.) - Algieria, Tunezja, Sycylia, Normandia, Nadrenia, Las Hürtgen, Ardeny, Zagłębie Ruhry, Góry Harz

  Dni w walce: 443

  Straty (całość): 20.659 os.

  Pułki piechoty:

  • 16th Infantry Regiment
  • 18th Infantry Regiment
  • 26th Infantry Regiment

   

   2id.png.c4ef063a121ef8d6a4bac55a053408d2.png 2nd Infantry Division "Indianhead"

  (od 18.11.1917r.) - Normandia, Bretania, Ardeny, Nadrenia, Saksonia, Czechosłowacja

  Dni w walce: 303

  Straty (całość): 16.795 os.

  Pułki piechoty:

  • 9th Infantry Regiment
  • 23rd Infantry Regiment
  • 38th Infantry Regiment

   

  3id.png.7de6794abae80eeb5395d4c3a5990f95.png 3rd Infantry Division "The Rock of the Marne"

  (od 12.11.1917r.) - Tunezja, Sycylia, Kampania (Salerno), Apeniny (Monte Cassino), Prowansja, Wogezy, Nadrenia, Bawaria, Austria

  Dni w walce: 531

  Straty (całość): 25.977 os.

  Pułki piechoty:

  • 7th Infantry Regiment
  • 15th Infantry Regiment
  • 30th Infantry Regiment

   

  4id.png.863e1229969fe60aab2bc09f4b43569b.png 4th Infantry "Ivy" Division

  (od 01.06.1940r.) - Normandia, Paryż, Belgia, Las Hürtgen, Luksemburg, Ardeny, Nadrenia, Bawaria

  Dni w walce: 299

  Straty (całość): 22.660 os.

  Pułki piechoty:

  • 8th Infantry Regiment
  • 12th Infantry Regiment
  • 22nd Infantry Regiment

   

       5id.png.0056c653d4daf5689d701616496afeb0.png 5th Infantry Division "Red Diamond","Red Devils"

  (od 16.10.1939r.) - Normandia, Środkowa Francja, Alzacja, Lotaryngia, Ardeny, Nadrenia, Hesja, Zagłębie Ruhry, Czechosłowacja

  Dni w walce: 270

  Straty (całość): 12.818 os.

  Pułki piechoty:

  • 2nd Infantry Regiment
  • 10th Infantry Regiment
  • 11th Infantry Regiment

   

    6id.png.f58d57809f3ebd6e1ab87c89a0da5725.png 6th Infantry Division "Red Star","Sight Seein' Six"

  (od 10.10.1939r.) - Nowa Gwinea, Luzon (Filipiny), Manila (Filipiny)

  Dni w walce: 306

  Straty (całość): 2.370 os.

  Pułki piechoty:

  • 1st Infantry Regiment
  • 20th Infantry Regiment
  • 63rd Infantry Regiment

   

  7id.png.47ba693d026880d98ec956ba3f4e71d8.png 7th Infantry "Hourglass" Division

  (od 01.07.1940r.) - Wyspy Auleckie, Wyspy Marshalla, Filipiny (Leyte), Okinawa

  Dni w walce: 208

  Straty (całość): 9.212 os.

  Pułki piechoty:

  • 17th Infantry Regiment
  • 159th Infantry Regiment
  • 184th Infantry Regiment

   

     8id.png.16c5992dfb98cd9961e8513b4aea2d67.png 8th Infantry "Pathfinder" Division

  (od 01.07.1940r.) - Normandia, Las Hürtgen, Nadrenia, Zagłębie Ruhry, Meklemburgia

  Dni w walce: 266

  Straty (całość): 13.986 os.

  Pułki piechoty:

  • 13th Infantry Regiment
  • 28th Infantry Regiment
  • 121st Infantry Regiment

   

  9id.png.0709981a870496e4e2536a473ee5e758.png 9th Infantry Division "Old Reliables"

  (od 01.08.1940r.) - Algieria, Tunezja, Sycylia, Normandia, Belgia, Saara, Nadrenia, Zagłębie Ruhry, Góry Harz

  Dni w walce: 304

  Straty (całość): 23.277 os.

  Pułki piechoty:

  • 39th Infantry Regiment
  • 47th Infantry Regiment
  • 60th Infantry Regiment

   

    23id.png.cf29463e72a7aff16f552b90a423aa4d.png 23rd Infantry "Americal" Division

  (od 27.05.1942r.) - Wyspy Salomona (Guadalcanal, Bougainville), Filipiny

  Dni w walce: 600

  Straty (całość): 4.050 os.

  Pułki piechoty:

  • 132nd Infantry Regiment
  • 164th Infantry Regiment
  • 182nd Infantry Regiment

   

  24id.png.ce0270a2788216acc05ff9412c4d91b0.png 24th Infantry "Taro" Division

  (od 01.10.1941r.) - Nowa Gwinea, Filipiny (Leyte, Luzon)

  Dni w walce: 260

  Straty (całość): 7.012 os.

  Pułki piechoty:

  • 19th Infantry Regiment
  • 21st Infantry Regiment
  • 34th Infantry Regiment

   

  25id.png.51681988f59c94d90f86522b564e9d19.png 25th Infantry "Tropic Lightning" Division

  (od 01.10.1941r.) - Wyspy Salomona (Guadalcanal, Nowa Georgia), Filipiny (Luzon)

  Dni w walce: 165

  Straty (całość): 5.432 os.

  Pułki piechoty:

  • 27th Infantry Regiment
  • 35th Infantry Regiment
  • 161st Infantry Regiment

   

  26id.png.b7d1517e577c12990b36ed6519a7fd44.png 26th Infantry "Yankee" Division

  (od 16.01.1941r.) - Normandia, Alzacja, Lotaryngia, Ardeny, Luksemburg, Saara, Hesja, Austria

  Dni w walce: 210

  Straty (całość): 10.701 os.

  Pułki piechoty:

  • 101st Infantry Regiment
  • 104th Infantry Regiment
  • 328th Infantry Regiment

   

  27id.png.16e45181b737d77d2a23dcf737f47d7b.png 27th Infantry "New York" Division

  (od 15.10.1940r.) - Wyspy Gilberta (Makin), Wyspy Marshalla (Enitewok), Mariany (Saipan), Okinawa

  Dni w walce: 110

  Straty (całość): 6.533 os.

  Pułki piechoty:

  • 105th Infantry Regiment
  • 106th Infantry Regiment
  • 165th Infantry Regiment

   

  28id.png.58343c1f2b659ff7b8bacef4e055827c.png 28th Infantry Division "Keystone"

  (od 17.02.1941r.) - Paryż, Luksemburg, Las Hürtgen, Ardeny, Alzacja

  Dni w walce: 196

  Straty (całość): 16.762 os.

  Pułki piechoty:

  • 109th Infantry Regiment
  • 110th Infantry Regiment
  • 112th Infantry Regiment

   

  29id.png.d002f963ed6b765e4545f95501e5a6e7.png 29th Infantry "Blue and Gray" Division

  (od 03.02.1941r.) - Normandia, Bretania, Nadrenia, Zagłębie Ruhry, Westfalia

  Dni w walce: 242

  Straty (całość): 20.620 os.

  Pułki piechoty:

  • 115th Infantry Regiment
  • 116th Infantry Regiment
  • 175th Infantry Regiment

   

  US Army Infantry Divisions (30.-65.)

  Spoiler

        30id.png.b69a28757d5bc3e8f7253d80588481ac.png 30th Infantry "Old Hickory" Division

  (od 16.09.1940r.) - Normandia, Holandia, Nadrenia, Ardeny, Saksonia

  Dni w walce: 282

  Straty (całość): 18.446 os.

  Pułki piechoty:

  • 117th Infantry Regiment
  • 119th Infantry Regiment
  • 120th Infantry Regiment

   

   31id.png.727aaa8c04cdc698d842e3bb66ca97a8.png 31st Infantry "Dixie" Division

  (od 25.11.1940r.) - Nowa Gwinea (Aitape), Holenderskie Indie Wschodnie (Morotai), Filipiny (Mindanao)

  Dni w walce: 245

  Straty (całość): 1.733 os.

  Pułki piechoty:

  • 124th Infantry Regiment
  • 155th Infantry Regiment
  • 167th Infantry Regiment

   

           32id.png.98f8cc0ffb814219757aa109ebae8dde.png   32nd Infantry Division "Les Terribles"

  (od 15.10.1940r.) - Papua-Nowa Gwinea, Nowa Gwinea (Aitape), Filipiny (Leyte, Luzon)

  Dni w walce: 654

  Straty (całość): 7.268 os.

  Pułki piechoty:

  • 126th Infantry Regiment
  • 130th Infantry Regiment
  • 136th Infantry Regiment

   

   33id.png.c9aa98dc070a20228f603e955f2f9bef.png 33rd Infantry "Praire" Division

  (od 05.03.1941r.) - Holenderskie Indie Wschodnie (Morotai), Filipiny (Luzon)

  Dni w walce: 139

  Straty (całość): 2.426 os.

  Pułki piechoty:

  • 123rd Infantry Regiment
  • 127th Infantry Regiment
  • 128th Infantry Regiment

   

    34id.png.0de863c1bf635bae12a70be7b6e4f2d5.png  34th Infantry Division "Red Bull"

  (od 10.02.1941r.) - Algieria, Tunezja, Sycylia, Neapol, Anzio, Rzym, Apeniny (Monte Cassino)

  Dni w walce: 500

  Straty (całość): 16.401 os.

  Pułki piechoty:

  • 133rd Infantry Regiment
  • 135th Infantry Regiment
  • 168th Infantry Regiment

   

   35id.png.5e9d9189bc60ba6aebb83830f0c72088.png 35th Infantry "Santa Fe" Division

  (od 23.12.1940r.) - Normandia, Środkowa Francja, Alzacja, Lotaryngia, Ardeny, Zagłębie Ruhry, Saksonia

  Dni w walce: 264

  Straty (całość): 15.822 os.

  Pułki piechoty:

  • 134th Infantry Regiment
  • 137th Infantry Regiment
  • 320th Infantry Regiment

   

      36id.png.5acf2eb2d12e51b8fe677a770541266a.png   36th Infantry Division "Arrowhead"

  (od 25.11.1940r.) - Kampania (Salerno), Anzio, Apeniny (Monte Cassino), Prowansja, Wogezy, Alzacja, Badenia-Wirtembergia, Tyrol

  Dni w walce: 400

  Straty (całość): 19.466 os.

  Pułki piechoty:

  • 141st Infantry Regiment
  • 142nd Infantry Regiment
  • 143rd Infantry Regiment

   

   37id.png.bd926a49745240d13ac11c0b8c2cfdea.png 37th Infantry "Buckeye" Division

  (od 16.10.1940r.) - Wyspy Salomona (Nowa Georgia, Bougainville), Filipiny (Luzon, Manila) 

  Dni w walce: 592

  Straty (całość): 5.960 os.

  Pułki piechoty:

  • 129th Infantry Regiment
  • 145th Infantry Regiment
  • 148th Infantry Regiment

   

    38id.png.a94f3e9757fda1e23542f52bac02b6d3.png 38th Infantry Division "Cyclone"

  (od 17.01.1941r.) - Filipiny (Leyte, Luzon, Corregidor, Manila) 

  Dni w walce: 210

  Straty (całość): 3.464 os.

  Pułki piechoty:

  • 149th Infantry Regiment
  • 151st Infantry Regiment
  • 152nd Infantry Regiment

   

  40id.png.30812a32e3920303b575420217a899fa.png 40th Infantry "Sunshine" Division

  (od 03.03.1941r.) - Filipiny (Leyte, Luzon, Corregidor, Manila) 

  Dni w walce: 265

  Straty (całość): 3.025 os.

  Pułki piechoty:

  • 160th Infantry Regiment
  • 184st Infantry Regiment
  • 185th Infantry Regiment

   

    41id.png.2453e8b0b58133cecb51a34a9623e5b5.png 41st Infantry Division "Jungleers"

   

  (od 16.09.1940r.) - Papua-Nowa Gwinea, Nowa Gwinea (Salamaua, Hollandia, Aitape), Filipiny (Palawan)

  Dni w walce: 380

  Straty (całość): 4.260 os.

  Pułki piechoty:

  • 162nd Infantry Regiment
  • 163rd Infantry Regiment
  • 186th Infantry Regiment

   

  42id.png.093978438af6a4cf9a0e47a6c8eed06d.png 42nd Infantry "Rainbow" Division

  (od 14.07.1943r.) - Alzacja, Nadrenia, Badenia-Wirtembergia, Bawaria

  Dni w walce: 106

  Straty (całość): 3.971 os.

  Pułki piechoty:

  • 222nd Infantry Regiment
  • 232nd Infantry Regiment
  • 242nd Infantry Regiment

   

  43id.png.a5056075e94cede7c4766f7163a14f37.png 43rd Infantry "Winged Victory" Division 

  (od 24.02.1941r.) - Wyspy Salomona (Nowa Georgia), Filipiny (Luzon, Manila)

  Dni w walce: 370

  Straty (całość): 6.026 os.

  Pułki piechoty:

  • 103rd Infantry Regiment
  • 169th Infantry Regiment
  • 172nd Infantry Regiment

   

  44id.png.83aaba785d9f96eafcd96c4dd88e4a39.png 44th Infantry Division "Old Hickory"

  (od 16.09.1940r.) - Wogezy, Alzacja, Lotaryngia, Bawaria, Tyrol

  Dni w walce: 190

  Straty (całość): 5.655 os.

  Pułki piechoty:

  • 71st Infantry Regiment
  • 114th Infantry Regiment
  • 324th Infantry Regiment

   

  45id.png.fd6293f57e1f29997a6d4d064803184c.png 45th Infantry "Thunderbird" Division 

  (od 16.09.1940r.) - Sycylia, Kampania (Salerno), Apeniny (Monte Cassino), Prowansja, Wogezy, Alzacja, Bawaria

  Dni w walce: 511

  Straty (całość): 20.933 os.

  Pułki piechoty:

  • 157th Infantry Regiment
  • 179th Infantry Regiment
  • 180th Infantry Regiment

   

     63rd.png.a82382b6f878567bb56ca1d39e263e8f.png  63rd Infantry Division "Blood and Fire"

  (od 15.06.1943r.) - Saara, Hesja, Badenia-Wirtembergia, Bawaria

  Dni w walce: 119

  Straty (całość): 4.504 os.

  Pułki piechoty:

  • 253rd Infantry Regiment
  • 254th Infantry Regiment
  • 255th Infantry Regiment

   

    65th.png.4066f7a08aa63e9f475f809f68030858.png 65th Infantry Division "Battle Axe"

  (od 16.08.1943r.) - Saara, Hesja, Nadrenia, Turyngia, Górna Austria

  Dni w walce: 55

  Straty (całość): 1.230 os.

  Pułki piechoty:

  • 259th Infantry Regiment
  • 260th Infantry Regiment
  • 261st Infantry Regiment

   

  US Army Infantry Divisions (66.-88.)

  Spoiler

    69id.png.2cd2794fcedfd0acfc6b780e9c5ef401.png 69th Infantry Division "The Fighting 69th"

  (od 15.05.1943r.) - Liěge, Nadrenia, Hesja, Saksonia

  Dni w walce: 86

  Straty (całość): 1.506 os.

  Pułki piechoty:

  • 271st Infantry Regiment
  • 272nd Infantry Regiment
  • 273rd Infantry Regiment

   

       70id.png.948d43af5f939a048bfa9e50850a8a9e.png 70th Infantry "Trailblazer" Division

  (od 15.06.1943r.) - Alzacja, Las Hagenau, Saara

  Dni w walce: 82

  Straty (całość): 3.919 os.

  Pułki piechoty:

  • 274th Infantry Regiment
  • 275th Infantry Regiment
  • 276th Infantry Regiment

   

   71id.png.e42e39e0eabc0e6fecdf83233c3d89f6.png 71st Infantry Division "The Red Circle"

  (od 15.06.1943r.) - Alzacja, Nadrenia, Bawaria, Górna Austria

  Dni w walce: 62

  Straty (całość): 1.114 os.

  Pułki piechoty:

  • 5th Infantry Regiment
  • 14th Infantry Regiment
  • 66th Infantry Regiment

   

     75id.png.abd37d2b4129971a3d562b13ca2bcd00.png 75th Infantry Division

  (od 15.06.1943r.) - Ardeny, Lotaryngia, Nadrenia, Westfalia

  Dni w walce: 94

  Straty (całość): 4.324 os.

  Pułki piechoty:

  • 289th Infantry Regiment
  • 290th Infantry Regiment
  • 291st Infantry Regiment

   

  76id.png.6423c93d398028b7d89009a114436178.png 76th Infantry "Liberty Bell" Division

  (od 15.06.1942r.) - Luksemburg, Nadrenia, Turyngia, Saksonia

  Dni w walce: 107

  Straty (całość): 2.395 os.

  Pułki piechoty:

  • 304th Infantry Regiment
  • 385th Infantry Regiment
  • 417th Infantry Regiment

   

       77id.png.084d86817714f429254d75af94a303f5.png 77th Infantry "Statue of Liberty" Division

  (od 01.07.1944r.) - Mariany (Guam), Filipiny (Leyte), Okinawa

  Dni w walce: 208

  Straty (całość): 7.461 os.

  Pułki piechoty:

  • 305th Infantry Regiment
  • 306th Infantry Regiment
  • 307th Infantry Regiment

   

     78id.png.340e2daca03cf1835f835ff55d67e09b.png 78th Infantry "Lightning" Division

  (od 15.08.1942r.) - Nadrenia, Westfalia, Zagłębie Ruhry

  Dni w walce: 125

  Straty (całość): 8.146 os.

  Pułki piechoty:

  • 309th Infantry Regiment
  • 310th Infantry Regiment
  • 311th Infantry Regiment

   

      79id.png.5bf2fb34f32894ed9410b05cbf25dc33.png 79th Infantry Division "Cross of Lorraine"

  (od 15.06.1942r.) - Normandia, Kraj Loary, Île-de-France, Hauts-de-France, Wogezy, Lotaryngia, Las Haguenau, Nadrenia, Zagłębie Ruhry, Westfalia

  Dni w walce: 248

  Straty (całość): 15.203 os.

  Pułki piechoty:

  • 313th Infantry Regiment
  • 314th Infantry Regiment
  • 315th Infantry Regiment

   

     80id.png.e0f70a70588f0003be92dfda63b7df27.png 80th Infantry "Blue Ridge" Division 

  (od 15.07.1942r.) - Normandia, Alzacja, Luksemburg, Nadrenia, Turyngia, Bawaria, Czechosłowacja

  Dni w walce: 239

  Straty (całość): 17.087 os.

  Pułki piechoty:

  • 317th Infantry Regiment
  • 318th Infantry Regiment
  • 319th Infantry Regiment

   

    81st.png.8b8087baf1c90fce4a78be5728abcec0.png 81st Infantry Division "Wildcats"

  (od 15.06.1942r.) - Palau (Angaur, Peleliu), Karoliny (Ulithi, Ngulu, Yap), Filipiny (Leyte)

  Dni w walce: 166

  Straty (całość): 2.314 os.

  Pułki piechoty:

  • 321st Infantry Regiment
  • 322nd Infantry Regiment
  • 323rd Infantry Regiment

   

       83id.png.dbb2a46ab539c85b2227dc97d4632c12.png 83rd Infantry "Thunderbolt" Division

  (od 15.08.1942r.) - Normandia, Bretania, Środkowa Francja, Luksemburg, Las Hürtgen. Westfalia, Saksonia, Turyngia

  Dni w walce: 244

  Straty (całość): 15.910 os.

  Pułki piechoty:

  • 329rd Infantry Regiment
  • 330th Infantry Regiment
  • 331st Infantry Regiment

   

    84id.png.2d336c9c6dd22981b781d973c3aef32a.png 84th Infantry Division "Railsplitters"

  (od 15.10.1942r.) - Nadrenia, Ardeny, Wesfalia, Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie

  Dni w walce: 170

  Straty (całość): 7.260 os.

  Pułki piechoty:

  • 333rd Infantry Regiment
  • 334th Infantry Regiment
  • 335th Infantry Regiment

   

    85id.png.6d01ce55e40b395557760ce302fc5a18.png  85th Infantry "Custer" Division

  (od 15.05.1942r.) - Kampania (Neapol), Lacjum (Rzym), Toskania, Apeniny

  Dni w walce: 260

  Straty (całość): 8.774 os.

  Pułki piechoty:

  • 337th Infantry Regiment
  • 338th Infantry Regiment
  • 339th Infantry Regiment

   

     86id.png.27838d6f91a42ade8a5582f1afa7d289.png  86th Infantry "Blackhawk" Division

  (od 15.12.1942r.) - Hesja, Bawaria, Salzburg, Luzon (Filipiny) - dotarli na V-J Day +2

  Dni w walce: 34

  Straty (całość): 785 os.

  Pułki piechoty:

  • 341st Infantry Regiment
  • 342nd Infantry Regiment
  • 343rd Infantry Regiment

   

  87id.png.089771389f88b0800da15d9ad36e2ab6.png 87th Infantry "Golden Acorn" Division

  (od 12.12.1942r.) - Lotaryngia, Ardeny, Luksemburg, Liěge, Nadrenia, Westfalia, Hesja, Saksonia

  Dni w walce: 134

  Straty (całość): 6.034 os.

  Pułki piechoty:

  • 345th Infantry Regiment
  • 346th Infantry Regiment
  • 347th Infantry Regiment

   

  88id.png.af42391f135b553f2af9d22da5229705.png 88th Infantry Division "Fighting Blue Devils"

  (od 15.07.1942r.) - Apeniny (Monte Cassino), Lacjum (Anzio), Toskania, Emilia-Romania, Nizina Padańska, Dolomity, Tyrol

  Dni w walce: 307

  Straty (całość): 13.111 os.

  Pułki piechoty:

  • 349th Infantry Regiment
  • 350th Infantry Regiment
  • 351st Infantry Regiment

   

  US Army Infantry Divisions (89.-106.)

  Spoiler

  89id.png.697f1e4271d323a5a6af84fe99a6b003.png 89th Infantry Division "The Rolling W"

  (od 05.07.1942r.) - Nadrenia, Turyngia, Saksonia

  Dni w walce: 57

  Straty (całość): 1.029 os.

  Pułki piechoty:

  • 353rd Infantry Regiment
  • 354th Infantry Regiment
  • 355th Infantry Regiment

   

  90id.png.70cda4143503e225bf16e5e275edbc86.png 90th Infantry Division "Tough 'Ombres"

  (od 25.03.1942r.) - Normandia, Île-de-France, Hauts-de-France, Lotaryngia, Saara, Ardeny, Zagłębie Ruhry, Nadrenia, Sudety, Czechosłowacja

  Dni w walce: 308

  Straty (całość): 19.200 os.

  Pułki piechoty:

  • 357th Infantry Regiment
  • 358th Infantry Regiment
  • 359th Infantry Regiment

   

     91id.png.35d0ccda08c3b9f64bdc0a9deb70f94f.png 91st Infantry Division "Powder River"

  (od 15.08.1942r.) - Lacjum (Rzym), Toskania (Przełęcz Futa), 

  Dni w walce: 271

  Straty (całość): 8.744 os.

  Pułki piechoty:

  • 361st Infantry Regiment
  • 362nd Infantry Regiment
  • 363rd Infantry Regiment

   

  92id.png.b49264b47d64f4aaa3014be971f502e9.png 92nd Infantry "Buffalo" Division

  (od 15.10.1942r.) - Kampania (Neapol), Toskania (Massa), Genua (Liguria)

  Dni w walce: 200

  Straty (całość): 2.997 os.

  Pułki piechoty:

  • 365th Infantry Regiment
  • 370th Infantry Regiment
  • 371st Infantry Regiment

   

  93id.png.bdf1c294c6ecfaa85050f3ba6b2b4598.png 93rd Infantry Division "The Blue Helmets"

  (od 15.05.1942r.) - Wyspy Salomona (Bougainville), Nowa Gwinea (Morotai), Filipiny (Zamboanga)

  Dni w walce: 175

  Straty (całość): 133 os.

  Pułki piechoty:

  • 25th Infantry Regiment
  • 368th Infantry Regiment
  • 369th Infantry Regiment

   

  94id.png.fd28468d5f5a3ad600e844e9acbaf044.png 94th Infantry "Pilgrim" Division

  (od 15.09.1942r.) - Bretania, Saara, Badenia-Wirtembergia, Nadrenia, Westfalia

  Dni w walce: 209

  Straty (całość): 6.533 os.

  Pułki piechoty:

  • 301st Infantry Regiment
  • 302nd Infantry Regiment
  • 376th Infantry Regiment

   

     95id.png.d5a8a0d89cbe52b3cea36cbc9f87ca93.png 95th Infantry Division "Iron Men of Metz"

  (od 15.07.1942r.) - Lotaryngia, Limburgia, Nadrenia, Westfalia

  Dni w walce: 151

  Straty (całość): 6.591 os.

  Pułki piechoty:

  • 377th Infantry Regiment
  • 378th Infantry Regiment
  • 379th Infantry Regiment

   

      96id.png.e18ef68853b6bfea2821ce6791a8c7c4.png   96th Infantry "Deadeye" Division

  (od 15.078.1942r.) - Fililpiny (Leyte), Okinawa

  Dni w walce: 200

  Straty (całość): 8.812 os.

  Pułki piechoty:

  • 381st Infantry Regiment
  • 382nd Infantry Regiment
  • 383rd Infantry Regiment

   

      97id.png.2675990e0f3e2e18f305c635fb5c7a4c.png 97th Infantry "Trident" Division

  (od 25.03.1943r.) - Nadrenia, Westfalia, Zagłębie Ruhry, Bawaria, Czechosłowacja

  Dni w walce: 41

  Straty (całość): 979 os.

  Pułki piechoty:

  • 303rd Infantry Regiment
  • 386th Infantry Regiment
  • 387th Infantry Regiment

   

       98id.png.fccf991d830ffbda4285346cc62347d1.png 98th Infantry "Iroquis" Division

  (od 15.09.1942r.) - nie uczestniczyła w walce

  Dni w walce: 0

  Straty (całość): 0 os.

  Pułki piechoty:

  • 389th Infantry Regiment
  • 390th Infantry Regiment
  • 391st Infantry Regiment

   

    99id.png.73c717990d1ff5dccfe837ba17e51518.png 99th Infantry "Checkboard" Division

  (od 15.11.1942r.) - Ardeny, Nadrenia, Hesja, Zagłębie Ruhry, Bawaria

  Dni w walce: 151

  Straty (całość): 6.553 os.

  Pułki piechoty:

  • 393rd Infantry Regiment
  • 394th Infantry Regiment
  • 395th Infantry Regiment

   

     100id.png.2876e04e0edcc91e984a3ffe3f5eec95.png 100th Infantry "Century" Division

  (od 15.11.1942r.) - Wogezy, Alzacja, Nadrenia, Badenia-Wirtembergia

  Dni w walce: 163

  Straty (całość): 5.038 os.

  Pułki piechoty:

  • 397th Infantry Regiment
  • 398th Infantry Regiment
  • 399th Infantry Regiment

   

  102id.png.44c4c0f049df958de2a288b3abbc74c2.png 102nd Infantry "Ozark" Division

  (od 15.09.1942r.) - Nadrenia, Westfalia, Saksonia, 

  Dni w walce: 173

  Straty (całość): 4.992 os.

  Pułki piechoty:

  • 405th Infantry Regiment
  • 406th Infantry Regiment
  • 407th Infantry Regiment

   

  103id.png.c3b65a23dfd94d084f416d0c5c3e7dd8.png 103rd Infantry "Cactus" Division

  (od 15.11.1942r.) - Wogezy, Alzacja, Nadrenia, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Alpy

  Dni w walce: 147

  Straty (całość): 4.558 os.

  Pułki piechoty:

  • 409th Infantry Regiment
  • 410th Infantry Regiment
  • 411th Infantry Regiment

   

  104id.png.4b1c0ff1fb22e7d38bec7b5e88615332.png 104th Infantry "Timberwolf" Division

  (od 15.09.1942r.) - Las Hürtgen, Antwerpia, Brabancja, Nadrenia, Badenia-Wirtembergia, Saksonia

  Dni w walce: 200

  Straty (całość): 4.961 os.

  Pułki piechoty:

  • 413th Infantry Regiment
  • 414th Infantry Regiment
  • 415th Infantry Regiment

   

  106id.png.7f8488b889cac3f2ea3cd84729855a20.png 106th Infantry "Golden Lion" Division

  (od 15.03.1943r.) - Eifel, Nadrenia

  Dni w walce: 63

  Straty (całość): 8.627 os.

  Pułki piechoty:

  • 422nd Infantry Regiment
  • 423rd Infantry Regiment
  • 424th Infantry Regiment

   

  5. Struktura

  legenda.png.8c7f00a63cc3537e8cba75b4d0b32ebf.png

  ***Legenda***

   

  orbat_ib_bn.png.4d8b5ee5b951f6006adc673b70f9ba55.png

  Infantry Battalion (na podstawie T/O&E 7-15)

   

  orbat_pir_med_detachment.png.a11d949024b14042d5dd066081383afa.png

  Battalion Medical Section (na podstawie T/O&E 7-11)

   

  orbat_ib_hq_coy.png.15e8221a776d1cac4dd9e9ecb990ea72.png

  Infantry Battalion HQ Company (na podstawie T/O&E 7-16)

   

  orbat_ib_rfl_coy.png.76ac35094e722633410c8c4dfb05e6fd.png

  Infantry Rifle Company (na podstawie T/O&E 7-17)

   

  orbat_ib_wep_coy.png.8891c94f89e3d09a6f3abd11b10ec7ca.png

  Infantry Weapons Company (na podstawie T/O&E 7-18)

   

  6. Rozpiski

  Afryka Północna, Pacyfik, Włochy Płd. 

  (od 4. Października 1942r. do 26. Lutego 1944r.)

   

  hq_battalion.png.8c7dc97aa3c29057fb51f0a9b8ced02c.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ - 4 Października 1942r.


      1x LtCol. Battalion Commander (Colt 1911A1)
      1x Mjr. Battalion Executive Officer (Colt 1911A1)
      1x Cpt. Operation and Training Officer S-3 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x SSgt. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x SSgt. Intelligence Chief (M1 Carbine)
      1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
      1x T/5 Battalion Clerk (M1 Garand)
      3x PFC/Pvt. Driver (2x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
      6x PFC/Pvt. Scout-Observer (5x M1 Garand, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
      2x Pvt. Basic (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x Willys MB (Jeep)

   

  bn_med_sec.png.005d88ef120c5572b089df00a3431ff3.png Battalion Medical Section (Detachment)

  Spoiler

  Infantry Battalion Medical Section - 4 Października 1942r.


      1x Batttalion Aid Station Group
          1x Cpt. Battalion Surgeon, CO
          1x 1Lt. Medical Assistant, XO
          1x SSgt. Medical Sergeant
          1x Cpl. Medical Corporal
          2x T/4 Surgical Technician
          2x T/5 Surgical Technician
          2x T/5 Medical Technician
      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          12x T/5 Medical Technician
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 3/4-ton Ambulance
      ***1x Willys MB (Jeep)
      ***1x 1/2-ton Trailer

   

  hq_company.png.9ca271770681b8177d1b8f89753d656a.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company - 4 Października 1942r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          1x T/5 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1903 Springfield+M1 GL)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          2x PFC/Pvt. Orderly (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Driver (1x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
          4x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Communication Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Communication Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              5x PFC/Pvt. Driver  (2x M1918A2 BAR, 2x M1903 Springfield+M1 GL, 1x M1 Carbine)
              1x Pvt. Basic (M1 Garand) 
          1x Radio Section
              1x Cpl. Radio Section Chief (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
              1x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Radio Operator (M1 Garand)
          1x Wire Section
              1x Cpl. Wire Section Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Telephone & Telegraph Lineman (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Telephone & Telegraph Lineman (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Switchboard Operator (M1 Carbine)
          1x Message Center
              1x Cpl. Message Center Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Code Clerk (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Code Clerk (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer

      1x Ammunition & Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ
              1x 2Lt. Munitions Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Driver (1x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
              1x Pvt. Basic (M1 Garand)
          3x Ammunition Squad
              1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
              7x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1903 Springfield+M1 GL)
              1x Cpl. Transport Corporal (M1903 Springfield+M1 GL)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1/4-ton Trailer

          2x Anti-Tank Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x Anti-Tank Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Gunner (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Gunner (M1 Carbine)
                  2x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***1x 37mm M3 Anti-Tank Gun
              ***1x 1/4-ton Trailer

   

  wpn_company.png.3a0554a03583001fec1349761c03c1f9.png Weapons Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Weapons Company - 4 Października 1942r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Reconnaissance Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automotive Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Driver (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Orderly (M1 Garand)
          7x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***1x 1/4-ton Trailer

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Carbine)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Carbine) 
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
              3x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
          3x 81mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1903 Springfield+M1 GL)
                  1x PFC/Pvt. Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x 81mm M1 Mortar

      2x Heavy Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
              2x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
          2x Heavy Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x Heavy Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1903 Springfield+M1 GL)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x M1917A1 Browning

   

  inf_company.png.0bae4e7e62fe4186a9b8f6b3ca919ee5.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Rifle Company - 4 Października 1942r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Company Executive Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand))
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          1x PFC/PVt. Orderly (M1 Garand)
      1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***2x 1/4-ton Trailer

          1x 60mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
                  2x Pvt. Basic (M1 Garand)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 60mm Mortar

          1x Light Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
                  1x Pvt. Basic (M1 Garand)
              2x Light Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 M1919A4 Browning

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x Sgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Garand)
              5x Pvt. Basic (M1 Garand)
          3x Rifle Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Automatic Rifleman (M1918A2 BAR)
              1x PFC/Pvt. Assistant Automatic Rifleman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Grenadier (M1903 Springfield+M1 GL)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)

   

  inf_battalion.png.16fe56ea9d71382bf59d500916309c45.png Infantry Battalion (całość)

  Spoiler

  Infantry Battalion - 4 Października 1942r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Colt 1911A1)
      1x Mjr. Battalion Executive Officer (Colt 1911A1)
      1x Cpt. Operation and Training Officer S-3 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x SSgt. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x SSgt. Intelligence Chief (M1 Carbine)
      1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
      1x T/5 Battalion Clerk (M1 Garand)
      3x PFC/Pvt. Driver (2x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
      6x PFC/Pvt. Scout-Observer (5x M1 Garand, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
      2x Pvt. Basic (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x Willys MB (Jeep)

  1x Battalion Medical Section
      1x Batttalion Aid Station Group

          1x Cpt. Battalion Surgeon, CO
          1x 1Lt. Medical Assistant, XO
          1x SSgt. Medical Sergeant
          1x Cpl. Medical Corporal
          2x T/4 Surgical Technician
          2x T/5 Surgical Technician
          2x T/5 Medical Technician
      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          12x T/5 Medical Technician
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 3/4-ton Ambulance
      ***1x Willys MB (Jeep)
      ***1x 1/2-ton Trailer

  1x HQ Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          1x T/5 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1903 Springfield+M1 GL)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          2x PFC/Pvt. Orderly (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Driver (1x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
          4x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)

      1x Communication Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Communication Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
              5x PFC/Pvt. Driver  (2x M1918A2 BAR, 2x M1903 Springfield+M1 GL, 1x M1 Carbine)
              1x Pvt. Basic (M1 Garand) 
          1x Radio Section
              1x Cpl. Radio Section Chief (M1 Carbine)
              1x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
              1x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Radio Operator (M1 Garand)
          1x Wire Section
              1x Cpl. Wire Section Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Telephone & Telegraph Lineman (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Telephone & Telegraph Lineman (M1 Carbine)
              3x PFC/Pvt. Switchboard Operator (M1 Carbine)
          1x Message Center
              1x Cpl. Message Center Chief (M1 Carbine)
              1x T/5 Code Clerk (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Code Clerk (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer

      1x Ammunition & Pioneer Platoon

          1x Platoon HQ
              1x 2Lt. Munitions Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Driver (1x M1918A2 BAR, 1x M1903 Springfield+M1 GL)
              1x Pvt. Basic (M1 Garand)
          3x Ammunition Squad
              1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
              7x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1903 Springfield+M1 GL)
              1x Cpl. Transport Corporal (M1903 Springfield+M1 GL)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1/4-ton Trailer

          2x Anti-Tank Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x Anti-Tank Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Gunner (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Gunner (M1 Carbine)
                  2x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***1x 37mm M3 Anti-Tank Gun
              ***1x 1/4-ton Trailer

  1x Weapons Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Reconnaissance Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automotive Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Driver (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Orderly (M1 Garand)
          7x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***2x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***1x 1/4-ton Trailer

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Carbine)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Carbine) 
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
              3x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
          3x 81mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1903 Springfield+M1 GL)
                  1x PFC/Pvt. Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x 81mm M1 Mortar

      2x Heavy Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Liaison Agent (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Driver (M1 Carbine)
              2x Pvt. Basic (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
          2x Heavy Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
              2x Heavy Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1903 Springfield+M1 GL)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x M1917A1 Browning

  3x Rifle Company
      1x Company HQ

          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Company Executive Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Garand)
          1x Sgt. Supply Sergeant (M1 Garand))
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          3x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          1x PFC/PVt. Orderly (M1 Garand)
      1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              2x PFC/Pvt. Driver (M1918A2 BAR)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x Willys MB (Jeep)
              ***2x 1/4-ton Trailer

          1x 60mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
                  2x Pvt. Basic (M1 Garand)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911A1)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 60mm Mortar

          1x Light Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x Sgt. Section Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
                  1x Pvt. Basic (M1 Garand)
              2x Light Machine Gun Squad
                  1x Cpl. Squad Leader (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911A1)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 M1919A4 Browning

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x SSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x Sgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Garand)
              5x Pvt. Basic (M1 Garand)
          3x Rifle Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Automatic Rifleman (M1918A2 BAR)
              1x PFC/Pvt. Assistant Automatic Rifleman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Grenadier (M1903 Springfield+M1 GL)
              4x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)

   

   

  Europa Zachodnia, Pacyfik, Włochy Płn.

  (od 26. Lutego 1944r. do 2. Września 1945r.)

   

  hq_battalion.png.8c7dc97aa3c29057fb51f0a9b8ced02c.png Battalion HQ 

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ - 26. Lutego 1944r.


      1x LtCol. Battalion Commander (Colt 1911)
      1x Mjr. Battalion Executive Officer (Colt 1911)
      1x Cpt. Operation and Training Officer S-3 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x TSgt. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x SSgt. Intelligence Chief (M1 Carbine)
      1x SSgt. Operations Chief (M1 Carbine)
      1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
      1x T/5 Driver (M1 Garand)
      6x PFC/Pvt. Scout-Observer (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x Willys MB (Jeep)

   

   

  bn_med_sec.png.005d88ef120c5572b089df00a3431ff3.png Battalion Medical Section (Detachment)

  Spoiler

  Infantry Battalion Medical Section - 26. Lutego 1944r.


      1x Batttalion Aid Station Group
          1x Cpt. Battalion Surgeon, CO
          1x 1Lt. Medical Assistant, XO
          1x SSgt. Medical Sergeant
          1x Cpl. Medical Corporal
          2x T/4 Surgical Technician
          2x T/5 Surgical Technician
          2x T/5 Medical Technician
      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          12x T/5 Medical Technician
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 3/4-ton Ambulance
      ***1x Willys MB (Jeep)
      ***1x 1/4-ton Trailer

   

  hq_company.png.9ca271770681b8177d1b8f89753d656a.png HQ Company

  Spoiler

  Infantry Battalion HQ Company - 26. Lutego 1944r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Orderly (M1 Carbine)
          11x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***2x 2.36" Bazooka

      1x Communication Platoon
          1x Platoon HQ
              1x 1Lt. Communication Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
          1x Radio Section
              1x SSgt. Radio Sergeant (M1 Garand)
              1x T/4 Radio Repairman (M1 Garand)
              2x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
              2x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
          1x Wire Section
              1x Sgt. Wire Chief (M1 Garand)
              1x T/5 Telephone & Telegraph Lineman (M1 Garand)
              1x T/5 Switchboard Operator (M1 Garand)
              4x PFC/Pvt. Telephone & Telegraph Lineman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Switchboard Operator (M1 Garand)
          1x Message Center
              1x Sgt. Message Center Chief (M1 Garand)
              1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Code Clerk (M1 Garand)
              4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer
          ***1x 2.36" Bazooka

      1x Ammunition & Pioneer Platoon
          1x 2Lt. Munitions Officer (M1 Carbine)
          1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/5 Driver (M1 Garand)
          3x Ammunition Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              7x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Chevrolet G506
          ***2x 1-ton Trailer
          ***1x M2 Browning HB
          ***2x 2.36" Bazooka

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-Tank Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Gunner (Colt 1911)
              1x T/5 Driver (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Cannoneer (Colt 1911)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Chevrolet G506
              ***1x 57mm M1 Anti-Tank Gun
              ***1x 2.36" Bazooka

   

  wpn_company.png.3a0554a03583001fec1349761c03c1f9.png Weapons Company

  Spoiler

  Infantry Battalion Weapons Company - 26. Lutego 1944r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 2Lt/1Lt. Reconnaissance Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automotive Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          14x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***2x Willys MB (Jeep)

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***2x 2.36" Bazooka

          3x 81mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x 2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. Mortar Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (Colt 1911)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x 81mm M1 Mortar

      2x Heavy Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***2x 2.36" Bazooka

          2x Heavy Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x Heavy Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x M1919A4 Browning

   

  inf_company.png.0bae4e7e62fe4186a9b8f6b3ca919ee5.png Rifle Company

  Spoiler

  Infantry Rifle Company- 26. Lutego 1944r.


      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Company Executive Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          17x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x 2.36" Bazooka

      1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1/4-ton Trailer
              ***1x M2 Browning HB

          1x 60mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. Mortar Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 60mm Mortar
          1x Light Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              2x Light Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 M1919A6 Browning

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x SSgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M1903A4 Sniper Rifle

          3x Rifle Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Sgt. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Automatic Rifleman (M1918A2 Browning Automatic Rifle)
              1x PFC/Pvt. Assistant Automatic Rifleman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
              5x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x M7 Grenade Launcher

   

  inf_battalion.png.16fe56ea9d71382bf59d500916309c45.png Infantry Battalion (całość)

  Spoiler

  US Infantry Battalion- 26. Lutego 1944r.

   

  1x Battalion HQ
      1x LtCol. Battalion Commander (Colt 1911)
      1x Mjr. Battalion Executive Officer (Colt 1911)
      1x Cpt. Operation and Training Officer S-3 (M1 Carbine)
      1x 1Lt. Intelligence Officer S-2 (M1 Carbine)
      1x TSgt. Sergeant Major (M1 Carbine)
      1x SSgt. Intelligence Chief (M1 Carbine)
      1x SSgt. Operations Chief (M1 Carbine)
      1x Cpl. Gas Corporal (M1 Garand)
      1x T/5 Driver (M1 Garand)
      6x PFC/Pvt. Scout-Observer (M1 Garand)
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***2x Willys MB (Jeep)

  1x Battalion Medical Section
      1x Batttalion Aid Station Group
          1x Cpt. Battalion Surgeon, CO
          1x 1Lt. Medical Assistant, XO
          1x SSgt. Medical Sergeant
          1x Cpl. Medical Corporal
          2x T/4 Surgical Technician
          2x T/5 Surgical Technician
          2x T/5 Medical Technician
      1x Litter Bearer Group
          12x PFC/Pvt. Litter Bearer
      1x Company Aid Group
          12x T/5 Medical Technician - po trzech na Rifle- i Weapon Company, dołączani do plutonów.
      ***Dodatkowy sprzęt:
      ***1x 3/4-ton Ambulance
      ***1x Willys MB (Jeep)
      ***1x 1/4-ton Trailer

  1x HQ Company
      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Motor Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Motor Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automobile Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          1x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Orderly (M1 Carbine)
          11x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***1x Willys MB (Jeep)
          ***2x 2.36" Bazooka

      1x Communication Platoon
          1x Platoon HQ
              1x 1Lt. Communication Officer (M1 Carbine)
              1x SSgt. Communication Chief (M1 Carbine)
          1x Radio Section
              1x SSgt. Radio Sergeant (M1 Garand)
              1x T/4 Radio Repairman (M1 Garand)
              2x T/4 Radio Operator (M1 Garand)
              2x T/5 Radio Operator (M1 Garand)
          1x Wire Section
              1x Sgt. Wire Chief (M1 Garand)
              1x T/5 Telephone & Telegraph Lineman (M1 Garand)
              1x T/5 Switchboard Operator (M1 Garand)
              4x PFC/Pvt. Telephone & Telegraph Lineman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Switchboard Operator (M1 Garand)
          1x Message Center
              1x Sgt. Message Center Chief (M1 Garand)
              1x T/5 Code Clerk (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Code Clerk (M1 Garand)
              4x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x Willys MB (Jeep)
          ***2x 1/4-ton Trailer
          ***1x 2.36" Bazooka

      1x Ammunition & Pioneer Platoon
          1x 2Lt. Munitions Officer (M1 Carbine)
          1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
          1x T/5 Driver (M1 Garand)
          3x Ammunition Squad
              1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
              7x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Chevrolet G506
          ***2x 1-ton Trailer
          ***1x M2 Browning HB
          ***2x 2.36" Bazooka

      1x Anti-tank Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)

          3x Anti-Tank Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Cpl. Gunner (Colt 1911)
              1x T/5 Driver (M1 Carbine)
              4x PFC/Pvt. Cannoneer (Colt 1911)
              3x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Chevrolet G506
              ***1x 57mm M1 Anti-Tank Gun
              ***1x 2.36" Bazooka

  1x Weapons Company
      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 2Lt/1Lt. Reconnaissance Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Reconnaissance Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Transportation Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          1x T/4 Automotive Mechanic (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          14x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***1x Dodge WC (Weapons Carrier)
          ***2x Willys MB (Jeep)

      1x 81mm Mortar Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***2x 2.36" Bazooka

          3x 81mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x 2Lt. Section Commander (M1 Carbine)
                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x 81mm Mortar Squad
                  1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. Mortar Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  1x PFC/Pvt. Driver (Colt 1911)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x 81mm M1 Mortar

      2x Heavy Machine Gun Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***2x 2.36" Bazooka

          2x Heavy Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
              2x Heavy Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911)
                  4x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x Willys MB (Jeep)
                  ***1x 1/4-ton Trailer
                  ***1x M1919A4 Browning

  3x Rifle Company
      1x Company HQ
          1x Cpt. Company Commander (M1 Carbine)
          1x 1Lt. Company Executive Officer (M1 Carbine)
          1x 1Sg. First Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Mess Sergeant (M1 Carbine)
          1x SSgt. Supply Sergeant (M1 Carbine)
          1x Sgt. Communication Sergeant (M1 Garand)
          1x Cpl. Company Clerk (M1 Garand)
          2x T/4 Cook (M1 Garand)
          2x T/5 Cook (M1 Garand)
          1x T/5 Armorer-artificer (M1 Garand)
          1x PFC/Pvt. Bugler (M1 Carbine)
          2x PFC/Pvt. Cook's Helper (M1 Garand)
          3x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
          17x Pvt. Basic (M1 Garand)
          ***Dodatkowy sprzęt:
          ***5x 2.36" Bazooka

      1x Weapons Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Carbine)
              1x Cpl. Instrument Corporal (M1 Garand)
              1x Cpl. Transportation Corporal (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x Willys MB (Jeep)
              ***1x 1/4-ton Trailer
              ***1x M2 Browning HB

          1x 60mm Mortar Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              3x 60mm Mortar Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x Cpl. Mortar Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Mortar Gunner (Colt 1911)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 60mm Mortar
          1x Light Machine Gun Section
              1x Section HQ

                  1x SSgt. Section Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Messenger (M1 Carbine)
              2x Light Machine Gun Squad
                  1x Sgt. Squad Leader (M1 Garand)
                  1x PFC/Pvt. Machine Gunner (Colt 1911)
                  1x PFC/Pvt. Assistant Machine Gunner (Colt 1911)
                  2x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Carbine)
                  ***Dodatkowy sprzęt:
                  ***1x M2 M1919A6 Browning

      3x Rifle Platoon
          1x Platoon HQ

              1x 2Lt/1Lt. Platoon Commander (M1 Carbine)
              1x TSgt. Platoon Sergeant (M1 Garand)
              1x SSgt. Platoon Guide (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Messenger (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***1x M1903A4 Sniper Rifle

          3x Rifle Squad
              1x SSgt. Squad Leader (M1 Garand)
              1x Sgt. Assistant Squad Leader (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Automatic Rifleman (M1918A2 Browning Automatic Rifle)
              1x PFC/Pvt. Assistant Automatic Rifleman (M1 Garand)
              1x PFC/Pvt. Ammunition Bearer (M1 Garand)
              2x PFC/Pvt. Scout (M1 Garand)
              5x PFC/Pvt. Rifleman (M1 Garand)
              ***Dodatkowy sprzęt:
              ***2x M7 Grenade Launcher

   

   

  7. Wyposażenie

   

  Umundurowanie:

  Mundury polowe:

   

  • "1941" Uniform*

  Mundur polowy składający się z bluzy M41* (kolor OD#3), spodni M1937 (musztardowe) oraz koszuli M1937 (również musztardowa). Zarówno bluza jak i koszula zapinane na guziki. Koszula miała dwie duże zapinane kieszenie na piersi, kurtka dwie "otwarte" kieszenie z przodu. M41 "Parson" Jacket zastąpiła będący reliktem z czasów I Wojny Światowej długi płaszcz M1939. Nie była lubiana ze względu na niepraktyczne kieszenie oraz to, że żołnierzom na Pacyfiku czy w Afryce było w niej zwyczajnie za ciepło a dla tych w Europie była za cienka. Od Czerwca 1944r. zestaw wypierany przez nowy mundur M1943.

   

  • HBT Field Uniform*

  Mundur wykonany z bawełnianego twillu (ang. Herringbone Twill, HBT). Zawierał bluzę, spodnie oraz czapkę polową. Produkowany w kolorze sage green a następnie, od 1944r w. OD#7. Istniała ograniczona ilość wersji w kamuflażu "frogskin". W Europie używany w mniejszych ilościach równoglegle z innymi mundurami. Na Pacyfiku stanowił praktycznie standard. Dwie głębokie, zapinane kieszenie na piersi (bluza) oraz dwie otwarte na biodrach (spodnie).

   

  • M1943 Uniform

  Wprowadzany od Czerwca 1944r. Bluza, spodnie i koszula - wszystko z bawełny w kolorze OD#7 (pod koniec wojny również OD#9). W ramach nowego umundurowania wprowadzono poprawki rozwiązujące większość poważniejszych problemów zgłaszanych przez żołnierzy. Bluza miała cztery głębokie, zapinane kieszenie: dwie na piersi i dwie z przodu. Można było dopiąć do niej kaptur oraz zimową podpinkę. Przygotowany z myślą o klimacie umiarkowanym. Sprawdzał się na tyle dobrze, że końca wojny nie wprowadzano poprawek.

   

  *Nazwy używane wyłącznie współcześnie dla rozróżnienia poszczególnych elementów umundurowania.. Dla przykładu - przy wprowadzaniu bluzy M41 do użytku nie oznaczono jej numerem bo w tamtym czasie nie istniał żaden inny model zatem nazwano ją jedynie "Jacket, Field, OD".

   

  Buty:

   

  • Service Shoes

  Wprowadzone w 1939r. skórzane, sznurowane buty do kostki przeznaczone do noszenia z płóciennymi opinaczami. Założenie lub zdjęcie opinaczy było czasochłonne.

   

  • M1943 Combat Service Boots

  Skórzane, zapinane buty za kostkę wchodzące w skład zestawu M1943 wprowadzanego od Czerwca 1944r. Rozpoznawalne po charakterystycznym zapięciu na dwa paski.

   

  Hełmy:

   

  • M1 Helmet

  Używany od 1941 aż do 1985r. (z małymi modyfikacjami) standardowy stalowy hełm na wyposażeniu amerykańskich sił zbrojnych. Istniała możliwość noszenia go z pokrowcem lub doczepienia do niego siatki maskującej.

   

  Szelki, ładownice i pasy amunicyjne:

   

  • M1923 Cartridge Belt 

  Standardowy płócienny pas amunicyjny, posiadał 10 zapinanych ładownic mieszczących po jednym 8-nabojowym (łącznie 80szt.) klipsie do M1903 Springfield lub dwóch 5-nabojowych (łącznie 100szt.) klipsach do M1 Garand.

   

  • M1936 Pistol Belt

  Płócienny pas amunicyjny, można było do niego doczepić szereg różnych ładownic. Najczęściej wykorzystywany z ładownicami do M1 Carbine (każda mieściła dwa 15-nabojowe magazynki), 3-Pocket Magazine Case (3 przegródki na 20-nabojowe magazynki) lub 5-Pocket Magazine Case (5 przegródek na 20-nabojowe magazynki) do pistoletów maszynowych M1 Thompson lub M3 Grease Gun albo M1912/M1918 Two-Cell Pistol Magazine Pouch (mieszczącej 2 7-nabojowe magazynki do pistoletu Colt M1911).

   

  • M1937 BAR Belt

  Wykonany podobnie jak dwa powyższe. Posiada 6 dwuprzegródkowych ładownic, każda mieszcząca 20-nabojowy magazynek do M1918 BAR (w sumie 240szt.).

   

  • M1936 Suspenders

  Płócienne szelki przystosowane do łączenia z pasami M1923, M1936 i M1937. 

   

  • M1 Bandoleer

  Płócienny bandolier z sześcioma ładownicami mieszczącymi po jednym 8-nabojowym (łącznie 48szt.) klipsie do M1903 Springfield lub dwóch 5-nabojowych (łącznie 60szt.) klipsach do M1 Garand. 

   

  Plecaki:

   

  • M1941 Haversack + Knapsack

  Plecak noszony w połączeniu z chlebakiem. Mieściły w sobie m.in. bieliznę, racje żywnościowe, ponczo, nóż, widelec, łyżkę, buty i przedmioty osobiste. Doczepiano do nich saperkę w pokrowcu, bagnet M7 oraz koc.

   

  • M1910/M1928/M1941 Musette Bag

  Torba używana do przenoszenia dodatkowego wyposażenia. Jak sama nazwa wskazuje M1928 to model wprowadzony w 1941r. a M1941 - w 1944r.

   

  1817593785_1314952-Dbarquement_du_6_juin_1944_en_Normandie.jpg.e438826b32fe96a96932b14d41d1c5fe.jpg

  Żołnierze 26th Infantry Division lądują na plaży Omaha w sektorze Dog Red, 6. Kwietnia 1944r. Normandia

  (fot. -autor nieznany-, kol. Royston Leonard)

   

  Uzbrojenie:

  Karabiny/karabinki:

  • M1903 Springfield

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 3,94 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 5 nab.

  Prędkość wylotowa: 850 m/s

  Szybkostrzelność praktyczna: 10-15 strz./min.

  Zasięg skuteczny: 910 m

   

  M1903_Springfield.png.948939e72cbb280ed641d90e4f3666dc.png

   

   

  • M1 Garand

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 5,3 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 8 nab.

  Prędkość wylotowa: 853 m/s

  Szybkostrzelność praktyczna: 40-50 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 457 m

   

  m1garand.gif.d9f7ca5b580342d8b7f26d0d52af0a63.gif

   

  • M1A1 Carbine

  Kaliber: .30 Carbine

  Waga (załadowany): 3,08 kg

  Magazynek: stały, 15 nab.

  Prędkość wylotowa: 607 m/s

  Szybkostrzelność teoretyczna: 400 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 270 m

   

  Wpn_m1carbine.png.67356a89b5ec13f3342a022c92cf215c.png

   

  Karabiny wyborowe:

  • M1903A4 Springfield + M84 Scope

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 4,25 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 5 nab.

  Prędkość wylotowa: 806 m/s

  Zasięg skuteczny: 550m

   

  springfield.png.0be4dbd395a3a7cda45877216164d755.png

   

  • M1C Garand Sniper Rifle + M84 Scope

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 5,35 kg

  Magazynek: wewnętrzny, 8 nab.

  Prędkość wylotowa: 853 m/s

  Zasięg skuteczny: 600m

   

  m1c.png.54bcb810afff185764d1ff922bd2fa70.png

   

  Pistolety Maszynowe:

  • M1 Thompson

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 4,7 kg

  Magazynek: pudełkowy, 20/30 nab.

  Szybkostrzelność: 700 strz./min

  Prędkość wylotowa: 285 m/s

  Szybkostrzelność teoretyczna: 700 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 200 m

   

  thompson.png.677a0e8ec8d21b41c6cbb77556719282.png

   

  • M3 Grease Gun

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 3,7 kg

  Magazynek: pudełkowy, 30 nab.

  Szybkostrzelność: 450 strz./min

  Prędkość wylotowa: 280 m/s

  Szybkostrzelność teoretyczna: 450 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 100 m

   

   

  grease.png.3dc9670237d95f947b081c691edffd0c.png

   

  Pistolety:

  • M1911A1 Colt

  Kaliber: .45 ACP

  Waga (załadowany): 1,36 kg

  Magazynek: pudełkowy, 7 nab.

  Prędkość wylotowa: 253 m/s
  Zasięg skuteczny: 25 m

   

  colt.png.1b468fb027b421131b2a2b4205cc78af.png

   

  Karabiny Maszynowe:

  • M1918 Browning Automatic Rifle

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (załadowany): 9,5 kg

  Magazynek: pudełkowy, 20 nab.

  Szybkostrzelność: 550 strz./min

  Prędkość wylotowa: 850 m/s
  Zasięg skuteczny: 600 m

   

  bar.png.3bbc30df549df7530b0d5548a2ba8d8b.png

   

  • M1917 Browning

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (karabin właściwy): 14,8 kg

  Waga (rozstawiony): 47 kg

  Prędkość wylotowa: 853 m/s

  Taśma: 250 nab.

  Szybkostrzelność teoretyczna: 600 strz./min.

  Zasięg skuteczny: 2800 m

   

  m1917_Browning.png.18e45dafd942f0ed5fcf725714c92a36.png

   

  • M1919A6 .30 Browning Machine Gun

  Kaliber: .30-06 Springfield

  Waga (bez trójnogu): 14 kg

  Taśma: 100/250 nab.

  Szybkostrzelność: 500 strz./min

  Prędkość wylotowa: 850 m/s

  Szybkostrzelność teoretyczna: 500 strz./min.
  Zasięg skuteczny: 822 m

   

  browning.png.28c12e8d56879a2b547b697e56c8a8a0.png

   

  Moździerze:

  • M2 60mm Mortar

  Kaliber: 60 mm

  Waga (rozłożony): 19 kg

  Prędkość wylotowa: 158 m/s
  Zasięg skuteczny: 1,8 km

   

  60mm.png.8b92dc39e600e9dfbea98b0cf4f98ef3.png

   

  • M1 81mm Mortar

  Kaliber: 81 mm

  Waga (rozłożony): 62 kg

  Prędkość wylotowa: 210 m/s
  Zasięg skuteczny: 3 km

   

  81mm.png.69645b1cf1bc2eedbaf9c93fae2e2d98.png

   

  Wyrzutnie przeciwpancerne:

  • M1A1 Bazooka

  Kaliber: 2.36"

  Waga (załadowana): 6 kg 

  Prędkość wylotowa: 82 m/s
  Zasięg skuteczny: 229 m

   

  m1a1.png.d83130d397a82cdc61eb2e0d78667117.png

   

  • M9A1 Bazooka

  Kaliber: 2.36"

  Waga (załadowana): 7,2 kg 

  Prędkość wylotowa: 82 m/s
  Zasięg skuteczny: 274 m

   

  m9a1.png.3b1044c338d827a189cf1a17d4e9a37a.png

   

  8. Źródła

   

  • T/O&E 7-11
  • "US Army Infantry Divisions 1942-43" John Sayen (wyd. Osprey)
  • "US Army Infantry Divisions 1944-45" John Sayen (wyd. Osprey)
  • https://www.armydivs.com/infantry-divisions
  • Dane w rozdziale 4. wzięte z "Army Battle Casualties and Nonbattle Deaths" Statistical and Accounting Branch, Office of the Adjutant General, 01.06.1953
  • https://olive-drab.com
  • Super 1

  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...