Skocz do zawartości
 • Light Armored Recon Company, Light Armored Recon Battalion (USMC) (2009+)

     (0 opinii)

  Koxxus

  KRlON0m.png

  LAR Company, Light Armored Recon Battalion (USMC)

  Sloty (133)

  7n05MYC.png Troop Headquarters / Drużyna dowodzenia kompanii

  Wyposażenie:

   

  • 2x LAV-25

  • LAV-C2 (Wariant LAV-25 w wersji dowodzenia)

  • LAV-R (Wariant LAV-25 w wersji Wozu Zabezpieczenia Technicznego)

  • LAV-L (Wariant LAV-25 w wersji Wozu Zabezpieczenia Logistycznego)

   

  Company Commander / Dowódca kompanii

  LAV Master Gunner / Zastępca dowódcy pojazdu/ Główny celowniczy

  LAV Gunner / Operator uzbrojenia

  LAV Driver / Kierowca

   

  Executive Officer / Zastępca dowódca kompanii

  Gunner / Operator uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  First Sergeant / Sierżant Szef

  LAV-C2 Gunner / Operator uzbrojenia

  LAV-C2 Driver / Kierowca

   

  Gunnery Sergeant / Specjalista ds. uzbrojenia

  LAV-C2 Gunner / Operator uzbrojenia

  LAV-C2 Driver / Kierowca

   

  34755775_SFGPUSS--C.png.b493fd2301ac2ba2a6e52e8090af8d0f.png Logistic Section / Sekcja Logistyki

   

  LAV-L Section Leader / Dowódca Sekcji LAV-L

  LAV-L Commander / Dowódca pojazdu

  LAV-L Gunner / Operator uzbrojenia

  LAV-L Driver / Kierowca

   

  LAV-L Commander / Dowódca pojazdu

  LAV-L Gunner / Operator uzbrojenia

  LAV-L Driver / Kierowca

   

  LAV-R Commander (Mechanic) / Dowódca WZT (Mechanik)

  LAV-R Driver (Mechanic) / Kierowca WZT (Mechanik)

  LAV Mechanic / Mechanik LAV

  LAV Mechanic / Mechanik LAV

   

  Maintenance Chief / Dowódca zespołu zaopatrzenia

  Company Armorer / Zbrojmistrz kompanii

  Infantry Weapons Repairman / Rusznikarz

  Radio Repairman / Specjalista ds. radia

  Welder / Spawacz

  Clerc/ Logistyk

  Mortar Forward Observer / Wysunięty obserwator artylerii

  Radio Operator / RATELO

  Radio Operator / RATELO

   

   

  spnUGci.png

  LAR Platoon / Pluton rozpoznania

  Sloty (26)

   

  ajUlwRn.png 1st. Scout Section / 1. Sekcja rozpoznawcza

   

  30oxtjt.png Platoon Headquarters / Drużyna dowodzenia plutonu

   

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Leader / Dowódca plutonu

  Gunner / Operator uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Corpsman / Medyk

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  ajUlwRn.png 2nd. Scout Section / 2. Sekcja rozpoznawcza

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Sergeant / Zastępca Dowódcy

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  LAV Mechanic / Mechanik LAV

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  spnUGci.png

  LAR Platoon / Pluton rozpoznania

  Sloty (26)

   

  ajUlwRn.png 1st. Scout Section / 1. Sekcja rozpoznawcza

   

  30oxtjt.png Platoon Headquarters / Drużyna dowodzenia plutonu

   

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Leader / Dowódca plutonu

  Gunner / Operator uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Corpsman / Medyk

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  ajUlwRn.png 2nd. Scout Section / 2. Sekcja rozpoznawcza

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Sergeant / Zastępca Dowódcy

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  LAV Mechanic / Mechanik LAV

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  spnUGci.png

  LAR Platoon / Pluton rozpoznania

  Sloty (26)

   

  ajUlwRn.png 1st. Scout Section / 1. Sekcja rozpoznawcza

   

  30oxtjt.png Platoon Headquarters / Drużyna dowodzenia plutonu

   

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Leader / Dowódca plutonu

  Gunner / Operator uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Corpsman / Medyk

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  ajUlwRn.png 2nd. Scout Section / 2. Sekcja rozpoznawcza

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Platoon Sergeant / Zastępca Dowódcy

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  LAV Mechanic / Mechanik LAV

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  63dEgZX.png Scout Squad / Drużyna rozpoznawcza

  Wyposażenie:

  • LAV-25

   

  Squad Leader / Dowódca drużyny

  Gunner / Operator Uzbrojenia

  Driver / Kierowca

   

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

  Scout / Zwiadowca

   

  tJmJ403.png

  Weapons Platoon / Pluton wsparcia

  Sloty (22)

   

  531027767_SFGPUCAAA-C.png.47c89b9ad4049ce9efa0b2c19eeecd02.png LAV Anti-tank section / Sekcja przeciwpancerna LAV

  Section Leader / Dowódca Sekcji

   815090248_SFGPUCAAA-B(1).png.e48c27d07f40c21fae7ba1c087fabe7a.png Anti-tank squad / Zespół przeciwpancerny

  Wyposażenie:

  • LAV-AT

   

  Vehicle Commander / Dowódca Pojazdu

  TOW Operator / Operator wyrzutni TOW

  TOW Operator / Operator wyrzutni TOW

  Driver / Kierowca

   

   815090248_SFGPUCAAA-B(1).png.e48c27d07f40c21fae7ba1c087fabe7a.png Anti-tank squad / Zespół przeciwpancerny

  Wyposażenie:

  • LAV-AT

   

  Vehicle Commander / Dowódca Pojazdu

  TOW Operator / Operator wyrzutni TOW

  TOW Operator / Operator wyrzutni TOW

  Driver / Kierowca

   

  1952320284_SFGPUCFHE-C.png.6a1ba9ee544ee37f6e7edaa4a493c879.png LAV Mortar section / Sekcja moździerzy samobieżnych 81mm na LAV

  Section Leader / Dowódca Sekcji

   

  694854145_SFGPUCFHE-B.png.b5781a4140517b37876f07c6db2fec79.png  Mortar squad / Zespół moździerzy

  Wyposażenie:

  • LAV-M

   

  Vehicle Commander / Dowódca Pojazdu

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Driver / Kierowca

   

  694854145_SFGPUCFHE-B.png.b5781a4140517b37876f07c6db2fec79.png  Mortar squad / Zespół moździerzy

  Wyposażenie:

  • LAV-M

   

  Vehicle Commander / Dowódca Pojazdu

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Mortar man / Operator moździerza

  Driver / Kierowca

   

  Uwagi

  Spoiler
  • Zwiadowcy są to zwykli strzelcy, którzy przeszli szkolenie zwiadowcze oraz są wyszkoleni i zorganizowani w celu udzielenia wsparcia pojazdowi.
  • Zwiadowcy tej formacji nie są używani w taki sam sposób jak w piechocie czy piechocie zmechanizowanej.
  • Każdy LAV-25 przewozi 4 żołnierzy zazwyczaj 3 zwiadowców + Corpsman (medyk), inżynier lub mechanik.
  • Każdy pluton LAR posiada jednego medyka US Navy - Corpsman. Każda kompania posiada również dodatkowego medyka.
  • Pomoc medyczna w formacjach LAR jest ograniczona do przeszkolenia zwiadowców (z tego powodu otrzymują oni zaawansowane szkolenia medyczne - CLS) z powodu częstego wykonywania zadań z dala od głównego teatru działań.
  • Ewakuacja medyczna członka oddziału może być ograniczona lub niemożliwa aż do momentu ewakuacji całego oddziału ze strefy operacji.
  • Zwiadowcy LAR są integralną częścią załogi pojazdu, gdzie są zależni od siebie nawzajem w kwestii bezpieczeństwa, mobilności i siły ognia. Pojazd+zwiadowcy=jedność.
  • Zwiadowcy normalnie unikają bliskiej konfrontacji z piechota przeciwnika.
  • Zadaniami zwiadowców są:
   • Zapewniać osłonę dla pojazdów LAV.
   • Obsadzać posterunki obserwacyjne.
   • Przeprowadzać spieszony patrol pobliskiego terenu, który nie może zostać ominięty.
   • Zapewnić spieszoną osłonę dla pojazdów LAV na niebezpiecznym obszarze.
   • Rozpoznawanie przeszkód, lokalizowanie i oznaczanie możliwych dróg alternatywnych dla sił głównych/uzupełniających.
   • Monitorowanie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN).
   • Oznaczanie stref skażonych i objazdów.
   • Przeprowadzanie ograniczonych zadań inżynieryjnych.
   • Rozpoznawanie i ocenianie przepraw rzecznych/terenowych.
   • Kontrolowanie wsparcia ogniowego.
  • Pojazdy LAV nie powinny być traktowane jak pojazdy IFV (Infantry Fighting Vehicle) lub APC (Armored Personnel Carrier). LAV jest pojazdem zwiadowczym, który nie posiada wystarczającej ochrony i miejsc desantu aby mógł przeprowadzać typowe misje przeznaczone dla piechoty zmechanizowanej.
  • Jednostki LAR posiadają wysokie zdolności mobilne oraz dużą siłę ognia, aby móc pozyskiwać krytyczne informacje dla dowódcy (tzw. CCIR) i priorytetowe informacje (PIR).
  • Formacje LAR mogą rozwinąć sytuację na polu bitwy tak aby stworzyć możliwości do użycia lotnictwa w walce, jak również dostarczyć bardziej szczegółowe informacje.

   


  Opinie użytkowników

  Brak opinii do wyświetlenia.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...