Skocz do zawartości
Sone

Regulaminy ACC

Rekomendowane odpowiedzi

Spis treści:

 1. Regulamin członka społeczności ACC
 2. Regulamin rozgrywek
 3. Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)
 4. Standardy misji i serwer testowy
 5. Regulamin Master Class
 6. Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC
 7. Zasady otwierania zapisów na misje

 

 


Regulamin członka społeczności ACC

 1. Za członka ACC uznaje się:
  1. Wszystkie osoby posiadające konto na forum legitymujące się rangą co najmniej Rekruta.
 2. Każdy członek ACC musi spełniać następujące warunki:
  1. Mieć ukończone co najmniej 17 lat.
  2. Występować pod nazwą (nickiem), która:
   1. jest łatwa do odczytania i wymówienia
   2. jest jednakowa na forum ACC, serwerze TS ACC i w grze
   3. nie łamie dobrych obyczajów, a w szczególności:
    1. nie nawiązuje do treści faszystowskich, komunistycznych, fundamentalizmu religijnego
    2. nie nawołuje do nienawiści
    3. nie obraża innych osób
  3. Posiadać możliwość komunikacji głosowej zgodnej ze standardem ACC, czyli:
   1. posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany program Teamspeak 3
   2. posiadać zainstalowany i poprawnie skonfigurowany mod ACRE
  4. Być osobą dojrzałą i stosować się do zasad netykiety. W szczególności zakazane są:
   1. trolling
   2. flaming
   3. nadużywanie wulgaryzmów
   4. obrażanie innych na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, czy politycznym

 

 


Regulamin rozgrywek

 1. Przed rozgrywką obowiązuje:
  1. Dyscyplina techniczna.
   1. Gracz chcący wziąć udział w dowolnej rozgrywce ma obowiązek przygotować się technicznie do wzięcia w niej udziału.
    Przez przygotowanie techniczne rozumiane jest zapewnienie wszystkich czynników niezbędnych do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa w misji bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu.
    Do czynników takich zalicza się:
    1. Poprawną instalację i konfigurację niezbędnych modyfikacji ArmA.
    2. Zapewnienie możliwości komunikacji zgodnej ze standardami ACC (ACRETS)
    3. Zapewnienie odpowiedniego łącza niezbędnego do płynnego uczestnictwa w rozgrywce (odpowiednio niski ping i desynchronizacja na serwerze gry, oraz packet loss na TS)
    4. Zaznajomienie się ze sposobem użytkowania zmodyfikowanej na potrzeby ACC gry ArmA.
  2. Dyscyplina czasu.
   1. Na każdą rozgrywkę należy stawić się punktualnie o wyznaczonej godzinie.
   2. Prowadzenie nieistotnych dla planowanej misji dyskusji opóźniających rozpoczęcie rozgrywki jest zabronione na wszystkich kanałach komunikacji udostępnianych przez ACC.
   3. Po przejściu do mapy nie ma możliwości dołączania do rozgrywki spóźnialskich.
   4. Osób spóźnionych nie można obsadzać na slotach dowódczych.
  3. Dyscyplina zapisów.
 • Wyróżniamy 2 typy wydarzeń z zapisami w kalendarzu: Misje oraz Szkolenia
 • Zapisanie się na wydarzenie w kalendarzu jest potwierdzeniem uczestnictwa niezależnie od dodanych przy zapisie komentarzy, czy wybranej roli.
 • Osoby, które zapisały się na wydarzenie w kalendarzu o charakterze misji mają obowiązek stawienia się w terminie jego rozegrania, oraz uczestniczenia w nim do momentu zakończenia, bądź śmierci kierowanej postaci.
 • W przypadku, gdy wydarzenie jest szkoleniem MC/Regimentu/Specjalistycznym, organizator sam decyduje o warunkach zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Zapisanie się na slot opcjonalny nie gwarantuje, że gracz zajmujący go ostatecznie na nim zagra. Pozostaje to w kwestii osoby dowodzącej misją.
 • Zapisanie się na slot rezerwowy w danym wydarzeniu jest równoznaczne z punktualnym przybyciem na wydarzenie i deklarowaniem przygotowania technicznego oraz chęci do gry mimo niedostatecznej liczby slotów.
 1. Dyscyplina specjalizacji.
  1. Rola specjalistyczna to taka, dla której przewidziane jest szkolenie MC.
  2. Rola podstawowa to każda rola niespecjalistyczna.
  3. Każdy gracz deklarujący w zapisach chęć objęcia roli specjalistycznej ma obowiązek przygotować się do rozgrywki pod kątem pełnienia tej funkcji
 2. W trakcie rozgrywki obowiązuje:
  1. Dyscyplina hierarchii.
   1. W czasie misji ACC obowiązuje hierarchia wojskowa. Rozkaz wydany przez wyższego dowódcę powinien być wykonany. Niesubordynacja jest niemile widziana i będzie karana.
   2. W przypadku braku możliwości wykonania rozkazu z różnych powodów (straty, przewaga przeciwnika, niewystarczające środki itp.) należy bezzwłocznie poinformować o tym wydającego rozkaz.
   3. Wszelkie przypadki niesubordynacji będą rozpatrywane poza rozgrywką.
   4. Poważne i nagminne naruszanie dyscypliny, będzie rozpatrywane przez sztab pod kątem ograniczenia udziału w rozgrywkach.
  2. Dyscyplina komunikacji.
   1. Wszystkie kanały komunikacji służą wyłącznie do przekazywania informacji związanych z symulowaną misją.
   2. Kanały radiowe służą wyłącznie do koordynowania działań pomiędzy sekcjami i żołnierzami wchodzącymi w ich skład.
   3. Wszystkie kanały czatu służą wyłącznie do przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywki jak i w poczekalni).
  3. Dyscyplina symulacji.
   1. Autentyczne zachowanie jest obowiązkowe.
    Rozumiane jest ono jako chęć uczestnika symulacji do zachowania życia i zdrowia: kierowanej postaci, jej sojuszników, oraz osób postronnych.
    O autentycznym zachowaniu świadczy rzetelne podejście do odgrywanej roli, symulowanie zgodnych z założeniem rozgrywki zachowań, w szczególności staranne wykorzystywanie zdolności bojowych kierowanej postaci.
   2. Niszczenie realizmu symulacji jest zabronione.
    Rozumiane jest ono jako celowe zwracanie uwagi jej uczestników na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Wyjątkiem jest przekazywanie ważnych komunikatów technicznych mających wpływ na przebieg rozgrywki.
    Działaniami niszczącymi realizm są między innymi:
    1. Wykorzystywanie dyscypliny hierarchii (pkt. 2.1) do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: “Henio, bierz ten granat i leć wysadzić się w powietrze. To rozkaz!”
     Przykład: rozgrywanie misji wykorzystujących jednostki wojskowe bez odwzorowania zachowań wojskowych.
    2. Wykorzystywanie mechaniki gry do tworzenia nierealistycznych sytuacji.
     Przykład: celowe nadużywanie niedociągnięć systemu animacji postaci.
     Przykład: celowe uderzanie głową postaci w ścianę.
    3. Dyskusje na temat mechaniki gry.
     Przykład: “Mission maker musi wyregulować DACa, bo AI zbyt celnie wali z moździerzy”.
    4. Używanie wiedzy dotyczącej rozgrywanej misji zdobytej w poprzednich jej rozegraniach.
     Przykład: “Ej, tu zaraz będzie posterunek nepla, dawać granatnik na przód kolumny”
    5. Dyskusje przypominające o tym, że osoba kierująca danym żołnierzem nie jest nim w rzeczywistości.
     Przykład: “Sorry panowie, muszę iść z psem. Idę do UAZa, w razie czego mnie podwieziecie”.
     Przykład: “Ten durny rząd znów podniósł podatki, jak tak dalej pójdzie, to będę musiał zamknąć firmę”.
     Przykład: “Hej, Edek, idziemy grać w DCSa po misji?” 
   3. Budowanie realizmu symulacji jest obowiązkowe tylko w misjach typu RealOp, choć Sztab zachęca do ich stosowania również w innych rozgrywkach.
    Rozumiane jest ono jako działania odwracające uwagę od faktu, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością.
    Są to wszystkie czynności, które nie dają graczowi przewagi podczas gry, a budują autentyczność odgrywanej roli.
 3. Po rozgrywce obowiązuje:
  1. Dyscyplina kultury.
   1. Osoba uczestnicząca w dyskusji podczas odprawy ma możliwość wypowiadać się w formie krytyki lub konstruktywnej krytyki, a nie nagonki.
  2. Dyscyplina starszeństwa.
   1. Głównodowodzący prowadzi odprawę i udziela głosu dowódcom sekcji.
   2. Dowódcy sekcji po wypowiedzi udzielają głosu swoim podwładnym.
   3. Zabieranie głosu poza powyższym porządkiem jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy.

 

 


Regulamin reprezentantów ACC (squad.XML i inne)

 1. Reprezentacja podczas gry:
  1. Każdy gracz, z rangą od rekruta włącznie, identyfikujący się ze społecznością ACC ma możliwość reprezentowania jej podczas gry.
  2. Osoba reprezentująca ACC podczas gry w ArmA posiada:
   1. Tag [ACC].
   2. Logo ACC.
   3. Komentarz zawierający tytuł oraz aktualną rangę użytkownika.
   4. Adres strony społeczności, oraz adres e-mail administracji.
 2. Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
 3. Osoba uważana jest za reprezentanta jeżeli istnieje widoczne w grze powiązanie pomiędzy tą osobą, a społecznością ACC.
  W szczególności są to elementy wymienione w punkcie 1.2.
 4. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec graczy ACC na cały czas reprezentowania społeczności.
 5. Warunkiem koniecznym reprezentowania ACC jest dodanie gracza do pliku squad.XML. Akcja ta odbywa się automatycznie każdego dnia na podstawie listy aktywnych graczy ze statystyk serwera ACC. Poprzez aktywnych graczy rozumiane są wszystkie osoby w randze powyżej szeregowego oraz osoby w randze szeregowego i poniżej, które grały na serwerze ACC w ciągu ostatnich 5 miesięcy.
 6. Adres pliku squad.xml.

  Po umieszczeniu adresu w profilu i poprawnym wyświetleniu insygniów osoba staje się reprezentantem ACC w trakcie rozgrywki.
  http://armacoopcorps.pl/xml/squad.xml

 7. Reprezentacja poza grą:
  1. Reprezentowanie ACC jest dobrowolne.
  2. Osoba uważana jest za reprezentanta, jeżeli istnieje widoczne powiązanie pomiędzy nim, a ACC.
  3. Reprezentant ACC ma obowiązek zachowywania się zgodnie ze standardami wobec członków społeczności na cały czas jej reprezentowania.
  4. Posiadanie tagu ACC na innym serwerze niż nasz wiąże się z odpowiedzialnym i równie dojrzałym zachowaniem, wszelkie odstępstwa od odgórnie przyjętych norm zostaną odebrane jako zła reklama dla ACC i mogą skutkować wydaleniem ze Społeczności.

 

 

Statut Opiekuna

Obowiązki Opiekuna

1. Moderacja podczas rozgrywek na serwerach ACC.

1.1 Dawanie przykładu własnym zachowaniem.

1.2 Utrzymywanie porządku podczas odprawy/misji/DB.

1.3 Informowanie administracji o przypadkach łamania regulaminu przez graczy podczas rozgrywek.

2. Moderacja na forum.

2.1 Zamykanie tematów z zapisami misje w dziale Rozgrywki po rozegraniu danej misji. (z informacją o zamknięciu).

2.2 Obserwowanie działu Misje graczy i upominanie administracji o zaległych lub pominiętych misjach, które nie zostały umieszczone na serwerach zgodnie z zasadami dodawania misji.

2.3 Publikowanie postu z awansami w temacie ogłoszenia wewnętrzne po uprzednim rozpatrzeniu awansów przez Sztab.

3. Moderacja na serwerze TeamSpeak.

3.1 Nadawanie grup: Gość, Poborowy, Rekrut.

3.2 Nadawanie srebrnych baretek MC graczom po udokumentowaniu przez nich obecności na szkoleniu.

3.3 Kontrolowanie zawartości i informacji umieszczanych w opisach kanałów na serwerze i informowanie o ich ewentualnej dezaktualizacji.

3.4 Kontrolowanie treści umieszczanych przez użytkowników pod kątem netykiety i regulaminów ACC.

4. Moderacja panelu kadr i statystyk ACC.

4.1 Comiesięczne opiniowanie graczy ACC pod kątem awansów w panelu kadr.

4.2 Informowanie o nieprawidłowościach związanych z przydzieleniem oznaczenia donator ($) lub kwatermistrz (KW) w panelu kadr.

4.3 Informowanie o potencjalnych nieprawidłowościach związanych z przydzieleniem awansu danej osobie.

 

Prawa Opiekuna

1. Moderacja podczas rozgrywek na serwerach ACC (w przypadku notorycznego naruszania regulaminu ACC i bezpośredniego działania na szkodę społeczności):

1.1 Zastosowanie wobec gracza kary w postaci wyrzucenia z gry (Kick) wyłącznie w przypadku:

1.1.1 Notorycznego nie stosowania się gracza do decyzji przełożonych podczas misji (potwierdzonego przez dowódcę/grupę świadków/inną dokumentację).

1.1.2 Lekceważenia wielokrotnych ostrzeżeń słownych/pisemnych ze strony kadry społeczności (potwierdzonego przez dowódcę/grupę świadków/inną dokumentację).

1.2 Zastosowania wobec gracza kary w postaci ostrzeżenia na forum umieszczonego w temacie HoS wyłącznie w przypadku:

1.2.1 Nieprzygotowania technicznego danego gracza na misji pomimo jego zapisania się.

1.2.2 Nieobecności danego gracza na misji pomimo jego zapisania się.

1.2.3 Potwierdzonego przez dowódcę/grupę świadków/inną dokumentację incydentu łamania regulaminu ACC podczas rozgrywki. 1, 2, 3

2. Moderacja na forum (w przypadku notorycznego naruszania regulaminu ACC na forum i bezpośredniego działania na szkodę społeczności):

2.1 Zastosowanie kary w postaci ostrzeżenia na forum umieszczonego w temacie HoS.

3. Moderacja na serwerze TeamSpeak (w przypadku notorycznego naruszania regulaminu ACC i bezpośredniego działania na szkodę społeczności):

3.1 Zastosowanie wobec gracza kary w postaci wyrzucenia z serwera z podaniem konkretnego uzasadnienia 3

3.2 Zastosowanie wobec gracza kary w postaci wystawienia bana na czas do 12h z podaniem konkretnego uzasadnienia 3

4. Inne

4.1 Opiekuni mają prawo wyjść z wcześniej otwarcie przedyskutowanymi między sobą w podforum "Szafa" inicjatywami o charakterze:

a. promocyjnym dla społeczności,

b. projektu mającego na celu rozwój społeczności,

c.  zmian w regulaminach mających na celu usprawnienie działania społeczności,

które zostaną w sposób priorytetowy przedyskutowane przez sztab i zaopiniowane pod warunkiem rzetelnego rozpisania danej inicjatywy.

 

1) W przypadku poważniejszego przewinienia które powinno zakończyć się wystawieniem bana, Opiekun wystawiający ostrzeżenie musi niezwłocznie skontaktować się z administracją w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia adekwatnych kroków.

2) Sugeruje się, by ostrzeżenia Opiekunów były wystawiane wyłącznie w przypadku nieobecności administratora na kanale/serwerze TS lub po konsultacji z nim, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

3) Wystawienie kary wiąże się z poinformowaniem w dziale Gracze(Szafa) o zaistniałem incydencie. 

 

 


 

Standardy misji i serwer testowy

Ogólne:

 1. Procedura dodawania misji (jak i poprawek) pozostaje bez zmian: misję dodaje się przez bazę misji (dodając wersję misji). Można (ale nie trzeba) napisać posta w dziale Misje graczy na forum, aby zwrócić uwagę Sztabu lub skontaktować się bezpośrednio z kuratorem.
 2. Usilnie prosi się, aby zachować umiar – ciągłe wrzucanie nowych wersji misji i zawracanie głowy nie przyspieszy procesu.
 3. Zostaje wprowadzona kontrola jakości – do momentu uznania przez Sztab, że dany MM zyskuje miano “zaufanego”, wszystkie misje będą wstępnie sprawdzane pod względem:
  1. AI – czy nie ma go za dużo (proporcje AI:Gracz to 1:1, góra 2:1), sprawdzany będzie poziom skilla AI (zalecam lekturę tego tematu). Addon ASR jest aktywny na serwerze.
  2. Ekwipunek – czy sprzęt pasuje do założeń misji. Obowiązuje absolutny zakaz skrzynek na starcie misji, chyba, że jest to podyktowane scenariuszem (np. symulacja bazy).
  3. Briefing – czy gracze wiedzą dość, by misję rozegrać – briefing może być dodany poprzez briefing.sqf lub moduły umieszczone w edytorze.
  4. Jeżeli podczas sprawdzania misji powstaną uwagi dot. powyższych punktów, będą one kierowane do MM w temacie na forum.
 4. Sztab nie będzie sprawdzał czy użyte skrypty/rozwiązania powodują problemy, sprawiające że misja jest niegrywalna.
 5. MM odpowiada za balans w misji i jej techniczną sprawność.
 6. Misje technicznie niesprawne będą usunięta z serwera w trybie natychmiastowym – autor zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z przyczyną.
 7. Zaufanym MM zostaje się po umieszczeniu na serwerze 3 sprawnych technicznie misjach – misja powinna wymagać tylko małych poprawek po jej rozegraniu np. w balansie misji (zmniejszenie skilla, rozmieszczenie, liczebność) lub drobnych poprawek w ekwipunku – są to rzeczy które najczęściej wychodzą po rozgrywce.
 8. Tak samo ten status można utracić, jeżeli 3 kolejne misje będą technicznie niesprawne.
 9. Misje nie będą wrzucane “na 20:00”. Wrzucona misja może zostać rozegrana dopiero dnia następnego chyba, że jest to misja zaufanego mission makera.
 10. Mile widziane jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań np. F3 framework.
 11. Nazwa pliku misji nie może zawierać spacji, ani znaków specjalnych. Prawidłowa nazwa misji wygląda następująco: co_25_dobra_misja_v1_0.Bornholm.pbo
  1. co – typ misji (co, tvt, ro, tr)
  2. 25 – ilość grywalnych slotów, może mieć formę: 16_-_24 oznaczając tym samym minimalną ilość wymaganych graczy
  3. dobra_misja – nazwa misji, wpisana małymi literami
  4. v1_0 – wersja misji
  5. ( _ ) – wszystkie spacje w nazwie pliku misji zastępujemy znakiem podkreślenia

Intel:

 1. Prefix nazwy misji musi być następujący, by utrzymać jednolitość na liście wyboru misji:
  1. co xx Dobra Misja – COOP
  2. tvt xx Wielka Wojna – TVT
  3. ro xx Jaskrawy poranek – RealOp/RPG
  4. tr xx MCAT/AA – Trening
  5. Gdzie xx to liczba slotów
 2. Liczba slotów powinna określać maksymalną liczbę slotów w danej misji.
 3. Opis misji powinien przedstawiać misję w “skrócie”, informować o najważniejszych elementach, wersji misji i dacie edycji:
  1. Obrona Kovrova – Dowódca i Piloci wymagani! | minimum 15 graczy | F3+DAC | v1.0 | 27.11.2014
 4. Jeżeli użyty jest Advanced Flight Model (RotorLib) musi być to oznaczone w nazwie misji skrótem (AFM):
  1. co 25 Dobra Misja (AFM)
 5. Zostało zdecydowane, że RotorLib nie będzie wymuszany ze strony serwera.

Description.ext

Musi zawierać:

author = "AUTOR MISJI";
OnLoadName = "TYTUŁ MISJI";
onLoadMission = "KRÓTKI OPIS MISJI";
disableChannels[]={2,5,6}; // wyłączenie wiadomości o łączeniu się graczy
forceRotorLibSimulation = 0; // 1 wymusza zaawansowany model lotu
respawnButton = 0; // wyłączenie przycisku respawnu
respawn= "BIRD"; // Misje COOP ACC nie korzystają z respawnu
respawnTemplates[] = {"ace_spectator"};
joinUnassigned = 1; // Dzięki temu gracze nie będą automatycznie wrzucani na sloty

class Header
    {
     gameType=COOP; // Lista dostępna poniżej
     minPlayers=1; // Minimalna ilość graczy w danej misji
     maxPlayers=99; // Maksymalna ilość graczy w danej misji
    };

Lista dostępnych gameType.

Init.sqf

Musi zawierać:

enableSaving [false, false]; // wyłącza autozapis.
[] execVM "briefing.sqf"; // exec briefingu, niepotrzebne jeżeli używamy modułów.
enableSentences false; // wyłącza meldunki radiowe (ACE3 robi to automatycznie)

Testowanie misji:

Został otwarty nowy serwer, który jest lustrzanym odbiciem w konfiguracji głównego serwera A3. Będzie służyć do testów misji i addonów (przykładowo wersji deweloperskich). Dostęp i uprawnienia do wrzucania misji osobiście na ten serwer można uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.

Serwer będzie czynny od 6:00 – 19:30.

Dostępne jest również osobne repozytorium dla Arma 3 Sync (nazwa: A3DEV), aby nie mieszać testowanych addonów z linią obowiązującą na głównym serwerze.

Bezpośrednio opiekę nad serwerem testowym sprawują @Doman i @Sone.

Funkcję kuratora misji na A3 pełni @Dagon.

Od siebie dodam kilka słów otuchy dla potencjalnych MMpróbujcie, pytajcie kolegów i nie chwytajcie się od razu dużych projektów, zaczynajcie pomału.

 

 


 

Regulamin Master Class

Celem Szkolenia Master Class jest zapoznanie graczy z działaniem i obsługą poszczególnych narzędzi i technik charakterystycznych dla danej specjalizacji oraz wykształcenie grupy specjalistów regularnie grających na danych pozycjach i posiadających całą potrzebną wiedzę z danej specjalizacji.

I. Specjalista:

 • Specjalista jest to osoba ze złotą baretką MC posiadająca pełną i kompletną wiedzę w zakresie pełnionej specjalności.
 • Osoby z Srebrną baretką MC, są to osoby przeszkolone nie będące specjalistami ale mogące aspirować do tego statusu.

II. Szkolenia:

Dla funkcjonowania szkolenia danej specjalizacji wymagane są następujące elementy:

 • Ukończony poradnik MC danej specjalizacji (w cześć teoretycznej i technicznej*)
 • Jedno pilotażowe szkolenie dla członka administracji
 • Zatwierdzenie poradnika i instruktora przez Sztabowców

* Rozumiane jako opis mechaniki i obsługi narzędzi potrzebnych do pełnienia danej roli w grze

III. Zasady przyznawania baretek:

 • Srebrna baretka
  • Srebrna baretka jest świadectwem uczestnictwa w szkoleniu Master Class
  • Jedynym wymogiem otrzymania srebrnej baretki jest obecność na szkoleniu
  • Brak wymogów wobec utrzymania srebrnej baretki
 • Złota baretka
  • Złota baretka jest świadectwem specjalizowania się gracza w danej roli specjalistycznej
  • Nadanie złotej baretki MC jest równoznaczne z poręczeniem przez instruktora za zdolność danej osoby do pełnienia konkretnej roli specjalistycznej.
  • Instruktor MC automatycznie posiada złotą baretkę w specjalizacji dla której prowadzi szkolenia.
   W przypadku rezygnacji ze stanowiska podlega on zasadom ustalonym przez kolejnego instruktora.
  • Złote baretki przyznawane są osobom zainteresowanym przez instruktora szkolenia.
  • Tylko osoba posiadająca srebrną baretkę może aspirować do otrzymania złotej baretki.
  • Instruktor określa zasady przyznawania i utrzymania złotych baretek i udostępnia je w temacie w odpowiednim forum Szkolenia / Master Classes.
   Zasady te muszą być identyczne wobec wszystkich szkolonych.
  • Sztab posiada prawo dożywotniego nadania złotej baretki poza szkoleniami i zasadami ustalanymi przez instruktorów.

 

Baretki są przyznawane przez członków administracji w specjalnie przygotowanym do tego systemie na forum. Baretki zdobyte przez danego gracza można odczytać w profilu użytkownika w zakładce "odznaczenia" lub bezpośrednio pod avatarem w poście.

 

 

 


Regulamin zamieszczania treści na serwerach ACC

 • Ogólne zasady
  • Zamieszczając dowolne treści na serwerach ACC autor akceptuje warunki “Regulaminu zamieszczania treści na serwerach ACC“.
  • Przez treści rozumiane są wszelakie pliki, teksty i utwory zamieszczane na serwerach ACC, na przykład: misje, poradniki, posty, filmy wideo, grafika.
  • Wraz z zamieszczeniem misji na serwer ACC autor zachowuje prawa autorskie, przekazuje jednak na rzecz społeczności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa zależne.
 • Zamieszczanie misji
  • Mission Maker jest to osoba lub osoby tworzące misje na platformę Arma 3.
  • Aby misja została umieszczona na serwerze MM ma obowiązek zamieścić stosowną informację wraz z plikiem w temacie opatrzonym jego nickiem w dziale Misje graczy.
  • Misje są usuwane tylko i wyłącznie w wypadku decyzji sztabu, bądź wprowadzenia poprawek przez MM i zamieszczenia nowej wersji misji.
  • MM ma obowiązek przetestować misję we własnym zakresie aby upewnić się iż jest ona w pełni sprawna na serwerze dedykowanym. Powinien w tym celu skorzystać z serwera testowego do którego dane może uzyskać poprzez Kontakt ze Sztabem.
  • Sztab we własnym zakresie rozpatruje zamieszczenie proponowanych misji na serwer i ma prawo do odrzucenia misji jeżeli uzna ją za niespełniającą wymagań ACC, jak i również może skierować misje do poprawki w wypadku wykrycia błędów.
  • Sztab decyduje o terminie zamieszczenia misji na serwer.
  • Aby wrzucona i rozegrana została misja zawierająca addony nie wchodzące do standardowej paczki addonów ACC, musi być na nią zapisane minimum 15 osób, tyle tez osób musi stawić się na rozgrywkę.

 


 

Zasady otwierania zapisów na misje

 

 • Wyróżniamy następujące typy wydarzeń w kalendarzu:
  • Misja Oficjalna ACC
  • Misja Nieoficjalna (tj. szkoleniowa/regimentu lub inna)
  • Szkolenie (tj. MC, Regimentu lub Podstawowe)
 • Misje OFICJALNE ACC mogą być otwarte tylko za zgodą sztabu.
 • Misje OFICJALNE ACC muszą być rozpisane na godzinę 20:00 w dni oficjalnych rozgrywek ACC określonych osobno przez sztab.
 • Misje NIEOFICJALNE oraz SZKOLENIA mogą być rozpisane na godzinę 20:00 i powinny być rozpisane w inne dni tygodnia, które nie są wyznaczone do rozgrywek oficjalnych.
 • Zapisy na wydarzenia w inne dni tygodnia może otworzyć dowolny gracz z rangą szeregowego wzwyż, pod warunkiem, że wydarzenie nie koliduje z innym planowanym bądź zaplanowanym wydarzeniem ACC w danym dniu. (kontakt ze Sztabem mile widziany).
 • Podstawą do zarezerwowania terminu jest zgłoszenie organizatora, zgoda Sztabu i stworzenie wydarzenia w kalendarzu.

 

Obowiązki organizatorów przy rozpisywaniu wydarzeń w kalendarzu

 • W celu otrzymania zgody na otworzenie zapisów na Misję Oficjalną ACC należy wysłać zapytanie w dziale "Kontakt ze Sztabem".
 • Osoby z tytułem zaufanego MM mogą otworzyć zapisy bez wysyłania zapytania o termin. Mile widziana informacja o wydarzeniu na KZS.
 • Instruktorzy MC oraz Kwatermistrzowie mogą otworzyć zapisy na szkolenie bez wysyłania zapytania o termin. Mile widziana informacja o wydarzeniu na KZS.
 • Organizator danego wydarzenia jest zobowiązany do otworzenia zapisów w kalendarzu (bez RSVP)
 • Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji w wydarzeniu o MINIMALNEJ liczbie osób jaka jest potrzebna do odbycia się danego wydarzenia.
 • Organizator zobowiązany jest do monitorowania ilości zapisanych i gdy ta nie spełnia minimalnej obsady - odwołuje zapisy niepóźniej niż 1h przed rozpoczęciem.
 • Organizator ma prawo do oznaczenia konkretnych slotów jako opcjonalne. Zastrzega się, aby nie przesadzać z ilością slotów opcjonalnych. W tym celu lepiej otworzyć sloty rezerwy (patrz niżej).
 • Organizator ma prawo do zwrócenia się z prośbą o dodanie slotów rezerwowych do misji. Prośbę tą należy kierować przez KZS,
 • Dane wywiadowcze oraz dodatkowe informacje dot. Misji Oficjalne ACC muszą zostać umieszczone w odpowiednim dziale: COOP/TVT/REALOP/JOINTOP co najmniej na 32h przed wydarzeniem.
 • Tytuł tematu w danym dziale na forum musi być zgodny ze wzorcem: [01.01.2019] Warrior Sweep.
 • Tytuł wydarzenia w kalendarzu musi być zgodny ze wzorcem: Warrior Sweep.
 • Jeżeli misja korzysta z dodatkowych addonów lub odrębnej linii modów, musi posiadać dodatkowy dopisek w nazwie tematu/wydarzenia:
  • Iron Front Lite: [IFA3]
  • Usnung Mod: [UNS]
  • Apex DLC: [APEX]
  • Inne addony/mapy: [INNE]
 • Dodatkowe addony rozumiane są jako addony nieuwzględnione w podstawowej linii modów.
 • Misje z dodatkowymi addonami wymagają, minimum 15 osób wpisanych kalendarzu, na dzień przed rozgrywką i tylu samo osób na obecnych w momencie rozpoczęcia rozgrywki.
 • Misje z dodatkowymi addonami można otworzyć tylko za zgodą Sztabu.

 

Otwieranie zapisów na misje zawierające modyfikację ZEUS

 • Wyróżniamy dwa dostępne w ACC tryby zastosowania ZEUSa
  • Zeus Game Master - Zeus tworzący misję na bieżąco w oparciu o swoją wizję lub szczegółowy briefing MM, tworzący ją na serwerze przed godziną 20:00
  • Zeus - Zeus wspierający w pełni przygotowaną rozgrywkę zawierającą: odprawę, przeciwnika i inne potrzebne skrypty
 • Aby otworzyć misję zawierającą ZEUSa należy wysłać zapytanie w dziale "Kontakt ze Sztabem" bez względu na posiadany status MM.
 • Jeżeli misja działa w oparciu o jeden z dwóch dostępnych w ACC trybów ZEUSa musi posiadać dodatkowy dopisek w nazwie tematu:
  • Zeus Game Master: [ZGM]
  • Zeus: [Z]
 • Zeusem może być zaufany MM lub osoba posiadająca baretkę ZEUS.

 

 

Jakiekolwiek dodatkowe zasady/ustalenia dotyczące funkcjonowania zapisów muszą być najpierw uzgodnione ze Sztabem i zaakceptowane.

 

 • Super 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...