Skocz do zawartości
Sone

Regulaminy ACC

Rekomendowane odpowiedzi

REGULAMIN ACC

Spis treści:

 1. Regulamin członka społeczności ACC
 2. Regulamin rozgrywek
 3. Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)
 4. Standardy misji i serwer testowy
 5. Regulamin Master Class
 6. Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC
 7. Zasady otwierania zapisów na misje

 

dividerline2.png

1) Regulamin członka społeczności ACC

 1. Za członka ACC uznaje się:
  1. Wszystkie osoby posiadające konto na forum legitymujące się rangą co najmniej Rekruta.
 2. Każdy członek ACC musi spełniać następujące warunki:
  1. Mieć ukończone co najmniej 17 lat.
  2. Występować pod nazwą (nickiem), która:
   1. jest łatwa do odczytania i wymówienia
   2. jest jednakowa na forum ACC, serwerze TS ACC i w grze
   3. nie łamie dobrych obyczajów, a w szczególności:
    1. nie nawiązuje do treści faszystowskich, komunistycznych, fundamentalizmu religijnego
    2. nie nawołuje do nienawiści
    3. nie obraża innych osób
  3. Posiadać możliwość komunikacji głosowej zgodnej ze standardem ACC, czyli:
   1. posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany program Teamspeak 3
   2. posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany mod ACRE
  4. Być osobą dojrzałą i stosować się do zasad netykiety. W szczególności zakazane są:
   1. trolling
   2. flaming
   3. nadużywanie wulgaryzmów
   4. obrażanie innych na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, czy politycznym

 

dividerline2.png

2) Regulamin rozgrywek

 1. Przed rozgrywką obowiązuje:
  1. Dyscyplina techniczna.
   1. Gracz chcący wziąć udział w dowolnej rozgrywce ma obowiązek przygotować się technicznie do wzięcia w niej udziału.
    Przez przygotowanie techniczne rozumiane jest zapewnienie wszystkich czynników niezbędnych do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa w misji bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu.
    Do czynników takich zalicza się:
    1. Poprawną instalację i konfigurację niezbędnych modyfikacji ArmA.
    2. Zapewnienie możliwości komunikacji zgodnej ze standardami ACC (ACRETS)
    3. Zapewnienie odpowiedniego łącza niezbędnego do płynnego uczestnictwa w rozgrywce (odpowiednio niski ping i desynchronizacja na serwerze gry, oraz packet loss na TS)
    4. Zaznajomienie się ze sposobem użytkowania zmodyfikowanej na potrzeby ACC gry ArmA.
  2. Dyscyplina czasu.
   1. Na każdą rozgrywkę należy stawić się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
   2. Prowadzenie nieistotnych dla planowanej misji dyskusji opóźniających rozpoczęcie rozgrywki jest zabronione na wszystkich kanałach komunikacji udostępnianych przez ACC.
   3. Po przejściu do mapy nie ma możliwości dołączania do rozgrywki spóźnialskich.
   4. Osób spóźnionych nie można obsadzać na slotach dowódczych.
  3. Dyscyplina zapisów.
 • Wyróżniamy 2 typy wydarzeń z zapisami w kalendarzu: Misje oraz Szkolenia
 • Zapisanie się na wydarzenie w kalendarzu jest potwierdzeniem uczestnictwa niezależnie od dodanych przy zapisie komentarzy, czy wybranej roli.
 • Osoby, które zapisały się na wydarzenie w kalendarzu o charakterze misji mają obowiązek stawienia się w terminie jego rozegrania, oraz uczestniczenia w nim do momentu zakończenia, bądź śmierci kierowanej postaci.
 • W przypadku, gdy wydarzenie jest szkoleniem MC/Regimentu/Specjalistycznym, organizator sam decyduje o warunkach zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Zapisanie się na slot opcjonalny nie gwarantuje, że gracz zajmujący go ostatecznie na nim zagra. Pozostaje to w kwestii osoby dowodzącej misją.
 • Zapisanie się na slot rezerwowy w danym wydarzeniu jest równoznaczne z punktualnym przybyciem na wydarzenie i deklarowaniem przygotowania technicznego oraz chęci do gry mimo niedostatecznej liczby slotów.
 1. Dyscyplina specjalizacji.
  1. Rola specjalistyczna to taka, dla której przewidziane jest szkolenie MC.
  2. Rola podstawowa to każda rola niespecjalistyczna.
  3. Każdy gracz deklarujący w zapisach chęć objęcia roli specjalistycznej ma obowiązek przygotować się do rozgrywki pod kątem pełnienia tej funkcji
 2. W trakcie rozgrywki obowiązuje:
  1. Dyscyplina hierarchii.
   1. W czasie misji ACC obowiązuje hierarchia wojskowa. Rozkaz wydany przez wyższego dowódcę powinien być wykonany. Niesubordynacja jest niemile widziana i będzie karana.
   2. W przypadku braku możliwości wykonania rozkazu z różnych powodów (straty, przewaga przeciwnika, niewystarczające środki itp.) należy bezzwłocznie poinformować o tym wydającego rozkaz.
   3. Wszelkie przypadki niesubordynacji będą rozpatrywane poza rozgrywką.
   4. Poważne i nagminne naruszanie dyscypliny, będzie rozpatrywane przez sztab pod kątem ograniczenia udziału w rozgrywkach.
  2. Dyscyplina komunikacji.
   1. Wszystkie kanały komunikacji służą wyłącznie do przekazywania informacji związanych z symulowaną misją.
   2. Kanały radiowe służą wyłącznie do koordynowania działań pomiędzy sekcjami i żołnierzami wchodzącymi w ich skład.
   3. Wszystkie kanały czatu służą wyłącznie do przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywki jak i w poczekalni).
  3. Dyscyplina symulacji.
   1. Autentyczne zachowanie jest obowiązkowe.
    Rozumiane jest ono jako chęć uczestnika symulacji do zachowania życia i zdrowia: kierowanej postaci, jej sojuszników, oraz osób postronnych.
    O autentycznym zachowaniu świadczy rzetelne podejście do odgrywanej roli, symulowanie zgodnych z założeniem rozgrywki zachowań, w szczególności staranne wykorzystywanie zdolności bojowych kierowanej postaci.
   2. Niszczenie realizmu symulacji jest zabronione.
    Rozumiane jest ono jako celowe zwracanie uwagi jej uczestników na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Wyjątkiem jest przekazywanie ważnych komunikatów technicznych mających wpływ na przebieg rozgrywki.
    Działaniami niszczącymi realizm są między innymi:
    1. Wykorzystywanie dyscypliny hierarchii (pkt. 2.1) do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Opis: “Henio, bierz ten granat i leć wysadzić się w powietrze. To rozkaz!”
     Przykład: rozgrywanie misji wykorzystujących jednostki wojskowe bez odwzorowania zachowań wojskowych.
    2. Wykorzystywanie mechaniki gry do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Opis: celowe nadużywanie niedociągnięć systemu animacji postaci.
     Przykład: celowe uderzanie głową postaci w ścianę.
    3. Dyskusje na temat mechaniki gry.
     Przykład: “Mission maker musi wyregulować ustawienia, bo AI zbyt celnie wali z moździerzy”.
    4. Używanie wiedzy dotyczącej rozgrywanej misji zdobytej w poprzednich jej rozegraniach.
     Przykład: “Ej, tu zaraz będzie posterunek nepla, dawać granatnik na przód kolumny”
    5. Dyskusje przypominające o tym, że osoba kierująca danym żołnierzem nie jest nim w rzeczywistości.
     Przykład: “Sorry panowie, muszę iść do biedronki. Idę do UAZa, w razie czego mnie podwieziecie”.
     Przykład: “Ten durny rząd znów podniósł podatki, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć firmę”.
     Przykład: “Hej, Edek, idziemy grać w DCSa po misji?” 
   3. Budowanie realizmu symulacji jest obowiązkowe tylko w misjach typu RealOp, choć Sztab zachęca do ich stosowania również w innych rozgrywkach.
    Rozumiane jest ono jako działania odwracające uwagę od faktu, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Są to wszystkie czynności, które nie dają graczowi przewagi podczas gry, a budują autentyczność odgrywanej roli.
 3. Po rozgrywce obowiązuje:
  1. Dyscyplina kultury.
   1. Osoba uczestnicząca w dyskusji podczas odprawy ma możliwość wypowiadać się w formie krytyki lub konstruktywnej krytyki, a nie nagonki.
  2. Dyscyplina starszeństwa.
   1. Głównodowodzący prowadzi odprawę i udziela głosu dowódcom niższego szczebla.
   2. Dowódcy oddziałów po swojej wypowiedzi mogą udzielić głosu swoim podwładnym.
   3. Zabieranie głosu poza powyższym porządkiem jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy.

 

dividerline2.png

3) Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)

 1. Reprezentacja podczas gry:
  1. Każdy gracz, z rangą od rekruta włącznie, identyfikujący się ze społecznością ACC ma możliwość reprezentowania jej podczas gry.
  2. Osoba reprezentująca ACC podczas gry w ArmA posiada:
   1. Tag [ACC].
   2. Logo ACC.
   3. Komentarz zawierający tytuł oraz aktualną rangę użytkownika.
   4. Adres strony społeczności, oraz adres e-mail administracji.
 2. Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
 3. Osoba uważana jest za reprezentanta jeżeli istnieje widoczne w grze powiązanie pomiędzy tą osobą, a społecznością ACC.
  W szczególności są to elementy wymienione w punkcie 1.2.
 4. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec graczy ACC na cały czas reprezentowania społeczności.
 5. Warunkiem koniecznym reprezentowania ACC jest dodanie gracza do pliku squad.XML. Akcja ta odbywa się automatycznie każdego dnia na podstawie listy aktywnych graczy ze statystyk serwera ACC. Poprzez aktywnych graczy rozumiane są wszystkie osoby w randze powyżej szeregowego oraz osoby w randze szeregowego i poniżej, które grały na serwerze ACC w ciągu ostatnich 5 miesięcy.
 6. Adres pliku squad.xml.

  Po umieszczeniu adresu w profilu i poprawnym wyświetleniu insygniów osoba staje się reprezentantem ACC w trakcie rozgrywki.
  http://armacoopcorps.pl/xml/squad.xml

 7. Reprezentacja poza grą:
  1. Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
  2. Osoba uważana jest za reprezentanta, jeżeli istnieje widoczne powiązanie pomiędzy nim, a ACC.
  3. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec członków społeczności na cały czas jej reprezentowania.
  4. Posiadanie tagu ACC na innym serwerze niż nasz wiąże się z odpowiedzialnym i równie dojrzałym zachowaniem, wszelkie odstępstwa od odgórnie przyjętych norm zostaną odebrane jako zła reklama dla ACC i mogą skutkować wydaleniem ze Społeczności.

 

dividerline2.png

4) Standardy misji i serwer testowy

Testowanie misji

Testowanie misji odbywa się na serwerze testowym Arma Coop Corps Development. Aby uzyskać dostęp do serwera testowego należy zgłosić się na KZS 
i w tytule tematu z napisać "Nick - Dostęp do serwera testowego" wraz z treścią prośby

Misje służące do testowania muszą mieć przedrostek: test_

Misje można testować od 00:00-19:55, jeśli misja na serwerze głównym zakończyła się szybciej jest możliwość uruchomienia serwera i testowania zaraz po niej. W tej sprawie skontaktuj się z sztabowcem.

Na serwerze testowym można testować również dodatkowe mody. Jeśli któryś wymaga wgrania na serwer należy pisać do sztabowców. (najlepiej przez KZS).

________________________________________________________________________________________________

Dodawanie gotowych misji

Procedura dodawania już sprawdzonych misji (jak i ich poprawek) odbywa się przez podforum MISJE GRACZYgdzie dany MM zakłada swój JEDEN TEMAT 
nazywając go np. "Maras - Misje"

________________________________________________________________________________________________

Wrzucanie poprawek

Prosimy, aby zachować umiar - ciągłe wrzucanie "na gorąco" nowych wersji misji i zawracanie głowy nie przyspieszy procesu. 

Poprawki swoich misji zaleca się wrzucać kilka dni po pierwszym rozegraniu danej misji.

________________________________________________________________________________________________

Sprawdzanie misji

Każdego gracza wrzucającego misję obowiązuje kontrola jakości misji - do momentu uznania przez sztab, że dany gracz zyskuje tytuł "Mission Maker", jego misje będą poglądowo sprawdzane pod względem:

 1. Przeciwnika (ilośc, umiejętności)
 2. Dobranego ekwipunku (czy grywalny)
 3. Briefiengu (czy kompletny i zrozumiały)
 4. Logiki (czy dana misjia jest grywalna pod kątem rozgrywek w ACC)

________________________________________________________________________________________________

Nazywanie misji

W lobby serwera (przeglądzie misji) nazwy misji muszą mieć określoną formę:

 

Spoiler

 

co xx Dobra Misja - misja typu COOP
tvt xx Wielka Wojna - misja typu TvT
ro xx Jaskrawy poranek - misja typu RealOp/RPG
tr xx MC: AT/AA - scenariusz typu Trening

Gdzie:

 • przedrostek jest z małych liter (co/tvt/tr/jo)
 • xx to liczba slotów
 • Liczba slotów powinna określać maksymalną liczbę miejsc dla graczy w danej misji.

 

Nazwy te ustawia się w description.ext komendą:

briefingName = "co 25 Dobra Misja";

*Nie ustawiamy nazwy misji w atrybutach w edytorze EDEN
Umożliwia to podgląd nazwy pliku misji w lobby samej misji po jej wyborze.

________________________________________________________________________________________________

Opis misji:

W lobby serwera (przeglądzie misji) każda misji musi zawierać opis zgodny z wytycznymi:

DATA | Opis misji | min. ilość graczy + ew. wymagania | użyte dod. skrypty | wersja | autor


Poprawny przykład

09.11.2018 | Lokalne oddziały porządkowe otrzymują komunikat alarmowy o ataku partyzantów na lokalną elektrownie. | min 15 osób (w tym sanitariusz ONZ) | DAC, Unitgear, Falcon, SHK_Taskmaster | v1.0 | mb Maras

 

Opis misji ustawia się w dwóch miejscach:

 • description.ext komendą:
overviewText="treść opisu";
 • w edytorze EDEN w zakładce Atrybuty/Tryb Wielosobowy... <patrz spoiler>
 
Spoiler

yLiQJJK.jpg

 
________________________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________________________

Description.ext

Plik description.ext musi zawierać minimum:

class Header
{
  gameType = Coop;
  minPlayers = 1; //Minimalna ilość graczy (zawsze na 1) 
  maxPlayers = 20; //Maksymalna ilość graczy (tu wpisujemy ilość grywalnych slotów)  
};

joinUnassigned = 1; // Dzięki temu gracze nie będą automatycznie wrzucani na sloty (zawsze na 1)

//NAZWA MISJI W PRZEGLĄDZIE MISJI
briefingName = "co 20 Act of Violence";

//OPIS MISJI W PRZEGLĄDZIE MISJI
overviewText="| 09.11.2018 |(Osobny briefing dla stron!) W elektrowni na terenie Dystryktu Podagorska dochodzi do strzelaniny i rozlewu krwi. Okoliczne siły milicji i ONZ zostają postawione w stan gotowości.| min. 16 osób w tym sanitariusz ONZ. | DAC 3.1b, FALCON, 3DEN, Unitgear | mb Maras | v 1.0 |";

//OPIS PODCZAS WCZYTYWANIA
onLoadName = "Act of Violence";
onLoadMission = "'Pierwszą ofiarą wojny jest prawda... ale kto decyduje czym jest prawda?'";
author = "Maras for Arma Coop Corps";

//LOADSCREEN
//loadScreen = "loadscreen.jpg"; // Obrazek o takim tytule wrzucamy do głównego folderu misji by zadziałał (rozszerzenie jest istotne, jeśli chcemy by działało usuwamy dwa ukośniki przed loadScreen = ...)

//KONSOLA
enableDebugConsole = 1;

//RESPAWN
respawnTemplates[] = {"ace_spectator"};

//CHAT
disableChannels[]={2,5,6}; // wyłączenie wiadomości o łączeniu się graczy

//AFM
forceRotorLibSimulation = 0;

Lista dostępnych gameType.

________________________________________________________________________________________________

Init.sqf

Plik init.sqf musi zawierać minimum:

//SETTINGS
enableSaving [false, false]; // //Komenda odpowiadająca za wyłączenie możliwości zapisywania stanu misji na serwerze
enableSentences false; // Wyłącza meldunki radiowe

//TEAMKILLING
player addRating 100000; // Komenda odpowiadająca za to by AI sojusznicze nie zabijało graczy, którzy zrobili FF (nic nie zmieniamy)

//BRIEFING
[] execVM "briefing.sqf"; //Komenda odpowiadająca za dodanie pliku briefingu do misji który znajduje się w głównym folderze misji (nic nie zmieniamy)

//TAB MY SQUAD
execVM "tabMySquad.sqf"; //Komenda odpowiadająca za dodanie pliku tabMySquad do misji (nic nie zmieniamy, służy do przegląu wyposażenia na briefingu o ile w folderze misji macie plik tabMySquad.sqf

Plik tabMySquad.sqf możesz znaleźć tutaj: https://forum.armacoopcorps.pl/topic/10366-tabmysquad/

 

Pozostałe obowiązujące standardy zamieszczone są pod tym adresem: https://forum.armacoopcorps.pl/topic/10904-standardy-misji-serwer-testowy/

dividerline2.png

5) Regulamin Master Class

Celem Szkolenia Master Class jest zapoznanie graczy z działaniem i obsługą poszczególnych narzędzi i technik charakterystycznych dla danej specjalizacji oraz wykształcenie grupy specjalistów regularnie grających na danych pozycjach i posiadających całą potrzebną wiedzę z danej specjalizacji.

I. Specjalista:

 • Specjalista jest to osoba ze złotą baretką MC posiadająca pełną i kompletną wiedzę w zakresie pełnionej specjalności.
 • Osoby z Srebrną baretką MC, są to osoby przeszkolone nie będące specjalistami ale mogące aspirować do tego statusu.

II. Szkolenia:

Dla funkcjonowania szkolenia danej specjalizacji wymagane są następujące elementy:

 • Ukończony poradnik MC danej specjalizacji (w cześć teoretycznej i technicznej*)
 • Jedno pilotażowe szkolenie dla członka administracji
 • Zatwierdzenie poradnika i instruktora przez Sztabowców

* Rozumiane jako opis mechaniki i obsługi narzędzi potrzebnych do pełnienia danej roli w grze

III. Zasady przyznawania baretek:

 • Srebrna baretka
  • Srebrna baretka jest świadectwem uczestnictwa w szkoleniu Master Class
  • Jedynym wymogiem otrzymania srebrnej baretki jest ukończenie szkolenia
  • Brak wymogów wobec utrzymania srebrnej baretki
 • Złota baretka
  • Złota baretka jest świadectwem specjalizowania się gracza w danej roli specjalistycznej
  • Nadanie złotej baretki MC jest równoznaczne z poręczeniem przez instruktora za zdolność danej osoby do pełnienia konkretnej roli specjalistycznej.
  • Instruktor MC automatycznie posiada złotą baretkę w specjalizacji dla której prowadzi szkolenia.
   W przypadku rezygnacji ze stanowiska podlega on zasadom ustalonym przez kolejnego instruktora.
  • Złote baretki przyznawane są osobom zainteresowanym przez instruktora szkolenia.
  • Tylko osoba posiadająca srebrną baretkę może aspirować do otrzymania złotej baretki.
  • Instruktor określa zasady przyznawania i utrzymania złotych baretek i udostępnia je w temacie w odpowiednim forum Szkolenia / Master Classes.
   Zasady te muszą być identyczne wobec wszystkich szkolonych.
  • Sztab posiada prawo dożywotniego nadania złotej baretki poza szkoleniami i zasadami ustalanymi przez instruktorów.

 

Baretki są przyznawane przez członków administracji w specjalnie przygotowanym do tego systemie na forum. Baretki zdobyte przez danego gracza można odczytać w profilu użytkownika w zakładce "odznaczenia" lub bezpośrednio pod avatarem w poście.

 

dividerline2.png

6) Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC

 • Ogólne zasady
  • Zamieszczając dowolne treści na serwerach ACC autor akceptuje warunki “Regulaminu zamieszczania treści na serwerach ACC“.
  • Przez treści rozumiane są wszelakie pliki, teksty i utwory zamieszczane na serwerach ACC, na przykład: misje, poradniki, posty, filmy wideo, grafika.
  • Wraz z zamieszczeniem misji na serwer ACC autor zachowuje prawa autorskie, przekazuje jednak na rzecz społeczności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne.
 • Zamieszczanie misji
  • Mission Maker to tytuł przyznawany osobie zasłużonej w zakresie czynnego tworzenia misji na rzecz ACC.
  • Aby misja została umieszczona na serwerze MM ma obowiązek zamieścić stosowną informację wraz z plikiem w temacie opatrzonym jego nickiem w dziale Misje graczy.
  • Misje są usuwane tylko i wyłącznie w wypadku decyzji sztabu, bądź wprowadzenia poprawek przez MM i zamieszczenia nowej wersji misji.
  • MM ma obowiązek przetestować misję we własnym zakresie aby upewnić się iż jest ona w pełni sprawna na serwerze dedykowanym. Powinien w tym celu skorzystać z serwera testowego do którego dane może uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.
  • Sztab we własnym zakresie rozpatruje zamieszczenie proponowanych misji na serwer i ma prawo do odrzucenia misji jeżeli uzna ją za niespełniającą wymagań ACC, jak i również może skierować misje do poprawki w wypadku wykrycia błędów.
  • Sztab decyduje o terminie zamieszczenia misji na serwer.
  • Aby wrzucona i rozegrana została misja zawierająca addony nie wchodzące do standardowej paczki addonów ACC, musi być na nią zapisane minimum 15 osób, tyle tez osób musi stawić się na rozgrywkę.
 • Zamieszczanie addonów
  • Wyłącznie Sztab rozpatruje możliwość dodana addonu na serwer ACC.
  • Sztab zastrzega sobie prawo do odmówienia wrzucenia addonu na serwer jeśli pochodzi on z niewiarygonego źródła.
  • Sztab w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał addony, które w opinii Sztabu mogą wnieśc najwiecej do przebiegu rozgrywek organizowanych w ACC.

 


 

Zasady otwierania zapisów na misje

 

 • Wyróżniamy dwa typy wydarzeń w kalendarzu: Misje oraz Szkolenia
 • Misje muszą być rozpisane na godzinę 20:00 w dowolny dzień tygodnia.
 • Misje które odbywają się w terminach weekendowych (pt/sob/nd) mogą być otwarte tylko za zgodą sztabu udzieloną przez KZS na prośbę organizatora.
 • Misje zawierające modyfikację ZEUS otwierane są wyłącznie za zgodą sztabu udzieloną przez KZS na prośbę organizatora.
 • Szkolenia mogą być rozpisane na godzinę 20:00 i powinny być rozpisane tak, aby nie kolidować z innymi wydarzeniami.
 • Zapisy na oba typy wydarzeń może otworzyć gracz z rangą szeregowego wzwyż, pod warunkiem, że wydarzenie nie koliduje z innym istniejącym bądź zaplanowanym wydarzeniem ACC w danym dniu (kontakt ze Sztabem ws. uzgodnienia terminu mile widziany).
 • Podstawą do właściwego zarezerwowania dowolnego terminu jest stworzenie wydarzenia w kalendarzu.

 

Obowiązki organizatorów przy rozpisywaniu wydarzeń w kalendarzu

 • W celu otrzymania zgody na otworzenie zapisów na Misję w weekend (pt/sob/nd) należy wysłać zapytanie w dziale "Kontakt ze Sztabem".
 • Osoby z tytułem Mission Maker mogą otworzyć zapisy na Misje bez wysyłania zapytania o termin. Mile widziana krótka informacja o zamiarze zrobienia wydarzenia na KZS.
 • Osoby z tytułem Instruktor mogą otworzyć zapisy na Szkolenia bez wysyłania zapytania o termin. Mile widziana informacja o zamiarze zrobienia wydarzenia na KZS.
 • Organizator danego wydarzenia jest zobowiązany do otworzenia zapisów w kalendarzu poprzez panel statystyk ACC <instrukcja tutaj>
 • Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji MINIMALNEJ liczbie osób jaka jest potrzebna do odbycia się danego wydarzenia.
 • Organizator zobowiązany jest do monitorowania ilości zapisanych i gdy ta nie spełnia minimalnej obsady - odwołuje zapisy niepóźniej niż 1h przed rozpoczęciem.
 • Organizator ma prawo do oznaczenia konkretnych slotów jako opcjonalne. Zastrzega się, aby nie przesadzać z ilością slotów opcjonalnych. W tym celu lepiej otworzyć sloty rezerwy (patrz niżej).
 • Organizator ma prawo do zwrócenia się z prośbą o dodanie klikanych slotów rezerwowych do misji. Prośbę tą należy kierować bezpośrednio do sztabowców.
 • Dane wywiadowcze oraz dodatkowe informacje dot. Misji muszą zostać umieszczone w odpowiednim dziale: COOP/TVT/REALOP/JOINTOP co najmniej na 32h przed wydarzeniem.
 • Tytuł tematu w danym dziale na forum musi być zgodny ze wzorcem: [01.01.2019] Warrior Sweep.
 • Tytuł wydarzenia w kalendarzu musi być zgodny ze wzorcem np: "co 20 Warrior Sweep".
 • Jeżeli misja korzysta z dodatkowych addonów lub odrębnej linii modów, musi posiadać dodatkowy dopisek w nazwie tematu/wydarzenia:
  • Iron Front Lite: [IFA]
  • Usnung Mod: [UNS]
  • Apex DLC: [APEX]
  • Inne addony/mapy: [MOD]
 • Dodatkowe addony rozumiane są jako addony nieuwzględnione w podstawowej linii modów.
 • Misje z dodatkowymi addonami wymagają, minimum 15 osób wpisanych kalendarzu, na dzień przed rozgrywką i tylu samo osób na obecnych w momencie rozpoczęcia rozgrywki.
 • Misje z dodatkowymi addonami można otworzyć tylko za zgodą Sztabu.

 

Otwieranie zapisów na misje zawierające modyfikację ZEUS

 • Wyróżniamy dwa dostępne w ACC tryby zastosowania ZEUSa
  • [ZGM] Zeus Game Master - Zeus tworzący misję na bieżąco w oparciu o swoją wizję lub szczegółowy briefing MM, tworzący ją na serwerze przed godziną 20:00
  • [Z] Zeus - Zeus wspierający w pełni przygotowaną rozgrywkę zawierającą: odprawę, przeciwnika i inne potrzebne skrypty
 • Aby otworzyć misję zawierającą ZEUSa należy wysłać zapytanie w dziale "Kontakt ze Sztabem" bez względu na posiadany tytuł.
 • Jeżeli misja działa w oparciu o jeden z dwóch dostępnych w ACC trybów ZEUSa musi posiadać dodatkowy dopisek w nazwie tematu:
  • Zeus Game Master: [ZGM]
  • Zeus: [Z]
 • Zeusem może być osoba z tytułem MM lub osoba posiadająca baretkę ZEUS.

 

 

Jakiekolwiek dodatkowe zasady/ustalenia dotyczące funkcjonowania zapisów i rozgrywki muszą być najpierw uzgodnione ze Sztabem i zaakceptowane.

 • Super 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...